21 mai 2022

Caravana „Atelierele CRED – Bune practici în educaţie” ajunge la Constanţa

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„Curriculum Relevant , Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Caravana „Atelierele CRED – Bune practici în educaţie” ajunge la Constanţa. Workshop-ul „Demersuri de proiectare a unei învăţări şcolare adaptată la nevoile elevului” face parte dintr-o serie de 90 de evenimente organizate la nivel naţional
Proiectul „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” a lansat seria naţională de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educaţie”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Primul eveniment din judeţul Constanţa este organizat, astăzi, 18 iunie, de Casa Corpului Didactic Constanţa. Atelierul „Demersuri de proiectare a unei învăţări şcolare adaptată la nevoile elevului” se desfăşoară la Colegiul Comercial „Carol I” din Constanţa, în intervalul orar 8.30 – 17.00.

Workshopul face parte dintr-o serie totală de 90 de evenimente, desfăşurate în fiecare judeţ al ţării şi în Bucureşti, pe parcursul a doi ani şcolari.

Atelierele CRED respectă cu stricteţe reglementările legale privind prevenţia, în contextul epidemiologic actual.

La nivel naţional, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale şcolare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanţi ai partenerilor sociali etc.

Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienţei şi expertizei participanţilor în implementarea Curriculumului naţional centrat pe competenţe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecţia participanţilor cu privire la condiţiile de transfer ale unor bune practici şi la posibile arii de cooperare.

Mai multe detalii despre proiectul CRED şi activităţile desfăşurate sunt disponibile pe www.educred.ro

*** „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc şi vizează învăţământul primar şi cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel naţional şi beneficiarul, Ministerul Educaţiei, are 12 parteneri (instituţii publice): Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare şi 3 Inspectorate şcolare.