Publicat: 26 Septembrie, 2018 - 11:15
O carte care, probabil, nu va fi publicată...
Radacinile naziste aleBruxelles UE

Capitolul 1

Inventarul dovezilor

Democraţia se transformă în dictatură

Cum este controlată Uniunea Europeană de către interesele corporatiste

„Bruxelles UE" se prezintă lumii ca un exemplu strălucit al democraţiei secolului 21. În realitate însă, nimic nu este mai departe de adevăr.
Într-o democraţie, toată puterea aparţine poporului. Principiul „separaţiei puterilor" între cele trei nivele de guvernare - executiv, legislativ şi juridic - stabileşte verificări şi echilibrări pentru a proteja împotriva abuzurilor. Acest principiu a fost universal acceptat după ce omenirea a luptat pentru el timp de mii de ani.

Democraţia Adevărată

Într-o adevărată democraţie întreaga putere o are poporul

Prin contrast, „Bruxelles UE" este lipsit de acest principiu fundamental al „separaţiei puterilor". Mai mult, populaţia Europei nu are nici control asupra nivelului executiv nici asupra procesului legislativ. Chiar mai rău, nici măcar parlamentul pe care oamenii îl aleg nu are nici un mijloc de a controla efectiv aceste ramuri.
Pentru a-şi ascunde incapacitatea, în „Tratatul de la Lisabona" s-a introdus articolul 225 - aşa numitul Articol al Frunzei de Smochin. Această clauză oferă parlamentului european o posibilitate de a „solicita Comisiei să facă o propunere" pentru legislaţie. Comisia, desigur, poate să refuze.
(vezi http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.html).
Acţionând contrar principiilor fundamentale ale democraţiei, „Bruxelles EU" - prin definiţie - este o dictatura. Puterea poporului de a-şi determina forma de guvernământ a fost aservita intereselor corporaţiei.

Cum Cartelul Petrolului şi Medicamentelor încearcă să controleze Europa

Bruxelles UE se prezintă lumii ca o democraţie parlamentară în care parlamentul UE joacă rolul decisiv. Totuşi, deciziile executive şi proiectarea întregii legislaţii sunt făcute de Comisia UE şi echipa sa de peste 54.000 oameni.
Din birourile lor de la sediul Comisiei - clădirea Berlaymont - şi alte locaţii, această armată de birocraţi de carieră bine plătiţi fabrică legile Europei în numele intereselor corporatiste.


Comisia UE: 54.000 angajaţi
Angajaţii Comisiei operează dincolo de orice control democratic şi implementează legi!e Europei în numele intereselor corporatiste.
Prin contrast, Parlamentul UE format din 754 membri este format din politicieni din 27 naţiuni care nu au putere de control asupra acestei armate de birocraţi. Parlamentul UE funcţionează ca un fel de fereastră împodobită prin care Bruxelles UE este prezentat populaţiei Europei ca o „democraţie parlamentară".

Acţionarii CarteIuIui PetroIuIui şi MedicamenteIor

În paginile anterioare am accentuat faptul că puterea care determină guvernarea Europei a trecut de la populaţie la interesele corporatiste, mai exact la cartelul petrolului şi medicamentelor. Acest cartel este bine caracterizat. El cuprinde interesele de investiţii de multe miliarde de dolari, ale industriei chimice, petrochimice şi farmaceutice. Acest cartel este de departe cel mai mare grup corporatist de investiţii din întreaga lume.
În timpul secolului 20 acest cartel a devenit nu numai forţa economică dominantă, dar şi-a pus şi acţionarii politici în guvernele naţiunilor industriale lideri mondiali. Liderii reprezentanţi din cercurile financiare ce controlează cartelul sunt:
* GrupuI RockefeIIer, care reprezintă interesele SUA pe bază de petrol şi medicamente. Acesta este cel mai mare grup de interese financiare. Construit din monopolul din secolul 19 asupra corporaţiei standard de petrol, acum el controlează duzini de companii multinaţionale chimice, farmaceutice şi petroliere din întreaga lume. Unul din cei mai proeminenţi ambasadori ai săi în ultimele decenii a fost Henry Kissinger.
* Germania şi Franţa, naţiunile lider în exportul de produse chimice şi farmaceutice în Europa. Acest grup îşi are rădăcinile la sfârşitul secolului 19 şi a cuprins Bayer, Hoechst, BASF şi mai târziu infamul cartel IG Farben. Companiile succesoare ale acestuia în zilele noastre sunt liderii afacerilor de investiţii în Europa de astăzi şi au instrumentat construcţia „Bruxelles UE".
Aşa cum a fost pe larg prezentat în presă la momentul respectiv, cu câteva zile înainte de numirea sa, actualul preşedinte Rompuy a fost invitat pentru „interviul de serviciu" prezidenţial, de către grupul Bilderberg - un cerc de elită al intereselor corporatiste SUA/Europa sub controlul lui David Rockefeller şi prezidat de fostul comisar UE şi apărător al medicamentelor, Etienne Davignon.

