29 septembrie 2022

Bugetul Sibiului în 2022: continuăm proiectele majore ale oraşului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„Propunerea de buget local pentru anul 2022 este afişată pe site-ul sibiu.ro pentru consultare publică.

Am construit bugetul de anul acesta pentru continuarea dezvoltării oraşului, aproximativ 55% din fonduri fiind propuse a fi alocate spre investiţii care să aibă ca rezultat creşterea calităţii vieţii pentru sibieni. De la modernizarea cartierelor şi investiţiile în drumuri şi poduri şi până la modernizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, amenajarea de spaţii pentru sport şi agrement, fondurile investite de noi vor dezvolta Sibiul pe mai multe direcţii, toate importante pentru oraş.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Propunerea de buget şi o sinteză a principalelor informaţii din acesta sunt disponibile aici: http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2022/Proiectul_Bugetului_de_Venituri_si_Cheltuieli_al_Mun_Sibiu_pe_anul_2022.pdf

Sibienii pot transmite sugestii sau întrebări în format electronic pe buget2022@sibiu.ro până în data de 27 ianuarie 2022.

Vă prezentăm pe scurt cele mai importante date ale bugetului din care Primăria Sibiu va finanţa investiţiile oraşului şi administrarea acestuia:

Bugetul total al municipiului Sibiu în 2022 este estimat la suma de 955,22 milioane lei.

VENITURILE TOTALE ale bugetului provin din următoarele surse:

50%, adică 473,34 milioane de lei – venituri proprii ale Sibiului din încasările din taxe şi impozite şi cotele defalcate din impozitul pe venit

28% – din fonduri europene obţinute de Primăria Sibiu. În anul 2022 veniturile estimate din fonduri nerambursabile vor însuma aproximativ 262,68 de milioane de lei aferente proiectelor în derulare

17% – Excedentul bugetar din anii precedenţi. Prin investiţiile realizate, acesta a scăzut aproape la jumătate faţă de anul precedent, suma rămasă fiind deja contractată în totalitate

5% – Sume defalcate din TVA, adică sume care estimăm că vor veni de la Bugetul de Stat pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap, salariile asistenţilor personali, etc.

CHELTUIELILE TOTALE propuse în buget însumează de asemenea 955,22 milioane lei, din care:

54%, adică peste 513 milioane de lei vor fi alocate pentru investiţii pentru dezvoltarea oraşului.

46% pentru administrarea oraşului (reparaţii la străzi, iluminatul public, întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, salubritate, reparaţii şi achiziţia de dotări pentru unităţile de învăţământ, întreţinerea mobilierului urban), subvenţionarea activităţii de transport public, finanţarea activităţii culturale şi sportive, funcţionarea obiectivelor de agrement, funcţionarea Primăriei Sibiu şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, etc.

Cele mai importante sume vor fi alocate următoarelor domenii:

INFRASTRUCTURĂ ŞI MOBILITATE
(34% din bugetul total, adică 327,32 milioane de lei)

INFRASTRUCTURĂ

În curs de execuţie a lucrărilor:

– Reparaţii capitale în zonele de blocuri din cartierele Ştrand, Terezian, Hipodrom I

– Construcţia drumului de legătură între cartierul Ştrand şi cartierul Turnişor, peste Câmpşor

– Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii

– Reabilitarea drumului vechi din staţiunea Păltiniş

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuţiei acestora:

– Extinderea şi reabilitarea podului de pe şoseaua Alba Iulia

Urmează contractarea execuţiei lucrărilor:

– Modernizarea străzii Bratislava

– Revitalizarea zonei Gării şi amenajarea parcării subterane în Piaţa 1 Decembrie (Piaţa Gării)

Elaborare documentaţii tehnico-economice:

– Viabilizarea cartierului Veterani

– Modernizarea şi extinderea străzii Viitorului, în zona podului CFR

– Creare drumuri de legătură între Calea Şurii Mici şi str. Turda din zona industrială vest (str. Bruxelles şi Varşovia)

– Reparaţii capitale ale podului Maria Tereza

– Crearea drumului de legătură între str. Intrarea Arieşului şi Calea Dumbrăvii

– Reabilitarea unor străzi de pământ (Irisului, Lavandei, Dafinului, Triajului, Atena, Aviaţiei, Muncel)

– Construcţia parcărilor supraterane şi restructurarea pieţelor agroalimentare Cibin şi V. Aaron

MOBILITATEA ALTERNATIVĂ:

În curs de execuţie:

– Sistem automat de închiriere a bicicletelor în regim self-service – Sibiu Bike City: 44 de centre de închiriere amplasate în întreg oraşul, cu 540 de biciclete, inclusiv aplicaţia mobilă

– Continuarea modernizării transportului public:

livrarea a 9 autobuze electrice

crearea unei aplicaţii mobile pentru călători (informare în timp real cu privire la ora de sosire în staţii a autobuzelor, gradul de încărcare al acestora, achiziţia de bilete/abonamente, configurarea traseului dorit,etc.)

sisteme de afişaj în staţii

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuţiei acestora:

– Traseu pentru biciclişti de-a lungul malurilor râului Cibin, între str. Maramureşului şi centura ocolitoare

Elaborare documentaţii tehnico-economice:

– Amenajarea unui coridor integrat de mobilitate pe Calea Şurii Mici, cu bandă dedicată pentru transportul public şi piste pentru biciclete

– Amenajarea unui coridor de mobilitate pe B-dul M. Viteazu – str. Rahovei

– Amenajare Maluri Cibin – etapa II şi III

– Documentaţie tehnico-economică pentru introducerea trenului periurban

SPORT, CULTURĂ ŞI SPAŢII VERZI
(23% din bugetul total, reprezentând 218,35 milioane de lei)

În curs de execuţie a lucrărilor:

– Modernizarea Stadionului Municipal Sibiu

– Amenajarea parcului Tilişca

– Centru multifuncţional în zona str. Oţelarilor dedicat comunităţilor marginalizate

– Spaţiu multifuncţional de recreere, sport şi educaţie activă în cartierul Gusţeriţa, pe str. Podului

În curs de contractare a execuţiei lucrărilor:

– Amenajarea bazei de agrement şi sport în zona Obor

Elaborare documentaţii tehnico-economice:

– Amenajarea dealurilor Guşteriţei pentru cicloturism, sport şi agrement

– Modernizarea parcului Sub Arini şi a parcului Astra

– Amenajarea unei zone pentru sport şi agrement pe malul Cibinului, în zona „La Cascade”

– Amenajarea zonei pentru concerte în Pădurea Dumbrava

– Amenajare teren de sport în staţiunea Păltiniş

Pe lângă asigurarea bugetului necesar funcţionării instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local – Teatrul Naţional Radu Stanca, Teatrul pentru copii şi tineret Gong şi Casa de Cultură a Municipiului – Primăria Sibiu va continua şi anul acesta să finanţeze agendele oraşului. De anul acesta, celor 4 agende existente, se adaugă Agenda Sănătăţii, iar pentru proiecte dedicate tinerilor se creează o agendă separată. De asemenea Primăria Sibiu va sprijini şi proiectele depuse de cluburile sportive de drept public. Suma totală propusă a fi alocată pentru susţinerea acestor proiecte este de 20,97 milioane lei, din care:

– Agenda Culturală – 5,5 milioane lei

– Agenda Sport – 6 milioane lei

– Agenda Comunitară – 300.000 lei

– Agenda pentru Tineret – 300.000 lei

– Agenda Educaţională – 300.000 lei

– Agenda Sănătăţii – 4,5 milioane lei

– Finanţarea cluburilor sportive de drept public – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele care vor fi decontate în anul 2022 aferente proiectelor desfăşurate în anul 2021 în valoare de 3,7 milioane lei.

EDUCAŢIE
(14% din totalul bugetului, adică 130,99 de milioane lei)

În curs de execuţie a lucrărilor:

– Construcţia noii creşe de pe str. Haţegului – cartierul Ştrand

– Construcţie noii creşe de pe str. Constructorilor – cartierul Ţiglari

– Amenajarea unei noi creşe în cartierul V. Aaron, pe str. Electricienilor, prin reabilitarea unui imobil existent

– Extinderea şcolii Regele Ferdinand din cartierul V. Aaron şi construcţia unei săli de sport

– Extinderea şcolii I.L. Caragiale prin construcţia unui nou corp

– Modernizarea unui corp al Colegiul Economic G. Bariţiu şi crearea de noi săli de clasă

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuţiei acestora:

– Construcţia noului Liceului de Artă

În curs de contractare a execuţiei lucrărilor:

– Extinderea şcolii N. Iorga şi construcţia unei săli de sport. Contractul încheiat în anul 2020 a fost reziliat datorită problemelor de proiectare. S-a pornit o nouă procedură de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrărilor.

Elaborare documentaţii tehnico-economice:

– Construcţia unei creşe şi grădiniţe în Piaţa Cluj

– Extinderea şcolii nr.4 şi construcţia unei săli de sport

– Extinderea Liceului Onisifor Ghibu

– Extinderea Colegiului Naţional Octavian Goga

– Construcţia unei creşe şi grădiniţe pe Calea Şurii Mici şi a unei creşe pe str. Al. Filozofilor

– Consolidarea şi reabilitarea clădirii la fostul Liceu CFR

– Amenajare teren de sport şi tribune la Şcoala nr. 8

– Construcţia unei săli de sport şi amenajarea de terenuri de sport la şcoala Radu Selejan

– Amenajare unui teren sport la Colegiul Pedagogic Andrei Şaguna

– Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice la 15 unităţi de învăţământ

În acest capitol sunt incluse şi lucrări de reparaţii şi achiziţii de dotări în sumă estimată de 5,5 milioane lei, precum şi alocări pentru burse şi pentru premierea elevilor cu rezultate la concursurile şcolare în valoare de 14,37 milioane lei.

ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

În curs de execuţie a lucrărilor:

– Reabilitarea şi modernizarea clădirii Adăpostului de Noapte

– Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuţiei acestora:

– Cablaj metropolitan strada Constituţiei

În curs de contractare a execuţiei lucrărilor:

– Realizare iluminat eco-eficient în Zona Industrială Vest

Elaborare documentaţii tehnico-economice*:

– Actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului

– Actualizare Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

– Centru de conferinţe şi spectacole

– Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice

Observaţie: Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la secţiunea „Elaborare documentaţii tehnico-economice”, după finalizarea documentaţiilor, parte vor fi depuse pentru obţinerea de fonduri europene nerambursabile, o parte vor fi finanţate din bugetul local şi vom porni procedurile de contractare a lucrărilor, iar pentru altele vom face demersuri pentru atragerea finanţării şi din alte surse.

Notă: După comunicarea tuturor sumelor alocate municipiului Sibiu de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu şi de către Consiliul Judeţean Sibiu, proiectul de buget local se vor modifica în consecinţă.