30 iunie 2022

BCU Iași, în amplu proces de restaurare prin Granturile SEE 2014 – 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași anunță începerea proiectului „Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu” – nr. A3-11/2022, din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Programul RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, implementat în parteneriat cu Asociația ROIS (Ready to Open Intercultural Spaces) din Iași.
Valoarea totală a proiectului este de 10.347.288,40 lei, echivalentul a 2.091.248,49 euro.
– Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.422.084,99 lei, respectiv 1.702.153,44 euro din care:
• Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de 6.737.667,99 lei, 1.361.722,75 euro, reprezentând o rată de finanțare de 80 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului;
• Valoarea contribuției proprii a promotorului de proiect este de 1.684.417,00 lei, respectiv 340.430,69 euro, reprezentând o rată de finanțare de 20 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului.
– Valoarea neeligibilă este de 1.925.203,41 lei, respectiv 389.095,05 euro.
Obiectivul General al proiectului îl reprezintă restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural constituit de monumentul istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, în vederea stimulării dezvoltării economice și sociale locale și regionale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1: Restaurarea monumentului istoric și punerea în valoare a acestuia în vederea introducerii în circuitul turistic.
2: Promovarea monumentului restaurat prin integrarea acestuia în turismul cultural local și regional.
3: Dezvoltarea de competențe/expertiză la locul de muncă pentru minim 30 de persoane, angajați în proiect și ai beneficiarului.
Rezultatul direct al proiectului îl reprezintă restaurarea BCU „Mihai Eminescu” Iași, iar rezultatele indirecte privesc îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural și îmbunătățirea accesului la cultură.
Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni (aprilie 2022 – noiembrie 2023), fără a depăși data de 30 aprilie 2024.

Sursa foto Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași