Publicat: 5 Iulie, 2019 - 17:00
Share
SINTEZA - AGRICULTURA SI PESCUIT

Preşedinţia României la Consiliul UE 2019

Echipa României pentru agricultura si pescuit - 514 persoane:

- 14 reprezentanța permanentă a României la Bruxelles, 
- 260 specialiști din minister si agențiile subordonate pe dosare tehnice si 
- 240 persoane implicate in organizarea și monitorizarea evenimentelor pe timpul președinției

Echipa responsabilă pentru exercitarea mandatului pe agricultură de Președinția Consiliului UE a fost formată din:
- Preşedinţii şi vicepreședinții Grupurilor de Lucru de la Bruxelles
- Unitatea pentru pregătirea Președinției României la Consiliul UE
- Experții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

13 EVENIMENTE EXTERNE din care:
5 consilii AgriFish (Bruxelles și Luxemburg) și recepția cu ocazia preluării Președinției rotative a Consiliului UE
3 întâlniri cu comisiile COM ENVI, COMPECH SI COMAGRI din Parlamentul European
4 conferințe internaționale  (Berlin, Roma, Bruxelles)
1 întâlnire Trio președinția rotativă

10 EVENIMENTE INTERNE:
1 consiliu informal AgriFish 
9 conferințe tematice
(la evenimentele organizate în România au participat 542 delegați străini).

REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

Număr reuniuni Consilii formale - 5 
Număr reuniuni Consilii informale - 1 
Număr de reuniuni ale Comitetului special pentru agricultură - 14

304 reununi la nivel de grup de lucru, din care:

Număr reuniuni Grupuri de lucru agri  – 18 (Planul Strategic PAC) + 6 (Agrifin) + 22 (Pescuit) prezidate de experții RP + 6 grupuri (fitosanitar și sanatatea plantelor) prezidate de experții din capitală + 6 grupuri de silvicultură prezidate de experții din capitală, 4 FAO, 2 OECD, 1 resurse genetice, prezidate de experții din capitală + 1 grup OIV prezidat de experții RP
Număr de reuniuni ale experților veterinari – 7, prezidate de experții RP
Număr de reuniuni ale șefilor serviciilor veterinare (CVO) – 4, prezidate de CVO-ul român cu suportul primordial al experților RP

Număr de grupuri de lucru al atașaților vet – 1, prezidate de experții RP
Număr de grupuri de lucru al atașaților fito – 1, prezidat de experții RP
Număr de reuniuni Codex Alimentarius – 12
Număr reuniuni atașați concluzii ale CONS siguranța alimentelor – 2, expertul RP
Număr reuniuni atașați alte teme de siguranța alimentelor – 2, expertul RP
Număr reuniuni atașați pe dosarul GFL – 3, prezidate de expertul RP
Număr reuniuni tehnice cu PE pentru negocierea GFL – 8 +2 (legal drafting și clean up)
Număr reuniuni format trialog GFL – 3
Număr reuniuni juriști lingviști GFL -2
Număr reuniuni în format trialog - 5
Număr de reuniuni tehnice cu PE - 14 + 9 (reununi de legal drafting și clean-up)
Număr de reuniuni informale cu SM (la nivel atașați) – 74 (AGRI) + 89 (PECH)

Acord în cadrul reuniunilor în trialog – 5
Abordare generală parțială în Consiliu – 1
Decizii ale Consiliului: finalizate - 2 
Concluzii ale Consiliului – 4 (bunăstarea animalelor, riscuri chimice din alimente, biosecuritate pentru boli transfrontaliere ale animalelor, silvicultură)

Președinția României, și-a propus închiderea a 4 dosare pe domeniile gestionate de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Total dosare închise

 11   (4 AGRI+7 PESCUIT) 
la care se adaugă și munca depusă de PRES RO pentru acordurile internaționale de pescuit (Gambia, Capul Verde, Guineea Bissau, Mauritania, Senegal, Seychelles)

Pentru 7 au fost publicate Regulamente și Directive în Jurnalul Oficial al UE. 

