Publicat: 4 Iunie, 2015 - 19:29

Întrucât pe site-ul de prezentare al asociației Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' și în declarațiile publice ale reprezentanților acesteia sunt folosite o seamă de dezinformări cu scopul precis de a crea aparența de legalitate și canonicitate (legătura și recunoașterea din partea Bisericii Ortodoxe), în urma solicitării Patriarhiei Române a poziției oficiale din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, Patriarhiei Ecumenice și Bisericii Ortodoxe din America (OCA), față de această pretinsă Mitropolie, pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm:

Conform răspunsului Secretariatului de Stat pentru Culte, asociația Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' nu are calitatea de asociație religioasă, conform Legii 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al Cultelor și, ca atare, nu figurează în Registrul asociațiilor religioase. Înființarea acestei asociații s-a făcut fără acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, care nu a emis avizul consultativ prevăzut la articolul 41, alineatul 2, litera D, din Legea 489/ 2006 de înființare/ transformare a Asociației Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' în asociație religioasă.

Această asociație funcționează ca asociație cu personalitate juridică înființată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, act normativ care menționează explicit în articolul 1, alineatul 3, că aceste prevederi nu se aplică pentru înființarea de culte religioase. Prin urmare, această asociație nu poate desfășura activități religioase, cultice sau liturgice.

Asociația Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' invocă în susținerea pretinsei sale canonicităti un tomos de recunoaștere a autointitulatului mitropolit Gherasim Bratu din 14 august 2012, însă persoana mentionată ca semnatar al acestui tomos, mitropolitul primat Ioan de New York, nu face parte din Biserică Ortodoxă din America, conform răspunsurilor oficiale primite de Patriarhia Română din partea Bisericii Ortodoxe din America (OCA) și a Patriarhiei Ecumenice.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi (cu sediul la Chicago) și Episcopia Ortodoxă Română din America (cu sediul la Jackson, Michigan) nu se află în comuniune cu asociația Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' și nici nu au vreo legătură cu aceasta, care în mod fals se referă la astfel de legături pe site-ul ei de prezentare.

Așadar, Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar 'Episcop Gherasim' nu este o asociație religioasă, cum în mod fals și abuziv pretinde, nici nu are vreo legătură oficială cu vreo Biserică Ortodoxă canonică și nici nu este recunoscută ca parte a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni (universale).

Mai mult, și datele personale postate despre așa numitul 'episcop Gherasim'sunt false, în sensul că acesta nu a fost hirotonit canonic diacon sau preot și nici nu a fost călugărit în Mănăstirea Balamuci (Sitaru) din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Prin urmare, Sfântul Sinod recomandă credincioșilor ortodocși să nu se lase înșelați de afirmațiile reprezentanților acestei asociații, când aceștia le propun participarea la slujbele lor religioase (cultice sau liturgice), deoarece această grupare nu este canonică și nici nu are dreptul legal de-a oficia slujbe religioase pe teritoriul României.

Biroul de presă al Patriarhiei Române
Comunicat de presă - Patriarhia Română