5 februarie 2023

BCE consolidează cooperarea cu cele şase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană

Distribuie pe rețelele tale sociale:

BCE semnează Memorandumul de înţelegere cu autorităţile naţionale competente din şase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană.

Ţările care fac obiectul Memorandumului sunt Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia şi Ungaria

Memorandumul consolidează cooperarea în materie de supraveghere prin partajarea de informaţii şi promovează o cultură comună în domeniul supravegherii

Banca Centrală Europeană (BCE) a încheiat un Memorandum de înţelegere multilateral cu autorităţile naţionale competente (ANC) ale celor şase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană. Memorandumul va asigura un cadru prin intermediul căruia Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia şi Ungaria vor face schimb de informaţii şi îşi vor coordona activităţile de supraveghere.

Acordul urmăreşte să intensifice în continuare cooperarea în materie de supraveghere la nivel european, pe fundamentul relaţiilor de cooperare deja solide dintre BCE şi ANC ale statelor membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, dezvoltate prin activitatea desfăşurată de Autoritatea bancară europeană.

Memorandumul asigură un cadru prin intermediul căruia statele membre vor face periodic schimb de informaţii cu privire la teme şi aspecte din sfera supravegherii care vizează instituţiile transfrontaliere supravegheate, precum şi la metodologii, abordări şi priorităţi aferente acestui domeniu.

Totodată, Memorandumul încurajează BCE şi ANC să se informeze reciproc cu privire la măsurile planificate care pot fi relevante pentru atribuţiile altei autorităţi, ceea ce va putea contribui la reducerea riscurilor de fragmentare pe pieţele bancare europene în perioadele de criză.

BCE doreşte să consolideze cooperarea cu ANC ale statelor membre care nu participă la supravegherea bancară europeană deoarece sectoarele bancare ale acestora sunt strâns interconectate. Unele bănci supravegheate de BCE au filiale în statele membre respective sau expuneri semnificative din credite faţă de acestea şi îşi desfăşoară o mare parte din activităţi în ţările respective. La rândul lor, unele instituţii cu sediul în statele membre care nu participă la supravegherea bancară europeană au o prezenţă semnificativă în jurisdicţiile aflate sub supravegherea bancară europeană.

Memorandumul este încheiat în baza dispoziţiei legale potrivit căreia BCE şi autorităţile competente ale Uniunii Europene încheie un memorandum de înţelegere în materie de supraveghere, astfel cum este prevăzut în Articolul 3, alineatul 6 din Regulamentul privind MUS.

Notă:
BCE negociază memorandumuri de înţelegere cu autorităţile naţionale şi internaţionale în vederea instituirii unor cadre stabile de cooperare şi partajare a informaţiilor pentru supravegherea coordonată a băncilor şi a filialelor şi sucursalelor transfrontaliere ale acestora. Memorandumurile de înţelegere sunt publicate pe o pagină specială de pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.