PRES RO a reușit în domeniul agriculturii și pescuitului să închidă 11 dosare, din care 7 în trialog cu Parlamentul European (PE) și Comisia Europeană, dar și o abordare generală parțială pentru Fondul european pentru pescuit.

Printre cele mai dificile dosare au fost cele 3 regulamente ale reformei Politicii agricole comune (pentru care s-a adoptat un raport de progrese) și regulamentul privind măsurile tehnice pentru pescuit, acesta din urmă finalizat în trialog și regulamentul privind fondul european de pescuit (EMFF)

AGRICULTURA

1. Practicile comerciale neloiale    
2. Regulament privind băuturile spirtoase    
3. Legea generală a alimentelor     
4. Regulament de modificare a REG.(UE) nr.1305/2013 și (UE) nr.1307/2013 în ce privește anumite norme privind plățile directe și sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru anii 2019-2020 

PESCUIT

5. Regulament privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Mediterana  
6. Regulament privind anumite dispoziții     privind pescuitul în zona  Acordului CGPM (Comisia generală pentru pescuit pentru Marea Mediterană 
7. Regulamentul de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)
8. Regulamentul privind măsurile tehnice de pescuit
9. Regulamentul privind planul de gestionare in Mediterana de Vest
10. Brexit contingență – Modificarea regulamentului financiar EMFF
11. Brexit contingență – Modificarea regulamentului privind flotele externe 

Agricultură Post 2020 Pachetul de reformă al politicii agricole comune (PAC):  

Consiliul a discutat un raport de progres al Președinției privind activitatea desfășurată în cadrul Consiliului cu privire la toate propunerile Comisiei din pachetul de reformă a PAC, care include reglementări privind planurile strategice ale PAC, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și organizarea comună a produselor agricole.
Majoritatea delegațiilor au salutat raportul ca pe o imagine echitabilă a stării de joc a discuțiilor și au lăudat progresele realizate în cadrul președinției române. 

Mai multe delegații au considerat, de asemenea, că ajungerea la un acord privind PAC post 2020 este legată de un acord privind viitorul buget și cadrul financiar multianual. 
Propunerile Comisiei pentru o reformă a PAC în valoare de 365 miliarde euro, introduc un nou model de livrare prin care statele membre vor avea mai multă flexibilitate în modul de utilizare a fondurilor lor și vor putea să-și adapteze programele
Se va identifica un set unic de 9 obiective economice, de mediu și sociale la nivelul UE, iar fiecare stat membru va trebui să elaboreze un plan strategic care să acopere întreaga perioadă de programare, utilizând atât plățile directe și dezvoltarea rurală. 
Plățile directe vor fi condiționate de îmbunătățirea cerințelor de mediu și de climă, 
Noua PAC va viza mai bine fermierii mici și tineri, facilitând astfel reînnoirea generațiilor 

Consiliul a ajuns la o abordare generală parțială cu privire la propunerea Comisiei pentru următorul fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). 
Fondul este în valoare de 6,14 miliarde euro și face parte din cadrul financiar multianual 2021-2027

Propunerea urmărește să sprijine realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), inclusiv acvacultura, și punerea în aplicare a politicii maritime a Uniunii, precum și consolidarea angajamentelor internaționale ale Uniunii în ceea ce privește guvernanță, în special în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă

CONCLUZII PRIVIND BIOSECURITATE
Consiliul a adoptat un set de concluzii privind "biosecuritatea: un concept global cu o abordare unitară
Consiliul subliniază cu fermitate rolul-cheie al biosecurității în confruntarea cu amenințările actuale, ar fi pestă porcină africană și febra aftoasă, 

CONFERINȚA MINESTERIALA țări africane-Uniunea Europeană pentru agricultură
Consiliul a aprobat textul unui proiect de declarație și a agendei de acțiune ca poziția Uniunii Europene și a statelor sale membre pentru a celei de-a treia  Conferința ministerială țări africane-Uniunea Europeană pentru agricultură, a avut loc la Roma la 21 iunie 2019