Publicat: 24 Iulie, 2019 - 13:58
Share

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale face o serie de precizări privind condiţiile pe care trebuie să le respecte beneficiarii finanţărilor acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) constituiţi ca grupuri de producători, în urma modificării Legii cooperaţiei agricole nr. 566 /2004.

Conform prevederilor legale, persoanele fizice şi juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din diviziunea 01 a secţiunii A ŤAgricultură, silvicultură şi pescuitť, din diviziunile 10, 11 şi 12 ale secţiunii C ŤIndustria prelucrătoareť.

'O condiţie esenţială asupra căreia doresc să atrag atenţia este faptul că beneficiarii care au primit punctaj suplimentar pentru principiul apartenenţei la o cooperativă agricolă, trebuie să menţină calitatea de membru în cooperativa agricolă pe toată perioada de implementare şi de monitorizare a proiectului. Actuala modificare a Legii cooperativelor aduce şi avantaje consistente pentru beneficiarii noştri constituiţi în aceste forme asociative, printre care aş menţiona scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire sau reducerea impozitului pe profit cu 20% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje agricole, echipamente de irigat şi alte echipamente, sunt măsuri concrete în sprijinul fermierilor care se asociază în cooperative', a menţionat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.

Grupurile de producători din sectorul agricol şi pomicol pot depune la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) solicitări de finanţare pentru decontarea costurilor de înfiinţare şi funcţionare. Cererile de finanţare se pot depune prin submăsurile 9.1 (pentru sectorul agricol) si prin 9.1a (pentru sectorul pomicol) din PNDR 2020, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019, ora 16:00. 

Fondurile totale disponibile pentru sectorul agricol (submăsura 9.1 'Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol') sunt de 7.729.354 euro iar pentru sectorul pomicol (submăsura 9.1a 'Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol') sunt de 5.300.811 euro. Finanţarea acordată prin PNDR este 100% nerambursabilă, dar nu poate depăşi suma maximă de 100.000 euro/ an şi 10% din valoarea producţiei comercializate anual, în primii cinci ani de la recunoaşterea grupului de producători.

Până în prezent, AFIR a finanţat 57 de proiecte depuse de beneficiari constituiţi în diverse forme asociative. Finanţarea PNDR alocată pentru aceste proiecte este de 40.234.620 euro, iar valoarea plăţilor efectuate de AFIR către formele asociative se ridică la 11.215.632 euro. Prin PNDR 2020, formele asociative au fost sprijinite financiar direct prin sM 9.1 şi 9.1a şi prin prioritizare la finanţare prin submăsurile 4.1a (Investiţii în exploataţiile pomicole), 4.1 (Investiţii în exploataţiile agricole), 4.2 (Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole), 4.2a (Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol), 16.4 şi 16.4a (Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol) şi prin LEADER.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: