26 mai 2022

Campanie de promovare pentru dispozitive şi tehnologie asistivă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii lansează spoturile de promovare a voucherelor pentru achiziţia de dispozitive şi tehnologie asistivă, destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Voucherele au o valoare de până la 23 de mii de lei şi sunt acordate prin proiectul derulat de ANDPDCA în parteneriat cu ANOFM, „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi” .

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis să recomande Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune să sprijine difuzarea, în regim de anunţ de interes public, a spoturilor radio-TV referitoare la facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Cine poate accesa voucherul de până la 23 de mii de lei

Pot accesa voucherele persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1.Sunt persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
2.Sunt persoane în căutarea unui loc de muncă şi care nu au un loc de muncă în prezent;
3.Sunt persoane cu vârste între 18-65 ani, inclusiv elevi şi studenţi.

Voucherul poate fi folosit şi pentru achiziţia mai multor produse asistive. Condiţia este ca produsele să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de beneficar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz.

Ce paşi trebuie urmaţi pentru obţinerea voucherelor

Persoana cu dizabilităţi se prezintă la AJOFM şi se înregistrează ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Aici primeşte servicii de informare, consiliere şi mediere.
Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi participă la minimum două activităţi de informare, consiliere, mediere, cea de mediere fiind obligatorie.

La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar Direcţiile transmit către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. ANDPDCA transmite DGASPC voucherele nominale tipărite.

Persoana cu dizabilităţi
 ridică voucherul de la DGASPC;
 prezintă voucherul furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA;
 primeşte produsul/produsele alese din Lista cu produse de pe siteul andpdca.gov.ro

Proiectul prevede şi posibilitatea ca 200 de angajatori să obţină o subvenţie de până la 15.900 lei pentru accesibilizarea locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate.

INFOLINE: 0751015063 – luni-vineri (12:00-14:00)

„Îi încurajez pe cei care aud despre acest proiect să meargă la AJOFM pentru a obţine mai multe informaţii despre posibilitatea obţinerii unui voucher pentru achiziţionarea unui dispozitiv asistiv, chiar dacă nu au în vedere perspectiva angajării imediate. Este important să lărgim orizontul celor cărora comunitatea nu le-a oferit suficientă încredere în abilităţile pe care le posedă şi să-i sprijinim pentru a se integra mai uşor în societate” – Florica Cherecheş, preşedinte ANDPDCA.

Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada 23 mai 2019 – 30 septembrie 2021:

 1.111 persoane incluse în grupul ţintă care au beneficiat de sprijin (servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională);
 436 persoane angajate, din care pentru 156 se finanţează subvenţii conform art. 80 şi art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (din 700 cum sunt prevăzuţi în Indicatori);
 419 vouchere eliberate;
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
 7.000 persoane cu dizabilităţi informate şi consiliate în vederea angajării;
 200 persoane cu dizabilităţi, non-NEET pentru care se finanţează subvenţii
 200 spaţii de muncă adaptate;
 campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziţionarea produselor asistive;
 solicitări de decontare a voucherului;
 vouchere decontate.

Informaţii de background

ANDPDCA, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, implementează proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, Cod MySMIS2014+:130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023
Valoarea totală a proiectului: aproximativ 22,6 milioane euro.