28 septembrie 2021

Campanie naţională de control în domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 06.09.2021 – 08.09.2021 s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor.

Obiectivele acestei campanii au urmărit cu preponderenţă identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul întreţinerii şi reparării auto a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, precum şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În perioada menţionată au fost efectuate verificări la 37 unităţi economice, fiind constatate 14 deficienţe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate trei sancţiuni contravenţionale de tip avertisment.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate de inspectorii de muncă au fost: lipsa consimţământului angajatului la încheierea contractului individul de muncă, angajatorul nu utilizează noul formular al contractului individual de muncă, neplată drepturi salariale, lipsa elemente cuprinse in contractul individual de muncă, lipsa sporului în zilele de repaus săptămânal, nerepartizarea programului de lucru la contractele individuale de muncă cu timp parţial, neevidenţierea orelor de muncă prestate de salariaţi, cu ora de începere şi ora de sfârşit a programului de lucru.

Stănilă Alexandru Marius
Inspector şef