Publicat: 31 August, 2015 - 12:14
Share

Cardul național de sănătate devine de marți unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate.

Asigurații care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui duplicat la casele de asigurări și vor plăti contravaloarea noului card și a cheltuielilor de distribuire prin servicii poștale, în valoare de 15,5 lei.

Asigurații care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate vor depune o cerere în scris la casa de asigurări, în care vor menționa motivele refuzului și vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acești asigurați în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate, cu termen de valabilitate de trei luni. Adeverința va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

Pentru asigurații care împlinesc vârsta de 18 ani și/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire și distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. 

Până în prezent au fost tipărite aproximativ 15 milioane de carduri, dintre care peste 300.000 de carduri după data de 1 mai 2015 (63.000 carduri duplicat și 247.000 pentru persoanele care au dobândit calitatea de asigurat).