Publicat: 22 Iunie, 2019 - 12:27
Share
17 - 21 iunie

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe   2

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, 17 iunie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Luxemburg. 2

Biosecuritatea și bolile transfrontaliere la animale: concluziile Consiliului 4

Consiliul a adoptat un set de concluzii privind „biosecuritatea: un concept general cu o abordare unitară”. 4

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la Conferința la nivel înalt OCEMN-UE  4

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, în data de 18 iunie 2019,  la Bruxelles, la sesiunea de deschidere a Conferinței la nivel înalt OCEMN-UE, organizată sub egida Președinției române a Consiliului UE și a Președinției-în-Exercițiu a Bulgariei la OCEMN, cu sprijinul Comisiei Europene. 4

Contribuția Președinției României la Consiliul UE la găsirea compromisului pentru viitorul buget al Uniunii Europene   5

Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat în data de 18 iunie 2019, lucrările ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale (CAG) organizată sub mandatul Președinției României la Consiliul UE. 5

Adoptarea de către Consiliul Afaceri Generale, sub mandatul Președinției române a Consiliului UE, a Concluziilor privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere. 7

Președinția română a reușit obținerea consensului pentru adoptarea Concluziilor Consiliului privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere, obiectiv care corespunde priorității strategice acordate de Președinția română a Consiliului UE politicii de extindere și avansării relațiilor cu partenerii din regiune. 7

Reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne. 8

Miercuri la Palatul Parlamentului a avut loc reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniile justiție și afaceri interne în contextul deținerii de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. 8

Ana Birchall: „Reuniunea ministerială UE-SUA a fost un success și confirmă progresele notabile în cooperarea UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne”. 8

Ministrul justiței și viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României,  Ana Birchall, a prezidat în data de 19 iunie 2019, secțiunea Justiție a Reuniunii ministeriale tradiționale UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne. 8

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar al UE, la București 10

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar al Uniunii Europene s-a desfăşurat, în zilele de 19 și 20 iunie la Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor statelor membre, ai Comisiei Europene şi ai Serviciului European de Acţiune Externă al UE, în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE. 10

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, 17 iunie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Luxemburg. Agenda reuniunii a avut ca punct principal o discuție cuprinzătoare privind stadiul și perspectivele implementării Strategiei Globale a Uniunii Europene. Discuția a reunit în format comun miniștrii afacerilor externe și miniștrii apărării. Pe agenda CAE s-a aflat și tema eficientizării Politicii Externe și de Securitate Comune. Miniștrii afacerilor externe au abordat, de asemenea, teme de actualitate de pe agenda de politică externă, precum situația din Republica Moldova și evoluțiile din Sudan.

Miniștrii au adoptat mai multe seturi de Concluzii ale Consiliului, precum: Strategia UE privind Asia Centrală; Angajamentul UE în cooperarea regională la Marea Neagră; Securitate și apărare în contextul Strategiei Globale a UE; Acțiunea UE vizând consolidarea multilateralismului bazat pe reguli; Liniile directoare în domeniul drepturilor omului privind apa potabilă sigură şi salubrizarea. Miniștrii de externe au adoptat o Declarație comună privind Alianța UE-Pacific și o Declarație comună UE-28 privind situația din Sudan.

În intervenția sa, ministrul Teodor Meleșcanu a salutat adoptarea Concluziilor privind rolul UE în cooperarea regională la Marea Neagră, ca una dintre prioritățile Președinției române a Consiliului UE. Oficialul român a exprimat apreciere pentru mesajul politic transmis de UE și de către statele membre în sprijinul cooperării regionale. A subliniat că setul de Concluzii, alături de Agenda Maritimă Comună – adoptată la București, la 21 mai 2019 – și Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră – lansată la București, la 8 mai 2019 – constituie pași concreți în vederea reînscrierii durabile a Mării Negre pe agenda Uniunii Europene și pentru reimpulsionarea procesului de implementare a Sinergiei Mării Negre. Ministrul Teodor Meleșcanu s-a referit la contribuția Președinției bulgare a Consiliului UE și a exprimat apreciere și satisfacție față de aportul major al instituțiilor europene  – Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană –  în avansarea dosarului și negocierea unor documente  programatice de importanță deosebită pentru România, îndeosebi în contextul deținerii Președinției Consiliului UE.