Şi cum au aIes ei preşedinteIe Europei

Germania:

• liderul mondial în exporturi de produse chimice
• unul din liderii în exporturile de medicamente

Franţa:
* Unul dintre liderii în exporturile de medicamente
* Unul dintre liderii mondiali în comerţ cu petrol

GrupuI Rockefeller:
• cel mai mare grup de investiţii din lume
• investiţii nucleu: produse chimice, petrol, medicamente
 

Grupul Bilderberg
Acţionari financiari şi politici ai Cartelului Produselor Chimice, Petrolului şi Medicamentelor inclusiv:

Henry Kissinger,
• fost secretar al fondului fraţilor Rockefeller,

Etienne Davignon,
• fost comisionar UE, membru în consiliul de administraţie al producătorului de medicamente Gilead.

19 noiembrie 2009:

PreşedinteIe UE Rompuy pozează pentru camere aIături de unuI din oamenii care I-au dus Ia putere.

Populaţia Europei nu a avut nici un vot şi nici un cuvânt de spus

Sfârşitul democraţiei şi întoarcerea la timpurile medievale

Pentru cititorul neîncrezător, ar fi util în acest punct să recapitulăm procesul de alegere al primului Preşedinte şi Ministru de Externe al „Bruxelles UE".
1. Populaţia Europei a fost exclusă de la procesul de luare a deciziei.
2. Noii „regi" ai Europei au fost selectaţi dintr-un cerc al elitei intereselor corporatiste.
3. Ceremonia de alegere a avut loc într-un cadru aristocratic generos la Palace of The Valley of The Duchesse, la periferia oraşului Bruxelles.
4. Preşedintele francez Sarkozy (Nicolas Paul Stephane Sarkozy de Nagy-Bocsa) descendentul unui aristocrat mărunt, a fost „maestrul de ceremonii".
5. Coroana de „regină" a fost acordată baronesei Catherine Ashton.
6. „Coroana regelui" a ajuns la altă persoană al cărei nume reflectă originea aristocratică, Herman van Rompuy. Van Rompuy va acţiona ca un „monarh" interimar până când - eveniment probabil declanşat de criza internaţională - micul aristocrat îşi va asuma el însuşi tronul.
De fapt, sistemul de guvernare UE răstoarnă toate realizările democratice ale civilizaţiei europene în timpul ultimului mileniu şi aruncă întregul continent înapoi în timpurile medievale când monarhi autocratici conduceau Europa în afara oricărui control democratic.

Palace of The MaZe of The Duchesse"
locaţia de la periferia Bruxelles unde a avut loc alegerea Preşedintelui Uniunii Europene la 12 noiembrie 2009.


Uniunea Europeană se prezintă lumii in rolul de model al democraţiei secolului 21. Totuşi, ceremonia de încoronare la Bruxelles UE ar trebui să convingă până şi pe cel mai sceptic cititor că structura Bruxelles UE este orice altceva, si nicidecum o democraţie.

Răsturnarea luptei de secole a omenirii pentru democraţie

Naşterea Democraţiei

Magna Charta

1776 Declaraţia de Independenţă a S.U.A

1789 Constituţia Franceză

1791 Constituţia Poloneză

Eliberarea de colonialism a ţărilor în curs de dezvoltare

Au murit degeaba milioane de oameni, luptând pentru democraţie în primul şi al doilea război mondial

Distrugerea oraşului Rotterdam
Bombardarea Londrei
Răscoala ghetoului din Varşovia
Distrugerea oraşului Stalingrad
Peste 100 de milioane de victime în cele două războaie mondiale: Cimitirul soldaţilor căzuţi în Normandia

A renunţat populaţia Europei de bună voie la secole de democraţie?

