19 august 2022

Binecuvântare omagială pentru toţi românii din afara României

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2021 drept Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor. Cele două teme, omagială şi comemorativă, evidenţiază două dintre coordonatele esenţiale în activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre.

În actualul context al fenomenului migraţiei la nivel global, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă şi intensifică misiunea şi responsabilitatea ei pastorală faţă de românii ortodocşi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioşi şi parte integrantă a comuniunii ortodoxe româneşti de pretutindeni. În acest sens, prin coresponsabilitatea tuturor ierarhilor Sfântului Sinod şi, în mod special, a ierarhilor ortodocşi români care păstoresc pe clericii şi credincioşii din afara graniţelor României, Biserica Ortodoxă Română desfăşoară o bogată lucrare liturgică, pastorală, misionară, culturală şi social-filantropică, în parohiile, mănăstirile, instituţiile culturale şi instituţiile social-caritative ale comunităţilor ortodoxe româneşti aflate în vecinătatea României şi în diaspora română.

Având în vedere numărul mare al românilor aflaţi în afara României (estimat în prezent la aproape zece milioane, respectiv, şase milioane de români care trăiesc în comunităţile istorice sau tradiţionale din ţările aflate în vecinătatea României şi patru milioane de români care trăiesc în comunităţile bisericeşti din diaspora), Patriarhia Română sprijină eforturile românilor ortodocşi stabiliţi temporar sau definitiv în străinătate, pentru păstrarea identităţii lor religioase, etnice, lingvistice şi culturale.

Grija pastorală şi preţuirea deosebită manifestate de Patriarhia Română faţă de comunităţile ortodoxe româneşti din afara graniţelor ţării s-au concretizat, în ultimii ani, prin înfiinţarea de numeroase parohii şi a unor eparhii noi, pentru a răspunde nevoilor spirituale multiple ale credincioşilor români ortodocşi din Basarabia (Republica Moldova), Serbia, Bulgaria, Ungaria, Europa Centrală şi de Nord, Europa Occidentală şi Meridională, cele două Americi, Australia şi Noua Zeelandă, precum şi prin înfiinţarea unor reprezentanţe (Ierusalim şi Bruxelles) şi comunităţi ortodoxe româneşti (Muntele Athos, Siria şi Liban, Cipru, Turcia, Africa de Sud, Japonia, Croaţia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite/Dubai).

Participarea membrilor ortodocşi din cadrul comunităţilor româneşti aflate în afara României la viaţa liturgică, precum şi la evenimentele culturale şi acţiunile social-filantropice organizate de parohiile din vecinătatea României şi diaspora română constituie o binefacere şi o bucurie deosebită atât pentru aceştia, cât şi pentru slujitorii Sfintelor Altare.

În acelaşi timp, este necesară o convieţuire armonioasă a migranţilor români cu cetăţenii din ţările de adopţie, pentru integrare socială, dar fără asimilare culturală a românilor.

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe românii care trăiesc departe de ţară să rămână permanent în contact cu cei dragi rămaşi acasă. De asemenea, îi sfătuim pe credincioşii ortodocşi din ţară şi din străinătate să preţuiască familia – constituită din bărbat, femeie şi copii -, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ în care se exprimă iubirea conjugală, dar şi dragostea părintească, filială şi frăţească. Tuturor le adresăm îndemnul de a educa generaţia tânără în duhul iubirii de Dumnezeu, de Biserică şi de neam, şi de a le cultiva copiilor şi tinerilor virtuţile creştine esenţiale: credinţa, speranţa şi iubirea de Dumnezeu şi de semeni.

De asemenea, îi îndemnăm pe românii migranţi în diferite zone ale lumii să cinstească aşa cum se cuvine, după tradiţia noastră creştin-ortodoxă, pe cei trecuţi la viaţa veşnică. Pomenirea în rugăciune a celor adormiţi în Domnul constituie un act de credinţă ortodoxă vie şi o mărturie a iubirii faţă de semeni.

În mod deosebit, mulţumim slujitorilor Sfintelor Altare ortodoxe româneşti din afara României, pentru activitate şi fidelitate. Totodată, îi îndemnăm să intensifice lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei creştine ortodoxe, a valorilor spirituale şi culturale româneşti.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi românii, din ţară şi din afara României, şi să le dăruiască sănătate şi ajutor, pace şi bucurie, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române