5 februarie 2023

Bilanț la Arhiepiscopia Târgoviştei – Acțiuni social-filantropice de peste 4.500.000 lei –

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La Târgovişte, s-au desfăşurat, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, joi, 19 ianuarie 2023, lucrările Consiliului Eparhial şi ale Adunării Eparhiale.

Dimineaţă, a avut loc în „Sala de festivităţi” a Sediului Administrativ din cadrul Centrului eparhial şedinţa de bilanţ a Consiliului Eparhial, în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele anuale ale Sectoarelor de activitate ale Arhiepiscopiei Târgoviştei.

A urmat slujba de Te Deum în Paraclisul mitropolitan Kretzulescu, la care au luat parte atât membrii Consiliului Eparhial, cât şi cei ai Adunării Eparhiale, precum şi invitaţii, dintre care menţionăm pe părinţii protopopi şi secretari de la Protoierii, conducerea Facultăţii de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei, Inspectorul Şcolar pentru Religie, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte, preşedintele Consistoriului Eparhial, preşedintele CAR cler şi salariaţi din Arhiepiscopia Târgoviştei, precum şi stareţi şi stareţe de la mănăstirile din Eparhie. După aceea a avut loc, în Aulă „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reşedinţei eparhiale, prima şedinţă de bilanţ a noii Adunări Eparhiale, din mandatul 2022-2026.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Nifon a evidenţiat cele mai importante repere din activitatea Arhiepiscopiei Târgoviştei, accentuând „intensificarea ajutorării aproapelui aflat în nevoi şi suferinţă, acum, când crizele sociale şi economice afectează pe mulţi semeni de-ai noştri, mai ales din cauza războiului de la graniţele ţării noastre. Înaltul Ierarh a evocat şi urgenţa promovării valorilor Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate, mai cu seamă în această epocă în care numeroase ideologii de factură progresistă încearcă existenţa şi credinţa noastră. Biserica a fost mereu în mijlocul crizelor ajutând oamenii, împărtăşind speranţă şi contribuind la zidirea încrederii în Bunul Dumnezeu.

La Târgovişte, misiunea pastorală a Bisericii a avut în vedere aprofundarea şi continuarea bogatei moşteniri a glorioasei istorii voievodale din vechea Cetate de Scaun munteană, în fidelitate faţă de viaţa şi de tradiţia Bisericii şi a neamului nostru.”

Din rapoartele prezentate în cadrul Adunării Eparhiale, evidenţiem:

În cadrul activităţii social-filantropice, au fost ajutate 128.568 de persoane aflate în nevoi şi suferinţă, cu bani şi produse în valoare de peste 4.589.819 lei.

Astfel, menţionăm că 15 persoane au beneficiat de sprijin medical de urgenţă în valoare de 285.657 lei, 183 de persoane aflate în diverse situaţii dificile au fost susţinute cu suma de 94.635 lei, au fost oferite 12.689 pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi alte bunuri pentru 7.240 persoane, precum şi ajutorarea a 4.712 refugiaţi din Ucraina, cu produse în valoare de 379.610 lei.

În cadrul Cantinei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” a Arhiepiscopiei Târgoviştei, pe tot parcursul anului, au fost oferite 38.000 de porţii de mâncare, în valoare totală de 300.000 lei, pentru cele 130 de persoane care beneficiază zilnic de masa de prânz.

În cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă ! „, 588 de persoane, clerici şi mireni, au donat 230 de litri de sânge.

Cu sprijinul parohiilor, au fost oferite articole de îmbrăcăminte, produse igienico-sanitare şi alimente pentru 33 de instituţii sociale din judeţul Dâmboviţa.

În cadrul Apartamentul Social protejat „Sf. Ier. Nicolae” al Centrului Social Creştin s-a continuat îngrijirea celor 6 copii, totodată reabilitându-se complet întregul spaţiu.

În ceea ce priveşte activitatea culturală, deosebit de utilă misiunii pastorale ecleziale a fost tipărirea volumelor: „Sfântul Ierarh Nifon – primul sfânt canonizat în spaţiul românesc”, „Matei Basarab – ctitor de biserici, sprijinitor al tiparului şi promotor al celei mai naţionale epoci din istorie” şi „Credinţă şi cultură la Târgovişte în timpul Voievodului Petru Cercel”, a broşurilor misionare, intitulate: „Rugăciunea în tradiţia Bisericii Ortodoxe” şi „Sfinţenia – scopul vieţii creştine”, precum şi a Almanahului Bisericesc şi a calendarelor creştin-ortodoxe.

Din punct de vedere mediatic, amintim difuzarea a 376 ştiri şi a celor 45 de mesaje chiriarhale cu diferite prilejuri, publicate pe site-ul eparhial www.arhiepiscopiatargovistei.ro, pe pagina oficială de facebook, sau în presa locală, naţională şi internaţională.

Din perspectivă educaţională, reţinem că, în şcolile din judeţul Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea 158 de profesori de Religie, dintre care 123 mireni şi 35 de clerici, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgovişte are 351 elevi, iar Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia” din Târgovişte are 344 de studenţi şi 136 de masteranzi. De asemenea, menţionăm că au fost acordate 20 de burse de excelenţă „Sf. Ier. Nifon” pentru elevii şi studenţii merituoşi şi au fost organizate tabere la Mănăstirea Peştera pentru olimpicii judeţului nostru.

Din perspectivă administrativ-bisericească menţionăm că în Eparhia noastră funcţionează 360 unităţi de cult, la care slujesc 466 de preoţi şi diaconi, iar în mânăstiri vieţuiesc 107 monahi şi monahii. De asemenea, există 357 de cimitire aflate în administrarea parohiilor, 13 biserici noi se află în construcţie şi la 37 de lăcaşe de cult şi alte edificii se derulează proiecte de restaurare, dintre care la 19 există şantiere de pictură.

În anul 2022 au fost târnosite bisericile cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi „Naşterea Maicii Domnului” a Mănăstirii VIFORÂTA, „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sf. Martiri Brâncoveni”, din satul Crovu, Comuna Odobeşti, Protoieria Titu, „Sf. Ioan Gură de Aur” şi „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Municipiul Târgovişte, Protoieria Târgovişte Nord şi „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, din oraşul Fieni, cartierul Berivoiesti, Protoieria Pucioasa.

Pentru a aprecia întreaga activitate a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nifon dar şi a preoţilor din Arhiepiscopia Târgoviştei, în cadrul şedinţei festive a Consiliului Judeţean Dâmboviţa desfăşurată sâmbătă, 4 iunie 2022, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilelor Judeţului Dâmboviţa, la împlinirea a 510 ani de atestare documentară, la Palatul brâncovenesc de la Potlogi, Ierarhul nostru a primit primul titlu de „Cetăţean de onoare al judeţului Dâmboviţa”.

Menţionăm că Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Arhiepiscopiei noastre iar membrii acesteia sunt 10 clerici şi 20 de mireni, care au fost aleşi în anul 2022, pentru un mandat de 4 ani.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

Sursa foto Arhiepiscopia Târgoviştei