Pentru Cartelul Petrolului şi Medicamentelor, „Bruxelles UE" este o simplă bază operativă, de la care intenţionează să cucerească lumea folosind forţa politică, economică şi - la nevoie - militară. În vederea atingerii acestui scop, Cartelul încearcă să exporte structura nedemocratică a Bruxelles UE în alte zone ale lumii. Uniunea Africană se modelează deja după „Bruxelles UE" inclusiv o „Comisie UA"
Acţionarii politici ai Cartelului prezintă în mod înşelător „Bruxelles UE" ca fiind un model al democraţiei secolului 21 şi păcii. Din simpla dimensiune a acestei campanii globale, popoarele lumii vor avea impresia că „Bruxelles UE" a fost aprobat în alegeri democratice de către popoarele Europei şi că acest organism politic reflectă voinţa acestora.
Dar nimic nu este mai departe de adevăr. Faptele reale pun o lumină caracteristică asupra naturii nedemocratice a „Bruxelles UE" - un semnal de alarmă adresat lumii:
• Singura ţară în care i s-a permis poporului să voteze pentru „Tratatul de la Lisabona" - actul care a stat la baza constituirii „Bruxelles UE" - a fost Irlanda, a cărei populaţie reprezintă mai puţin de 1% (I) din întreaga populaţie a Europei. Şi chiar şi acest vot a fost rezultatul batjocoririi democraţiei: în iunie 2008 populaţia Irlandei a respins structura „Bruxelles UE" printr-un răsunător „NU". Dar acţionarii politici ai Cartelului de la Bruxelles au decis să ignore acest vot. Ei au mituit guvernul irlandez cu scopul de a organiza un al doilea referendum şi l-au constrâns să voteze „DA" cu o ameţitoare sumă de bani canalizată de la acţionarii Cartelului, către Dublin.
• Peste 99% din populaţia Europei - care numără peste 500 milioane oameni - nu a avut dreptul de a vota democratic într-un referendum pentru „Tratatul de la Lisabona".

Acţionarii Cartelului au privat oamenii de drepturile lor democratice

Această violare a tuturor principiilor democraţiei de către Cartel nu este o coincidenţă. Sondajele care au avut loc în toată Europa au demonstrat o respingere a structurii „Bruxelles UE" de către marea majoritate a votanţilor. Natura înşelătoare a „Bruxelles UE" este cel mai bine caracterizată de faptul că, în timp ce este aclamată de acţionarii Cartelului ca marcă a democraţiei, cele mai elementare drepturi democratice sunt negate - de teama populaţiei.

Scopurile strategice ale cartelului

În paginile precedente am rezumat care sunt planurile cartelului petrolului şi medicamentelor pentru construirea Bruxelles UE. În mod evident, această manevră îndrăzneaţă nu este un exerciţiu întâmplător, ci are motive economice profunde. Această pagină explică „de ce"-ul din spatele Bruxelles UE.
Grupurile financiare din spatele cartelului petrolului şi medicamentelor sunt interesate să controleze pieţe globale gigantice care afectează literalmente fiecare viaţă umană. Exemple proeminente ale acestora sunt zonele de alimentaţie, sănătate şi energie. În timpul ultimului secol, cartelul petrolului şi medicamentelor şi-a extins pieţele în aceste trei domenii la afaceri de investiţii de multe miliarde de dolari. Construcţia acestor pieţe globale gigantice se bazează pe două unelte strategice: în primul rând, utilizarea patentelor ca unelte pentru monopolizarea pieţelor. În al doilea rând, dezinformarea publică cu scopul de a menţine oamenii în ignoranţă în ceea ce priveşte alternativele. Ca rezultat, fiecare persoană din zonele industrializate de astăzi plăteşte cam o treime din venitul net ca „tribut" acestui cartel.
La începutul secolului 21, Cartelul se confruntă cu o nouă provocare. Toate pieţele sale cheie - petrol, medicamente, produse chimice agricole şi OMG (organisme modificate genetic) - sunt ameninţate de noi tehnologii care vor înlocui în cele din urmă pieţele globale monopoliste şi patentate existente.
În această situaţie, interesele financiare din spatele cartelului ştiu că afacerile lor de multe miliarde de dolari nu pot supravieţui într- o democraţie. Astfel, structura nedemocratică a Bruxelles UE este un pas strategic către stabilirea unei dictaturi globale în numele acestor interese corporatiste.
La începutul secolului 21 omenirea se află la o răscruce. Trebuie să decidem dacă dorim să permitem intereselor cartelului petrolului şi medicamentelor să continue dominaţia asupra vieţilor noastre - prin impunerea unor tehnologii foarte vechi - sau dacă suntem gata să ne eliberăm din acest jug profitând de tehnologii noi, durabile şi independente cum ar fi energia regenerabilă, sănătatea naturală cu baze ştiinţifice şi agricultura organică.

Pieţele globale de multe miliarde de dolari ale cartelului produselor chimice/ petrochimice/ medicamentelor

Scopurile strategice ale Cartelului:
• să transforme vieţile şi trupurile miliardelor de locuitori ai planetei noastre într-o piaţă de desfacere pentru produsele lor patentate.
• să continue să obţină profituri de multe miliarde de dolari din tehnologiile secolelor trecute - inclusiv produsele petrochimice care deteriorează mediul şi produsele farmaceutice toxice - până în secolul 21.

Astăzi Europa - mâine întreaga lume

Cu două luni înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare, acţionarii politici ai Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu au lăsat nici un dubiu asupra ambiţiilor lor globale. Pe 7 octombrie 2009, ziarul Daily Telegraph din Marea Britanie publica un articol intitulat „UE face planuri pentru a se institui ca «putere mondială»". Dacă acest Cartel îşi urmează intenţiile, Bruxelles UE va fi doar o simplă treaptă către cimentarea cuceririi politice şi economice a lumii, de către acesta.
Conform articolului din Telegraph, primele ambasade ale acestei structuri nedemocratice au fost planificate pentru locaţii strategice cum ar fi New York (sediul Naţiunilor Unite), Addis Abeba (sediul Uniunii Africane) şi Kabul (o zonă de interes datorită războiului din Afghanistan - chiar înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare).
Dar cu mult înainte ca Tratatul de la Lisabona să fie măcar schiţat, Cartelul a încercat să exporte structura politică a Bruxelles UE ca model pentru a-şi extinde controlul asupra altor continente:
• Uniunea Africană. Arhitecţii Uniunii Africane (UA) nu au ascuns faptul că UA a fost modelată după Uniunea Europeană - cu structuri instituţionale aproape identice, inclusiv o aşa numită „Comisie UA". Sediul permanent al acestei comisii este la Addis Abeba în Etiopia - aparent, intenţia lui „Bruxelles african".
• ASEAN. În 2009 liderii ţărilor din Asia de Est au anunţat că au pus bazele unui bloc în stil UE care va acoperi jumătate din populaţia lumii. Planurile lor semănau tare bine cu direcţiile date de primul ministru australian Kevin Rudd în 2008.


Din noul său birou politic de la Bruxelles, Cartelul Petrolului şi Medicamentelor încearcă acum să pună stăpânire pe întreaga lume.

Impunerea medicamentelor patentate ca element cheie al controlului economic global

Din punct de vedere istoric, războaiele mondiale s-au dus cu arme şi bombe, în scopul cuceririi şi obţinerii controlului asupra altor ţări. Astăzi totuşi, instrumentele cheie pentru a obţine controlul global sunt instrumente economice şi legale care sunt utilizate ca mijloc de cucerire nu numai a guvernelor şi economiilor, dar şi în ultimă instanţă a societăţilor şi oamenilor.
Uneltele economice cheie ale Bruxelles UE sunt patentele; în special patentele de produse chimice, medicamente farmaceutice, seminţe modificate genetic şi alte produse de înaltă tehnologie. Dintre acestea, cele mai lucrative sunt patentele asupra medicamentelor. În 2008 de exemplu, vânzările farmaceutice globale s-au ridicat la 770 miliarde dolari - o sumă care a depăşit suma produsul intern brut (PIB) al celor mai sărace 100 de ţări ale lumii.
Astfel, este evident că, atunci când şi-a ales primul ministru de afaceri externe, Cartelul a ales pe cineva cu experienţă în domeniu.
Catherine Ashton, în rolul precedent de comisar comercial al UE, a jucat un rol central în confiscarea, în porturile europene, a produselor farmaceutice trimise din India în ţările africane şi latino-ame- ricane1. Singurul motiv al acestor confiscări a fost acela că medicamentele erau produse în firme din India specializate pe medicamente generice (nepatentate). Aceste medicamente generice - singurele pe care oamenii din ţările în curs de dezvoltare şi le pot permite - ameninţă profiturile companiilor europene de produse farmaceutice patentate.

