Publicat: 22 Iunie, 2016 - 11:15
Share

Ciprian Pahonțu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, a prezentat marți, 21 iunie 2016, deputaților din Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice Strategia de management și viziunea de dezvoltare a RNP, pe care vrea să le aplice pe perioada mandatului său. Ciprian Pahonțu a fost desemnat directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor în urma unui proces de selecție derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Una dintre situațiile speciale identificate în cadrul strategiei, ca având un impact major asupra funcționării Romsilva, se află și lipsa cadastrului forestier și a delimitărilor între proprietari.
„O problemă importantă în asigurarea integrității fondului forestier proprietate publică a statului este reprezentată de cadastrul forestier. Conform legislației în vigoare, cadastrul de specialitate, practic, a dispărut, el fiind integrat în ceea ce se numește cadastrul general. Măsurătorile neintegrate în cadastrul general produc și la această dată numeroase litigii. În plus, fondul forestier este foarte fragmentat, în urma procesului de retrocedare. Practic, la ora actuală, în multe zone, nu se știe unde începe și unde se termină proprietatea privată și unde cea a statului”, a susținut Ciprian Pahonțu în fața deputaților. 

Potrivit art. 100 din Codului silvic, „realizarea cadastrului aferent fondului forestier național, a Inventarului Forestier Național, a monitoringului sol-vegetație forestieră este finanțată anual de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură”. „Din păcate, au trecut mulți ani și cadastrul forestier este ca și inexistent. Consider că, din bugetul Romsilva vom putea începe cadastrul pentru pădurile proprietatea statului. Numai că, pentru aceasta, ar trebui modificată legislația, astfel încât să se permită utilizarea banilor regiei pentru astfel de activități. Realizarea cadastrului va necesita mult timp și multă dedicație pentru a stabili limitele și parametrii fondului forestier național. De aceea, domnilor parlamentari, vă solicit sprijinul pentru adoptarea acestor modificări legislative care ar avea impact pozitiv asupra activității Regiei Naționale a Pădurilor”, a spus directorul general al Romsilva în cadrul întâlnirii de la Parlament.

Romsilva administrează la această dată fond forestier proprietate publică a statului în suprafață de 3.154.661 ha. Pe baze contractuale, Romsilva mai administrează o suprafață de 377.845 ha și asigură servicii silvice pentru o suprafață de 643.819 ha, fond forestier aflat în proprietatea unor unități administrativ teritoriale sau a altor persoane fizice și juridice. 

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, în conformitate cu prevederile Codului silvic, este desemnată să administreze fondul forestier proprietate publică a statului și acționează sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. În conformitate cu prevederile HG 229/2009 privind regulamentul de organizare și funcționare, Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică a statului și urmărește aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii.
    
BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA