Publicat: 22 Noiembrie, 2012 - 21:27
Share

LEGE SPECIALĂ, FOCALIZATĂ PE IMPLEMENTAREA SBA ÎN FRANŢA

Potrivit „Pactului pentru creşterea competitivităţii industriei franceze", în Franţa se propune elaborarea unui echivalent al SBA, ca instrument de coerenţă pentru IMM-uri.

CNIPMMR solicită valorificarea acestei bune practici şi în România, revenind la propunerea sa de adoptare a unei noi legi a IMM-urilor, care să transpună pe deplin principiile şi acţiunile prevăzute de SBA.

IMM-URILE, PRIORITATE Şl PE AGENDA COMITETULUI ECONOMIC Şl SOCIAL EUROPEAN

În sesiunea plenară din 14 şi 15 noiembrie 2012 Comitetul Economic şi Social European (CESE) a adoptat rezoluţia cu titlul „Mai multă Europă", prin care se prevăd următoarele aspecte principale pentru mediul de afaceri şi IMM-uri:

+ În lumina crizelor în curs de desfăşurare, UE trebuie să restabilească încrederea într-un model de creştere dinamică şi în legitimitatea procesului său decizional. Trebuie să construim o Europa puternică, durabilă, socială şi competitivă.

+ Este necesară "Mai multă Europă", care să se consolideze reciproc şi să fie mai puternică decât suma părţilor sale. Uniunea monetară trebuie să fie urmată acum de uniune
politică, cu o politică coerentă între măsurile economice, financiare, privind ocuparea forţei de muncă, precum şi cele sociale, în interesul oamenilor. Bugetul UE ar trebui să fie proiectat astfel încât să ofere stimulente adecvate pentru competitivitate, creştere economică şi un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă.

+ Sprijin pentru IMM-uri, în scopul relansării creşterii economice, având SBA drept ghid. întregul potenţial al pieţei unice trebuie să fie eliberat, inclusiv lansarea de servicii şi rolul economiei sociale; eliminarea sarcinilor administrative inutile şi promovarea accesului la informaţie şi la noile tehnologii digitale, la finanţare, creditare, capital, pieţele muncii şi tehnologice şi la instrumentele financiare europene precum şi la garanţii la împrumuturi pentru IMM-uri şi întreprinzători.

+ Investiţiile durabile în competenţe, infrastructură, economie socială, servicii şi produse să fie reflectate în programele naponale de reformă, sub forma unui pact de investiţii sociale, împreună cu un pachet european de stimulare, axate pe crearea reală de locuri de muncă, coordonat cu planurile naţionale de dezvoltare.

+ Măsurile sunt necesare pentru a sprijini IMM-urile să angajeze tinerii care sunt şomeri şi care pot fi lipsiţi de experienţă.

+ Competitivitatea economiei europene să fie consolidată prin inovaţii si finanţări stabile pentru cercetare şi dezvoltare, împreună cu o pregătire specifică şi o politică de sprijin pentru IMM-uri / micro-întreprinderi şi angajaţii acestora, o politică de sprijinire a investiţiilor, acces la pieţe şi o povară administrativă mai uşoară. Acest lucru va facilita, de asemenea, o reînnoire a industriei europene ca un sector important pentru creştere şi creare de locuri de muncă.

+ O legislaţie mai prietenoasă, care să nu creeze costuri administrative inutile şi de implementare. Legislaţia economică ar trebui să fie clară, corectă şi proporţională. Acest lucru este important pentru fiecare întreprindere, dar în special pentru IMM-uri."

Conferinţă de presă 22 noiembrie 2012