30 septembrie 2022

Bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, suplimentat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Bugetul alocat iniţial pentru anul 2022 pentru servicii medicale, medicamente, programe naţionale de sănătate şi dispozitive medicale, a fost suplimentat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, că urmare a rectificării bugetare, cu suma de 99,1 milioane lei. La aceasta data bugetul pentru acest an depăşeşte 738 milioane lei.

Sume suplimentare au fost alocate pentru medicamente cu şi fară contribuţie personală, medicamente utilizate în programele naţionale de sănătate, dispozitive medicale, servicii oferite de medicii de familie, medicii din ambulatoriul de specialitate, servicii medicale stomatologice, servicii medicale spitaliceşti, îngrijiri medicale la domiciliu, transport sanitar neasistat, servicii medicale de recuperare şi servicii medicale paraclinice.

Suplimentarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, aprobata de CNAS, permite derularea în bune condiţii a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor din judeţul nostru.

DIRECTOR GENERAL,
EC. LARISA BLĂNARI

Comunicat de presă – Casa de Asigurări de Sănătate Suceava