Publicat: 14 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Benefiting the U.S. economy with $21.8 billion in total economic impact

As the destination marketing organization for the United States, Brand USA's mission is to increase incremental international visitation, spend, and market share to fuel the nation’s economy and enhance the image of the USA worldwide.

Established by the Travel Promotion Act of 2009 as the nation's first public-private partnership to spearhead a globally coordinated marketing effort to promote the United States as a premier travel destination and to communicate U.S. visa and entry policies, Brand USA began operations in May 2011.

As one of the best levers for driving economic growth, international travel to the United States currently supports over two million American jobs (directly and indirectly) and benefits virtually every sector of the U.S. economy.

Since its founding, Brand USA has worked in close partnership with more than 900 partner organizations to invite the world to explore the exceptional, diverse, and virtually limitless travel experiences and destinations available in the United States of America.

According to studies by Oxford Economics, over the past five years Brand USA’s marketing initiatives have helped welcome 6.6 million incremental visitors to the USA, benefiting the U.S. economy with $21.8 billion in total economic impact, and supporting, on average, 52,000 incremental jobs a year.

Brand USA’s operations are supported by a combination of non-federal contributions from destinations, travel brands, and private-sector organizations plus matching funds collected by the U.S. government from international visitors who visit the United States under the Visa Waiver Program.

 

Beneficiază economia SUA de un impact economic total de 21,8 miliarde USD

Ca organizație de marketing de destinație pentru Statele Unite, misiunea Brand SUA este de a crește vizita internațională, cheltuirea și cota de piață pentru a alimenta economia națiunii și a îmbunătăți imaginea SUA în întreaga lume.

Înființat prin Actul de promovare a călătoriilor din 2009 ca primul parteneriat public-privat al națiunii care a lansat un efort de marketing coordonat la nivel mondial pentru promovarea Statelor Unite ca destinație de călătorie și pentru comunicarea politicilor de viză și intrare în SUA, Brand USA a început operațiunile în mai 2011.

Ca una dintre cele mai bune pârghii pentru stimularea creșterii economice, călătoriile internaționale în Statele Unite susțin în prezent peste două milioane de locuri de muncă americane (direct și indirect) și beneficiază practic fiecare sector al economiei americane.

De la fondare, Brand USA a lucrat în strânsă colaborare cu peste 900 de organizații partenere pentru a invita lumea să exploreze experiențele și destinațiile de călătorie excepționale, diverse și practic nelimitate disponibile în Statele Unite ale Americii.

Conform studiilor realizate de Oxford Economics, în ultimii cinci ani, inițiativele de marketing ale Brand USA au contribuit la întâmpinarea a 6,6 milioane de vizitatori incrementali în SUA, beneficiind economia SUA cu 21,8 miliarde de dolari în impact economic total și sprijinind, în medie, 52 000 de locuri de muncă incrementale pe an. .

Operațiunile Brand SUA sunt susținute de o combinație de contribuții non-federale din destinații, mărci de călătorie și organizații din sectorul privat, plus fonduri potrivite colectate de guvernul SUA de la vizitatorii internaționali care vizitează Statele Unite în cadrul Programului Visa Waiver.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Geo: