Publicat: 16 Noiembrie, 2019 - 17:19
Share

În zestrea Camerei Notarilor Publici București intră de astăzi o clădire cu personalitate care asigură o strălucită carte de vizită atât notariatului public bucureștean, cât și întregului notariat public românesc. Ghidați de cuvintele lui Vergiliu din „Bucolica”, notarii publici din circumscripția Curții de Apel București s-au implicat într-o nouă realizare, adăugată la cele anterioare, cu gândul la cei ce vor veni după ei: noile arhive ce vor sta la dispoziția celor peste 500 de notari din cadrul Camerei, construite într-un timp record într-o locație adecvată din strada Drumul între Tarlale, Cernica.

 ”A fost o întreprindere curajoasă care a necesitat mari eforturi financiare și un imens volum de muncă, o muncă de mare generozitate, caracterizată prin profesionalism și dăruire. Dăruire pentru o profesie care este consacrată oamenilor, vieții și - de ce nu - arhivelor din România.
Proiectul a fost gândit și construit de la zero pentru a asigura în totalitate un circuit deficient de lucru. În clădire sunt amenajate birouri și zone de lucru pentru prelucrare arhivistică pentru arhivare electronică sau distrugerea securizată a documentelor. Sunt camere de studiu și birouri pentru angajați și vizitatori. Clădirea dispune de 4 depozite de arhivă în care se pot conserva peste 80.000 de cutii speciale de arhivă și este dotată în conformitate cu normele în vigoare a astfel încât să ofere un grad maxim de siguranță și ușurința în exploatare”
- a spus în prezentarea pe care a făcut-o la eveniment celor peste 300 de invitați, Laura Badiu, președintele Camerei Notarilor București.

Depozitele modernei arhive sunt prevăzute cu:
 - sistem de rafturi Metalsistem Unirack din oțel de calitate S-400 conform UNI EN 15512 acoperit cu zinc prin metoda SENZIMIR, ce conferă rezistență la coroziune.
- Instalații de detectare și semnalizare incendiu și sistem performant de stingere automată a incendiului cu gaze inerte
 - sistem HVAC care asigură un microclimat corespunzător caracterizat prin temperatură cuprinsă între 16 și 24 grade Celsius și umiditate relativa de 50 - 60%
 - sistem de alarmă antiefracție și sistem de supraveghere video care asigură un grad înalt de securitate
- sistem de control acces computerizat care asigură monitorizarea permanentă a accesului în depozit

Din anul 2011Camera Notarilor București oferă servicii birourilor notariale ajutându-le la reducerea costurilor și riscurilor legate de protejarea și conservarea documentelor și informațiilor notariale.
Camera oferă soluții complexe de administrare a documentelor și protecție a datelor, completate de competența și experiența necesare abordării provocărilor complexe legate de arhivarea documentelor, precum costurile de depozitare în permanentă creștere, conformitatea cu prevederile legale și recuperarea în urma dezastrelor.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: