12 august 2022

Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 1 – 19 noiembrie a.c., s-a derulat Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”, iniţiată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE) – Secţiunea România, în cadrul căreia Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a fost unul dintre parteneri.

Şi în acest an, specialiştii celor 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog ale Agenţiei au desfăşurat 154 de activităţi de prevenire a consumului de droguri (11 în mediul online şi 143 în sălile de curs), în 83 de şcoli gimnaziale şi licee, având ca beneficiari 4559 de elevi, 322 de cadre didactice şi 17 părinţi.

De asemenea, un reprezentant al ANA a participat, online, la data de 19 noiembrie a.c., la Conferinţa Internaţională „Prevenirea abuzurilor asupra copiilor”, organizată de FICE România.

*** Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor” a fost iniţiată în anul 2000 de către Fundaţia Summit-ul Femeilor Lumii (World Women’s Summit Foundation-Geneva), iar România s-a afiliat acesteia prin FICE România, începând cu anul 2013.

Campania este un apel pentru a organiza acţiuni care să schimbe comportamentul social, să educe şi să mobilizeze diverse organizaţii şi parteneri ai societăţii civile – inclusiv tineri – pentru a se implica în prevenirea uneia sau mai multora dintre cele 19 teme de abuz enumerate mai jos.

Deşi există şi alte forme de abuz şi violenţă, campania a ales 19 teme, tema principală pentru anul 2021 fiind prevenirea violenţei şi abuzului sexual asupra copiilor.

Care sunt cele 19 teme?

1. Prevenirea implicării copiilor în conflicte armate
2. Prevenirea violenţei şi abuzului sexual asupra copiilor (tema principală pentru 2021)
3. Prevenirea agresiunii
4. Prevenirea neglijării
5. Prevenirea muncii copiilor
6. Prevenirea pedepselor corporale
7. Prevenirea vânzării copiilor
8. Prevenirea prostituţiei copiilor
9. Prevenirea pornografiei infantile
10. Prevenirea traficului de copii
11. Prevenirea turismului sexual al copiilor
12. Prevenirea practicilor tradiţionale dăunătoare
13. Prevenirea abuzului asupra copiilor străzii
14. Prevenirea discriminării pe baza condiţiilor de sănătate
15. Prevenirea dependenţei şi a abuzului de substanţe
16. Prevenirea malnutriţiei
17. Prevenirea pericolelor TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor)
18. Prevenirea răpirii copiilor
19. Justiţia pentru minori şi copiii privaţi de libertate/Ziua mondială pentru prevenirea violenţei împotriva copiilor/tinerilor

Beneficiarii direcţi ai campaniei sunt preşcolarii, elevii din şcoli (primare, gimnaziale), licee, cluburi ale copiilor, centre de plasament, precum şi cadrele didactice coordonatoare.

Beneficiari indirecţi sunt grădiniţele, şcolile, părinţii şi comunităţile locale, care vor avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejaţi faţă de fenomenul distructiv al abuzului şi violenţelor de orice fel.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE