Publicat: 14 Aprilie, 2014 - 18:21

În perioada  ianuarie – februarie 2014, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 102 milioane euro, comparativ cu un excedent de 177  milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, pe fondul majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor (cu 195 milioane euro)  şi de  balanţa comercială (cu 28 milioane euro), precum şi al reducerii  surplusului înregistrat de balanţa transferurilor curente (cu 86 milioane euro).

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România1 au totalizat 282 milioane euro (în creştere cu 35,6 la sută faţă de perioada ianuarie-februarie 2013), din care participaţiile la capital au însumat 375 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 93 milioane euro. 

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76555 milioane euro la 28 februarie 2014 (81,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,4 la sută faţă de 31 decembrie 2013. 

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2014 nivelul de 17530 milioane euro (18,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 8,5 la sută faţă de 31 decembrie 2013.  

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 38,7 la sută în perioada ianuarie – februarie 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a fost 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2014, comparativ cu 7 luni de importuri la 31 decembrie 2013.

sursa: bancherul.ro