Publicat: 14 Iulie, 2017 - 16:19

În perioada ianuarie – mai 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 969 milioane euro, comparativ cu 1 714 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 581 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 294 milioane euro, respectiv cu 197 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 817 milioane euro, se arată într-un comunicat de presă al Băncii Naţionale a României (BNR).

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 444 milioane euro (comparativ cu 1 653 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 850 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 406 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2017, datoria externă totală a crescut cu 1876 milioane euro. În structură:

Datoria externă pe termen lung a însumat 70 026 milioane euro la 31 mai 2017 (74,3 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2017 nivelul de 24 227 milioane euro (25,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2017 a fost de 6,1 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2017 a fost de 92,4 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.