27 septembrie 2022

Biblioteca „Ioan Popişteanu” aniversată la Dorobanţu

Stack of books on a wooden library shelf, the one on top open , multicolored book spines in a row in the background. Copy space on the left.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Duminică, 14 august a.c., cu începere de la ora 12.00, cu sprijinul primăriei comunei Dorobanţu din judeţul Tulcea, a avut, la sediul căminului cultural din localitate, aniversarea atestării documentare a Bibliotecii Comunale „Ioan Popişteanu”, la împlinirea a 66 ani de funcţionare, eveniment iniţiat şi organizat de doamna bibliotecar Lăcrămioara Buzatu.

La momentul actual, fondul de carte al bibliotecii comunale din Dorobanţu înregistrează aproximativ douăsprezece mii de volume, cu un număr mediu de două sute de utilizatori, cel mai recent biblioteca fiind modernizată în urma unor serii de lucrări din anii 2011, respectiv 2021, când au avut loc lucrări de reabilitare şi modernizare ale sediului căminului cultural, unde este găzduită, astfel încât astăzi este un centru informaţional veritabil, cu acces la internet, fapt care permite extinderea ariei de cercetare a utilizatorilor, dar şi diversificarea acestora, pe viitor.

Prima atestare a bibliotecii datează, din surse verbale notate în monografia comunei (realizată iniţial de învăţătorul Ioan V. Gheorghe şi actualizată, în 1968, de Angelin Deacu, secretar, pe vremea aceea, al sfatului popular comunal), încă din anul 1956, lucru explicabil şi prin faptul că, în anul 1955 s-a trecut la învăţământul obligatoriu de şapte clase. Iniţial, biblioteca funcţiona în casa cetăţeanului Simion Puscasu, din localitate.

Aparţinând, la început, raionului Măcin, biblioteca din Dorobanţu, a avut, de-a lungul timpului, pe o perioadă de 14 ani, până în anul 1974, filiale în satele Fântâna Oilor, Mesteru, Cârjelari. Deşi bibliotecarii şi învăţătorii au pledat, încă din anii 1966 pentru înfiinţarea unui sediu propriu al bibliotecii, acest lucru a fost posibil abia în anul 1974, odată cu inaugurarea sediului Căminului Cultural Dorobanţu, în cadrul căruia biblioteca funcţionează şi astăzi.

De remarcat că, atât biblioteca, dar şi căminul cultural din localitate au fost construite iniţial din contribuţia bănească şi muncă voluntară a locuitorilor comunei, o personalitate distinctă a acelor momente fiind Nicolae Munteanu, primarul de atunci al localităţii, care a contribuit atât cu munca fizică, dar şi cu resurse băneşti, fiind cunoscut ca iubitor al cărţii, în ciuda limitelor politice impuse de ascendenţa Partidului Comunist Român, dumnealui contribuind la creşterea fondului de carte al bibliotecii.

În continuare, în perioada comunistă, activitatea bibliotecii a intrat într-un relativ con de umbră, bibliotecarii fiind numiţi pe criterii de aderenţă la doctrina comunistă, iar cărţile au rămas, în mare parte, în părăsire.

Abia după 1990 biblioteca a revenit la viaţă, primele lucrări de modernizare a sediului acesteia implicând mutarea ei temporară, lucrările fiind atent îngrijite de primarul Ion Rîsnoveanu, fost bibliotecar.

Aşadar, viaţa micii biblioteci comunale din Dorobanţu, localitate atestată documentar încă din anul 1530, sub numele de Ayu-Orman din Kazaua Hârşova, nu a fost lipsită de urcuşuri şi coborâşuri, biblioteca fiind, la ora actuală, prin grija primăriei localităţii, dar şi a bibliotecarei Lăcrămioara Buzatu, un reper important în viaţa locuitorilor comunei.

Programul activităţilor dedicate aniversării a 66 de ani de atestare documentară a Bibliotecii Comunale „Ioan Popisteanu” a cuprins atât întâlniri cu fiii satului, o sesiune de comunicări cu participarea bibliotecarilor din judeţ, dar şi momente artistice susţinute de ansamblul de dansuri şi de corul „Aiorman”, dirijat de Florin Potârniche”. Aniversarea a fost primită cu multă bucurie de membrii comunităţii locale, fiind prezente foarte multe persoane din satul Fântâna Oilor, evenimentul fiind onorat de participarea domnului prof. Dr. architect Ioan Augustin, personalitate marcantă, care a conceput proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, fiu al satului.

Mai adăugăm că, în semn de omagiu, bibliotecă din Dorobanţu, poartă numele domnului Ioan Popişteanu (1942-2012), filolog de prestigiu care, născut în satul Cârjelari, a devenit un nume de referinţă al culturii dobrogene, având în principal meritul de a fi pus bazele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, împreună cu un grup de iniţiativă, dumnealui fiind, vreme de peste patru decenii, directorul bibliotecii universitare constănţene.

Referent cultural Bogdan Pascal

Sursa foto Pixabay