3 decembrie 2021

Campanie de promovare a Universităţii Ovidius din Constanţa, în Albania

Distribuie pe rețelele tale sociale:

O delegaţie a Universiăţii Ovidius din Constanţa (UOC) a vizitat în perioada 17 – 21.11.2021 mai multe licee şi o universitate din Albania, pentru promovarea programelor de studii şi extinderea colaborărilor educaţionale şi de cercetare cu instituţii de educaţie din această ţară, informează conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

Potrivit sursei citate, activităţile au făcut parte din campania „Be a student at Ovidius”, desfăşurată cu scopul de a creşte vizibilitatea UOC prin promovarea în plan internaţional a imaginii acesteia ca universitate multiculturală comprehensivă.

„Pe parcursul vizitelor la instituţiile de învăţământ din Korca şi Tirana au fost prezentate programele de studii ale universităţii de stat constănţene şi oportunităţile de care pot profita viitorii studenţi. De asemenea, au fost purtate discuţii cu privire la consolidarea relaţiilor de cooperare existente şi dezvoltarea unor noi colaborări între organizaţiile implicate”, a precizat conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

Campania „Be a student at Ovidius” face parte din proiectul Intensificarea şi diversificarea iniţiativelor de internaţionalizare în Universitatea Ovidius din Constanţa – educaţie şi cercetare într-un mediu multicultural internaţional (INTENS-O II), cod CNFIS-FDI-2021-0387, cu o valoare totală de 332.500 lei fiind unul dintre cele şase proiecte ale UOC, finanţate de Ministerul Educaţiei prin Fondul de Dezvoltare Instituţională, domeniul strategic de finanţare 2: Internaţionalizare.

Delegaţia UOC a fost formată din conf. univ. dr. Cristina Dafinoiu, conf. univ. dr. Veronica Nedelcu şi lect. univ. dr. Laura Pascale.

Biroul de Presă al Universităţii Ovidius din Constanţa

Participarea senatoarei Anca Dragu la Conferinţa interparlamentară cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor” (30 noiembrie 2021) Senatoarea Anca Dragu, membră a Comisiei pentru afaceri europene, a participat marţi, 30 noiembrie a.c., la lucrările Conferinţei interparlamentare cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor”organizate, în format online, de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen (FEMM), împreună cu Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) şi Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) din Parlamentul European. Evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, marcată, anual, la 25 noiembrie, a avut ca scop creşterea gradului de conştientizare, în legătură cu acest subiect important şi a constituit un bun prilej pentru a explora situaţia actuală a politicilor în domeniul violenţei de gen dar şi pentru a oferi ocazia unui schimb de informaţii şi de bune practici, în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor, la scară globală. Reuniunea a fost structurată în patru sesiuni: violenţa sexuală ca armă de război, combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, violenţa cibernetică şi Convenţia de la Istanbul. În cadrul dezbaterilor din Sesiunea IV, dedicată Convenţiei de la Istanbul, senatoarea Anca Dragu a relevat reforma cuprinzătoare a legislaţiei române privind violenţa domestică, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Istanbul, dar a atras atenţia că este nevoie de un proces de schimbare a mentalităţii. În plus, senatoarea a subliniat necesitatea mai multor politici în domeniu, la nivel european. În expunerea sa, senatoarea Dragu a opinat ca în Rapoartele de ţară pentru fiecare stat membru al UE ar trebui să existe secţiuni specifice care să evalueze tratamentul aplicat femeilor în fiecare stat. „Totodată, Recomandările specifice de ţară (RST) ar trebui să includă şi puncte concrete privind combaterea violenţei împotriva femeilor iar bugetele naţionale să cuprindă linii bugetare pentru implementarea acestor politici”, a afirmat senatoarea Anca Dragu. La reuniune au participat înalţi reprezentanţi ai Parlamentului European, precum şi membri ai parlamentelor naţionale din întreaga Uniune Europeană.