De asemenea, ministrul afacerilor externe a salutat adoptarea Concluziilor privind Strategia UE pentru Asia Centrală, document care pune bazele noii viziuni a Uniunii Europene pentru un parteneriat consolidat și modern cu statele central-asiatice. În context, a evidențiat sprijinul activ al țării noastre pentru aprofundarea relațiilor dintre UE și Asia Centrală, ca promotor al conectivității, modernizării și dezvoltării durabile.

Discuțiile privind eficientizarea Politicii Externe și de Securitate Comune a UE s-au purtat asupra modalităților concrete de aplicare a prevederilor tratatului, dar și cu privire la nevoia unui profil mai solid al UE în contextul promovării valorilor și priorităților strategice în mediul multilateral, aspecte incluse și în Declarația liderilor UE adoptată la summit-ul de la Sibiu. Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a evidențiat aportul României la acest exercițiu, subiectul figurând printre temele de interes prioritar pentru țara noastră inclusiv în perioada deținerii Președinției Consiliului UE. A indicat rolul de sprijin jucat de România în facilitarea procesului de reflecție pe această temă, în contextul adoptării Agendei Strategice și în perspectiva viitorului ciclu instituțional./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/17/participarea-ministrului-afacerilor-externe-teodor-melescanu-la-reuniunea-consiliului-afaceri-externe-3/

 

Biosecuritatea și bolile transfrontaliere la animale: concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat un set de concluzii privind „biosecuritatea: un concept general cu o abordare unitară”.

La nivel practic, prin „biosecuritate” se înțelege, în general, gestionareabolilor transfrontaliere la animale și măsurile fizice menite să reducă riscul apariției acestora. În sens mai larg, biosecuritatea reprezintă o abordare strategică și holistică pentru gestionarea riscurilor relevante. Un nivel ridicat de biosecuritate este esențial pentru protejarea teritoriului UE împotriva introducerii și răspândirii bolilor la animale, dintre care multe ar putea avea consecințe devastatoare nu numai pentru sectorul agricol, ci și pentru societate în ansamblul ei.

În concluziile sale, Consiliul insistă asupra rolului esențial al biosecurității în abordarea unor amenințări actuale, cum ar fi pesta porcină africană și febra aftoasă, și subliniază importanța implicăriituturorsectoarelor și actorilor relevanți și a cooperării dintre aceștia, incluzând aici nu doar fermierii și alți deținători de animale, ci și, spre exemplu, transportatorii și vânătorii./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/18/biosecuritatea-si-bolile-transfrontaliere-la-animale-concluziile-consiliului/

 

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la Conferința la nivel înalt OCEMN-UE

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, în data de 18 iunie 2019,  la Bruxelles, la sesiunea de deschidere a Conferinței la nivel înalt OCEMN-UE, organizată sub egida Președinției române a Consiliului UE și a Președinției-în-Exercițiu a Bulgariei la OCEMN, cu sprijinul Comisiei Europene.

În intervenția sa, ministrul român al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a exprimat angajamentul, continuu și ferm, al României pentru stimularea cooperării regionale la Marea Neagră, ca o edificare a profilului strategic al României, consecvent unei agende ambițioase în măsură să confere substanță pe dimensiunea dezvoltării cooperării cu statele din acest areal și, implicit, să contribuie, pe fond, la asigurarea stabilității și prosperității regionale. Pe acest fond, a menționat rolul OCEMN de structură reprezentativă pentru cooperarea economică interguvernamentală la Marea Neagră, care oferă și o platformă autentică pentru cultivarea dialogului, aspect esențial pentru creșterea încrederii reciproce și a nivelului de cooperare.

Demnitarul român a reiterat importanța pe care România o acordă consolidării cooperării OCEMN-UE de o manieră pragmatică şi flexibilă, care să contribuie la valorificarea oportunităților oferite de politicile, inițiativele şi programele angajate de UE pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii Mării Negre, precum și la dezvoltarea, de o manieră practică, a dimensiunii OCEMN-UE orientată spre implementarea de proiecte sectoriale regionale de interes comun. În acest sens, ministrul Teodor Meleșcanu a evocat registrul practic asigurat de instrumentele financiare europene deja accesibile pentru zona Mării Negre.

De asemenea, ministrul român al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat faptul că Președinția română a Consiliului UE a înregistrat progrese notabile pe linia revitalizării cooperării regionale la Marea Neagră, cu sprijinul UE, menționând adoptarea Agendei Strategice de cercetare şi inovare la Marea Neagră (București, 8 mai 2019) și adoptarea Agendei maritime comune la Marea Neagră (București, 21 mai 2019), documente care au stabilit priorități concrete de cooperare pe viitor în domeniile economiei albastre și care oferă baza pentru o cooperare pragmatică, pe baze voluntare, a statelor din regiune în ariile de interes comun. Totodată, șeful diplomației române a subliniat rezultatele primului Forum de Investiții la Marea Neagră (Constanța, 22 mai 2019) ca prim pas în procesul de implementare a celor două Agende în sectoarele prioritare ale economiei albastre; dezvoltarea de eco-porturi inteligente, conectivitate inteligentă, mediu, dezvoltarea de tehnologii pentru exploatarea și utilizarea durabilă a gazului natural lichefiat, a biocombustibililor și a gazhidraților./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/18/participarea-ministrului-afacerilor-externe-teodor-melescanu-la-conferinta-la-nivel-inalt-ocemn-ue/

 

Contribuția Președinției României la Consiliul UE la găsirea compromisului pentru viitorul buget al Uniunii Europene

Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat în data de 18 iunie 2019, lucrările ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale (CAG) organizată sub mandatul Președinției României la Consiliul UE.

Unul dintre punctele principale de pe agendă a fost dezbaterea politică privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, un dosar prioritar pe durata mandatului Președinției române a Consiliului Uniunii Europene și care s-a aflat pe agenda tuturor reuniunilor Consiliului Afaceri Generale din ultimele șase luni.

În cadrul reuniunii de la Luxemburg, ministrul George Ciamba și omologii săi au dezbătut viitorul Cadru Financiar Multianual în baza versiunii revizuite a documentului de negociere (Negotiating Box), pregătit de Președinția română a Consiliului UE, ca rezultat al eforturilor consistente depuse de aceasta pe parcursul primului semestru 2019.

Încă de la preluarea mandatului de ministru al afacerilor europene, George Ciamba a stabilit ca obiectiv major al  Președinției României la Consiliul UE avansarea acestui dosar deosebit de important pentru viitorul Uniunii. România, ca Președinție, a obținut acorduri pentru 10 propuneri sectoriale ale CFM (Cadrul Financiar Multianual), asigurând o construcție a viitorului buget în baza Agendei Strategice a Uniunii, axată și pe noile tehnologii.

”Discuțiile din cadrul reuniunii de astăzi au reflectat progresul înregistrat în acest semestru, constituind, astfel, o bază consistentă pentru viitoarea Președinție finlandeză a Consiliului UE, pentru a continua aceste eforturi cu obiectivul facilitării unui acord operativ, la momentul considerat oportun de către șefii de stat și de guvern,” a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la finalul discuțiilor pe acest subiect.

Versiunea revizuită a documentului de negociere pregătit de Președinție a urmărit reflectarea, de o manieră echilibrată și justă, a principalelor aspecte de natură politică ce vor sta la baza arhitecturii viitorului buget multianual al Uniunii Europene.

