Publicat: 28 Noiembrie, 2016 - 14:12
Share
– Rezultatele vizitei inopinate a Avocatului Poporului

Avocatul Poporului, prin Domeniul pentru prevenirea torturii, a efectuat, în 20 noiembrie 2015, o vizită inopinată la Casa de Tip Familial (C.T.F.) „Maria”-Satu Mare pentru verificarea condițiilor de cazare, a asistenței medicale, sociale, psihologice și a tratamentului acordat beneficiarilor unității respective. În urma vizitei, au fost emise mai multe Recomandări la care conducerea Casei a trimis, în 9 iunie 2016, o serie de răspunsuri, după cum urmează:
Recomandarea nr.1 Angajarea unui psiholog și a unui asistent social.
      Instituția a răspuns că a propus Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Satu Mare angajarea unui psiholog și a unui asistent social, D.G.A.S.P.C. Satu Mare aprobând angajarea unui psiholog în maxim 3 luni.
Recomandarea nr.2  Încheierea unui contract de prestări servicii cu un medic stomatolog pentru asigurarea unui tratament stomatologic profilactic și curativ adecvat.
          Casa a transmis că în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență (C.I.A.S.) Satu Mare s-a deschis un cabinet stomatologic care va deservi toți beneficiarii din sistem.
Recomandarea nr.3 Întocmirea și revizia meniurilor de către un nutriționist sau dietetician care să asigure fiecărui copil cantitatea de alimente și factori nutritivi (legume, fructe crude, pește și altele).
          Conducerea instituției a precizat că a preluat modelul elaborat de către specialiștii medici ai C.I.A.S. Satu Mare (un ”rețetar” raportat la cantitatea de alimente și factori nutritivi pe care ar trebui să le consume un adult/ tânăr/ copil în fiecare zi).
Recomandarea nr.4 Consemnarea exactă de către personalul casei (numele, ora de intrare, ora de ieșire, semnătura) a persoanelor care vizitează CTF ”Maria”.
          C.T.F. Maria a transmis că în Registrul de vizite  se consemnează date despre vizitatori, respectiv: numele, orele de intrare și ieșire, precum și semnătura persoanelor care vizitează casa.
Recomandarea nr.5 Semnarea Planului individualizat de protecție de către toți membrii echipei sau de persoanele responsabile și luarea la cunoștință de către fiecare membru prin semnare, în vederea implementării serviciilor de specialitate și a obiectivelor prevăzute.
          Conducerea C.T.F. Maria a afirmat că Planurile individualizate de protecție pentru fiecare copil au fost semnate de asistentul social/ managerul/ responsabilul de caz și de coordonatorul S.M.C.D.P.C. Rezidențial iar fișele de evaluare psihologică au fost semnate de către psiholog.
Recomandarea nr.6 Deplasarea copiilor la Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap Satu Mare să se facă după finalizarea programului școlar zilnic, pentru a nu afecta procesul de învățământ cât și educația formală a minorilor, iar la dosarul fiecărui copil să se regăsească Programul de intervenție de la centru.
          Instituția a susținut că în urma reorganizării Serviciilor Sociale, beneficiarii găzduiți în casă sunt tineri care nu necesită program de recuperare la Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap Satu Mare, fiind incluși în școlile cu program normal.
Recomandarea nr.7 Formarea continuă a personalului în domeniul protecției copilului, iar în managementul de servicii a șefului C.T.F. Maria.
          Conducerea Casei a răspuns că formarea continuă se va face de către D.G.A.S.P.C. Satu Mare în limita bugetului disponibil.
Recomandarea nr.8 Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei.
          Reprezentanții instituției au transmis că Regulamentul de organizare și funcționare a fost actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.42/2016.
Recomandarea nr.9 Raportul psiho-social privind situația copilului să poarte semnăturile și parafele asistentului social și ale psihologului.
          Conducerea instituției a susținut că rapoartele psiho-sociale și fișele de evaluare psihologică sunt întocmite și semnate de personalul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C Satu Mare, respectiv psiholog și asistent social.
Recomandarea nr.10 Să se efectueze de către psiholog rapoarte sau planuri individuale și obiective specifice pentru fiecare ședință de terapie și implicit pentru fiecare copil.
          Reprezentanții Casei au declarat că, odată cu angajarea unui psiholog, acesta va avea prevăzut în fișa postului recomandările făcute.
Recomandarea nr.11 Dotarea cu scale de monitorizare a greutății și înălțimii copilului.
          Instituția a transmis că asistentul social al Casei măsoară lunar copiii (cu un cântar și un taliometru), iar datele sunt consemnate într-un tabel expus la vedere pentru monitorizarea evoluției din punct de vedere fizic a acestora.