24 octombrie 2021

BorgWarner şi Fundaţia Comunitară Iaşi modernizează laboratoare şi săli de clasă din 4 școli

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Fondul BorgWarner a fost creat la iniţiativa companiei cu acelaşi nume şi are ca scop finanţarea a 4 proiecte din următoarelor instituţii de învăţământ din Iaşi: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial. Beneficiarii au fost selectaţi în urma unui concurs de proiecte implementat şi desfăşurat împreună cu Fundaţia Comunitară Iaşi, partenerul de implementare al acestui program.

„Am ales să finanţăm învăţământul tehnic pentru că putem susţine diverse generaţii de tineri, de la cei care se înscriu la programele de învăţământ dual până la viitori ingineri pe care industria îi aşteaptă cu braţele deschise. În acest mod, creştem şansele de angajare atât pentru absolvenţii colegiilor tehnice cât şi pentru cei din învăţământul universitar „, a declarat George Condrea, General Manager fabrica BorgWarner Iaşi.

Proiectele urmăresc să îmbunătăţească infrastructura educaţională şi să modernizeze dotările tehnice de care dispun cele 4 unităţi de învăţământ. În final, aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea unor condiţii ideale pentru învăţământ la nivel preuniversitar ceea ce va facilita apetitul elevilor pentru continuarea studiilor tehnice la nivel academic.

„Învăţământul tehnic presupune o componentă practică importantă, acces la aparatură, instrumentar şi mobilier specific. Mai mult decât atât, învăţământul tehnic se desfăşoară într-un context în care inovaţia cunoaşte evoluţii aproape exponenţiale şi are nevoie de acces la o bază didactică modernă. Prin Fondul BORGWARNER, Fundaţia Comunitară Iaşi propune un model de parteneriat public-privat pentru susţinerea educaţiei tehnice şi modernizarea infrastructurii didactice în patru unităţi de învăţământ din Iaşi. Ne dorim ca acest model să constituie reperul pentru colaborări viitoare între sectorul de afaceri şi mediul universitar, contribuind astfel la dezvoltarea oraşului şi a regiunii”, a declarat Ciprian-Mihai Păiuş, director executiv al Fundaţiei Comunitare Iaşi.

Cele patru proiecte finanţate prin Fondul BorgWarner au ca termen de implementare mijlocul acestei veri şi presupun pe scurt, următoarele achiziţii şi modernizări:

1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” – scopul proiectului este de a moderniza şi dota cabinetul/sala din corpul C al liceului. Modernizarea constă în înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă, înlocuirea instalaţiei de încălzire şi electrică, reparare şi vopsire pereţi şi pardoseală, înlocuire mobilier şcolar, montare sistem audio video etc.

2. Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” – modernizarea infrastructurii unuia dintre cele 7 ateliere existente în liceu, cel destinat prelucrărilor mecanice prin aşchiere care presupune înlocuirea tâmplăriei, decaparea, tencuirea şi zugrăvirea pereţilor şi a tavanului, înlocuirea instalaţiei electrice de iluminat şi de forţă, refacerea pardoselii, montarea instalaţiilor sanitare.

3. Facultatea de Mecanică – proiectul îşi propune modernizarea laboratorului de „Organe de Maşini” prin achiziţionarea unui Banc analiză funcţionare transmisii mecanice, cu ajutorul căruia să poată fi efectuate cât mai multe lucrări practice de laborator şi efectuarea unor lucrări de igienizare şi recondiţionare a mobilierului utilizând resurse proprii financiare şi umane.

4. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial – dotarea deja existentă a laboratorului „Măsurări asistate” va fi completată cu o serie de echipamente de control asistate de calculator, necesare instruirii studenţilor şi anume: microscop de măsurare cu cameră video, aparat pentru controlul geometriei suprafeţelor tip Roundtest, accesorii pentru maşina de măsurat în coordonate.