Miniștrii prezenți la Luxemburg au apreciat eforturile întreprinse de Președinția României la Consiliul UE în gestionarea negocierilor pe durata acestui semestru, eforturi care au condus la prezentarea acestui document de negociere revizuit pe baza elementelor de interes evidențiate de statele membre pe parcursul discuțiilor. Șefii de delegații din statele membre net contributoare, cât și a celor net beneficiare, au evidențiat numeroase elemente pozitive din documentul de negociere prezentat de Președinția României la Consiliul UE, făcând totodată referire la elemente cu privire la care sunt necesare discuții suplimentare, pe baza opțiunilor reflectate în documentul revizuit./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/18/contributia-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-la-gasirea-compromisului-pentru-viitorul-buget-al-uniunii-europene/

 

Adoptarea de către Consiliul Afaceri Generale, sub mandatul Președinției române a Consiliului UE, a Concluziilor privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere

Președinția română a reușit obținerea consensului pentru adoptarea Concluziilor Consiliului privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere, obiectiv care corespunde priorității strategice acordate de Președinția română a Consiliului UE politicii de extindere și avansării relațiilor cu partenerii din regiune.

Pornind de la evaluările și recomandările din Pachetului Extindere al Comisiei Europene, publicat la 29 mai 2019, România a depus eforturi susținute atât în dialogul cu statele membre, cât și cu partenerii din regiune, intensificate în ultimele săptămâni prin demersuri la nivel de ministru delegat și la nivelul echipei diplomatice a Președinției române a Consiliului UE pentru realizarea obiectivului de adoptare a unui set de Concluzii echilibrat și cuprinzător pentru toți partenerii vizați de politica de extindere și de procesul de stabilizare și asociere.

În acest sens, s-a obținut menținerea momentului pozitiv și a dinamicii procesului de extindere, Președinția română reușind, în urma unui proces complex de negociere, să adopte un limbaj ambițios și un calendar pentru o decizie clară și substanțială în acest sens cât mai curând posibil și nu mai târziu de octombrie 2019. Eforturile depuse de Președinția română a Consiliului au permis, astfel, atingerea consensului în jurul unei poziții comune la nivelul Consiliului UE, în lumina recomandărilor Comisiei Europene privind deschiderea negocierilor de aderare cu R. Macedonia de Nord și Albania și a progreselor remarcabile realizate în ultimul an.

Concluziile Consiliului salută în mod deosebit Acordul istoric de la Prespa, care a pus capăt disputei de 27 de ani pe tema numelui între Skopje și Atena, a cărui implementare pe durata Președinției României la Consiliul UE a reprezentat o evoluție majoră și un exemplu pentru soluționarea în spirit european a disputelor bilaterale.

Soluția agreată prin consens la nivelul tuturor statelor membre reprezintă un semnal pozitiv în sensul prezervării perspectivei europene clare pentru partenerii care îndeplinesc pașii necesari în acest sens și o reconfirmare a faptului că promovarea politicii de extindere, pe baza coeziunii interne a UE, contribuie la coerența acțiunii globale a UE, manifestată în primul rând în vecinătatea imediată.

https://www.romania2019.eu/2019/06/18/adoptarea-de-catre-consiliul-afaceri-generale-sub-mandatul-presedintiei-romane-a-consiliului-ue-a-concluziilor-privind-extinderea-si-procesul-de-stabilizare-si-asociere/

 

Reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne

Miercuri la Palatul Parlamentului a avut loc reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniile justiție și afaceri interne în contextul deținerii de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene.

Dialogul UE-SUA pe dimensiunea externă a domeniilor justiție și afaceri interne este unul tradițional și are loc semestrial, pe durata fiecărei președinții rotative la Consiliul UE.

Dialogul se desfășoară atât la nivel tehnic – în format “senior officials (SOM)” (o reuniune în statul de reședință al președinției în exercițiu), cât și la nivel politic – în format ministerial (o reuniune în statul de reședință al președinției în exercițiu sau la Washington, alternativ).

Participanții la dialog sunt: UE prin Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Secretariatul General al Consiliului, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, Președinția în exercițiu a Consiliului UE, în calitate de organizator, viitoarea Președinție, în calitate de observator, și SUA,  prin Departamentul pentru Securitate Internă, Departamentul de Justiție, Parchetul General, Departamentul de Stat.

Pe agenda reuniunii s-au aflat teme de interes comun, respectiv: contraterorism, migrație, frontiere și vize, alegeri (reziliența sistemelor electorale), precum și securitatea și cooperarea judiciară în spațiul cibernetic. De asemenea, viitoarea Președinție a Consiliului UE și-a prezentat prioritățile în domeniile justiție și afaceri interne.

În urma reuniunii, a fost adoptată o Declarație comună al cărei conținut îl regăsiți aici:

https://www.romania2019.eu/2019/06/20/reuniunea-ue-sua-la-nivel-ministerial-in-domeniul-justitiei-si-afacerilor-interne-2/

Ana Birchall: „Reuniunea ministerială UE-SUA a fost un success și confirmă progresele notabile în cooperarea UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne”

Ministrul justiței și viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României,  Ana Birchall, a prezidat în data de 19 iunie 2019, secțiunea Justiție a Reuniunii ministeriale tradiționale UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne.

Președinția română a Consiliului UE a mai fost reprezentată de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan și ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba.

În cadrul reuniunii, Ana Birchall a subliniat rezultatele înregistrate de România în perioada Președinției la Consiliul UE. ”România a asigurat cu succes Președinția Consiliului UE, îndeplinind toate obiectivele propuse în domeniul justiției, inclusiv din punct de vedere al organizării evenimentelor de nivel inalt. România a confirmat statutul de partener de încredere în procesul de consolidare și promovare a proiectelor europene, dar și capacitatea de a înțelege, ca broker onest,  abordările proprii celorlalte state member, prin armonizarea intereselor acestora in procesul de negociere interinstituțională. În concordanță cu principiile și valorile europene, Ministerul Justiției va continua să participe activ la avansarea politicilor Uniunii ca promotor al unei justiții independente, orientată spre stabilitate și predictibilitate”, a declarant ministrul roman al justiției.

Ambele părți au reiterat importanța accesului transfrontalier rapid la probe electronice (E-evidence), reamintind beneficiile pe care le-ar aduce Acordul UE-SUA pentru a facilita accesul la probe electronice. În acest context, participanții au salutat aprobarea în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne, din data de 6 iunie 2019, a mandatului de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord între UE și SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală.

” Reprezentanții UE și SUA au subliniat prioritatea absolută a combaterii terorismului și au discutat modalități de continuare și extindere a eforturilor comune, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații relevante de pe câmpul de luptă în scopul aplicării legii și a urmăririi penale.

Subliniind angajamentul înregistrării de progrese în aceste domenii de interes comun și, evidențiind faptul că sunt necesare soluții comune pentru a face față amenințărilor globale la adresa securității, UE și SUA s-au angajat să se reîntâlnească în a doua jumătate a anului 2019 în Washington, D.C./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/20/ana-birchall-reuniunea-ministeriala-ue-sua-a-fost-un-success-si-confirma-progresele-notabile-in-cooperarea-ue-sua-in-domeniul-justitiei-si-afacerilor-interne/

 

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar al UE, la București

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar al Uniunii Europene s-a desfăşurat, în zilele de 19 și 20 iunie la Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor statelor membre, ai Comisiei Europene şi ai Serviciului European de Acţiune Externă al UE, în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.

Dezbaterile s-au concentrat pe stadiul și perspectivele cooperării UE – NATO, cu accent pe provocările şi oportunităţile viitoare în domeniul Exerciţiilor Coordonate şi Paralele (PACE – Parralel and Coordinated Exercise). Astfel, în contextul unei dinamici pozitive a cooperării UE-NATO după adoptarea Declarației de la Varșovia în 2016, reuniunea a permis un schimb de opinii substanțial în privința perspectivelor de consolidare a cooperării la nivel operațional, pornind de la colaborarea în teren în cadrul operaţiilor de management al crizelor, precum şi în urma implementării conceptului PACE în anii 2017 şi 2018.

În cadrul reuniunii, reprezentantul României a evidenţiat sprijinul Președinției la Consiliul UE în ceea ce privește consolidarea cooperării UE-NATO și creșterea contribuției Uniunii Europene la asigurarea securității și apărării continentului european, în deplina coordonare cu NATO.

https://www.romania2019.eu/2019/06/20/reuniunea-informala-a-grupului-politico-militar-al-ue-la-bucuresti/

 

Tag-uri Institutii: