29 iunie 2022

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi Parcuri Industriale Maramureş S.A. susţin dezvoltarea economiei locale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Un protocol de colaborare a fost încheiat între Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş (preşedinte Florentin-Nicolae Tuş) şi Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureş S.A. (director Radu Zoicaş), înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Maramureş.

Semnatarii protocolului urmăresc promovarea intereselor mediului de afaceri din Maramureş şi atingerea obiectivelor comune pentru dezvoltarea judeţului Maramureş prin atragerea de investiţii directe în economia locală. Alte obiective ale protocolului vizează creşterea numărului locurilor de muncă, crearea şi dezvoltarea industriilor de înaltă tehnologie nepoluante; îmbunătăţirea calităţii şi creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor; stimularea exporturilor cu valoare adaugată mare; atragerea de fonduri nerambursabile din surse naţionale şi comunitare; desfăşurarea de activităţi în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare locală şi regională.

Potrivit protocolului, atât organizaţia camerală cât şi Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureş S.A. vor susţine şi promova, în comun, interesele mediului de afaceri din Maramureş, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional şi internaţional; vor organiza şi vor promova activităţi comune, de interes pentru întreaga comunitate de afaceri din Maramureş şi vor realiza, totodată, consultări periodice care să permită dezvoltarea relaţiilor între C.C.I. Maramureş – Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureş S.A. şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării.

Florentin-Nicolae Tuş, preşedinte C.C.I. Maramureş: „Ne bucurăm că am pus azi bazele unui nou protocol de colaborare prin care putem să ne aducem aportul alături de noul nostru partener -Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureş S.A. la stimularea, susţinerea economiei locale şi la optimizarea activităţilor care pot contribui la dezvoltarea economică a judeţului Maramureş. Apreciem înfiinţarea acestei societăţi şi susţinerea Consiliului Judeţean Maramureş pentru demararea procedurilor de înfiinţare a parcurilor industriale şi a altor investiţii care aduc şansa dezvoltării judeţului nostru. Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş rămâne în continuare consecventă misiunii şi viziunii sale de a se poziţiona tot mai vizibil ca un agent al dezvoltării locale, prin diversificarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor destinate mediului de afaceri şi prin consolidarea colaborării instituţionale interne şi externe, iar prin rolul său, îşi va aduce aportul şi la îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol”.

Radu Zoicaş, director S.C. Parcuri Industriale Maramureş S.A., a vorbit despre importanţa şi impactul pe care îl vor avea parcurile industriale atât asupra economiei, cât şi din punct de vedere social: „Astăzi, prin semnarea protocolului de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureş S.A., facem un pas important pentru dezvoltarea Maramureşului şi pentru îndeplinirea obiectivului nostru strategic, şi anume construirea de parcuri industriale în judeţul Maramureş. Construirea de parcuri industriale în judeţul Maramureş este esenţială. Astfel, contribuim direct la dezvoltarea integrată a judeţului şi venim în sprijinul cetăţenilor cu noi locuri de muncă, condiţii de trai mai bune şi posibilitatea dezvoltării la ei acasă. Doresc să mulţumesc domnului preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, Florentin Tuş, şi întregii echipe pentru deschiderea şi sprijinul de care au dat dovadă în vederea încheierii acestui parteneriat. Am convingerea că vom avea o colaborare strânsă, benefică, prin care vom reuşi să punem bazele construirii relaţiilor de parteneriat între societatea Parcuri Industriale Maramureş S.A. – Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş – şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţ.”

Protocolul a fost semnat azi la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş de Florentin Tuş şi Radu Zoicaş.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
Parcuri Industriale
Maramureş S.A.