Catherine Ashton a fost numită în comisia comercială a UE în 2008. În această funcţie, una din atribuţiile sale principale era să acţioneze ca poliţie a comerţului internaţional şi să impună medicamentele patentate ca mijloace ale controlului global economic şi politic – asigurând astfel dependenţa lumii în curs de dezvoltare de medicamentele patentate de la exportatorii europeni. Noua sa numire ca ministru de externe al UE şi vicepreşedinte al Comisiei, îi va permite să-şi exercite acest rol cu impact încă şi mai mare asupra lumii.

CARTELUL PETROLULUI ŞI MEDICAMENTELOR
Produse chimice, petrochimice şi farmaceutice patentate

Patentele - uneltele cheie de control ale lumii

Semnificaţia patentelor în planurile strategice de control ale lumii la Bruxelles UE merită o atenţie specială.

În general patentele sunt:
• documente legale- emise de agenţia guvernamentală relevantă dintr-o anumită ţară - care definesc dreptul de proprietate asupra unui produs sau proces tehnologic;

• unelte economice - pentru a controla pieţele naţionale şi internaţionale;

• instrumente poitice - prin rolul lor în sectorul critic al ocrotirii sănătăţii, medicamentele patentate sunt folosite şi ca unelte strategice pentru a controla ţări întregi.

Un aspect deosebit de dăunător al patentelor este că ele sunt folosite pentru a forma carteluri corporative globale mai presus de orice control legislativ naţional sau internaţional. Marile companii multinaţionale nu au nevoie să se unească în mod formal pentru a controla piaţa unui anumit produs, pe teritoriul unui continent sau al întregii lumi - ei au nevoie doar să-şi definească pretenţiile teritoriale de patent.

Patentele permit companiilor multinaţionale să controleze sectoare întregi ale societăţilor pe continente întregi, fără a fi supuse restricţiilor cum ar fi graniţele statale. În anumite industrii, profituri de trilioane de dolari sunt canalizate spre companii multinaţionale fără ca publicul să fie capabil să identifice beneficiarii corporatişti.

Efectul patentelor asupra sănătăţii umane a fost eminamente devastator, prin aceea că multinaţionalele farmaceutice au căutat să monopolizeze ceea ce este posibil să fie cel mai critic sector în orice societate. Ca rezultat, timp de decenii omenirea a fost împiedicată să aibă acces la medicină nepatentată, care este mai eficientă, mai sigură şi mai accesibilă în lupta împotriva celor mai comune boli ale zilelor noastre..

Pentru a-şi coordona pretenţiile globale, aceste companii multinaţionale au stabilit un „birou central al cartelului"; Bruxelles UE.

Beneficiarii cheie ai Bruxelles UE

O singură privire la graficele de pe pagina opusă ar trebui să fie suficientă pentru orice cititor, pentru a înţelege care sunt beneficiarii cheie din structura politică a Bruxelles UE.
De la conceperea sa, Bruxelles UE a fost construită de acţionarii economici ai cartelului chimic / farmaceutic. Ilustraţia de la începutul paginii următoare susţine acest fapt. Ea arată contribuţiile financiare relative ale banilor plătiţi de contribuabilii din fiecare din cele 27 de ţări membre, către Bruxelles UE în 2006. Luând în considerare faptul că majoritatea statelor membre mai mici au aderat la Bruxelles UE doar recent, „investiţiile" totale de la statele fondatoare pentru o perioadă de jumătate de secol reduc contribuţiile financiare ale „noilor veniţi".
Graficul de la baza paginii următoare arată numărul relativ de patente înregistrate anual de către fiecare din cele 27 state membre UE. Cel mai mare număr de patente sunt înregistrate într-un grup de ţări compus din Germania, Franţa, ltalia şi Olanda. În mod colectiv, numărul patentelor înregistrate din aceste 4 ţări se ridică la 70% din toate propunerile de patente înregistrate în UE - adică, mai mult decât dublul numărului primit din 23 de ţări la un loc.1 De aceea, nu este o coincidenţă faptul că:
• Germania, Franţa, Italia şi Olanda sunt patru din cei şase membri fondatori ai UE.
• Cei şase membri fondatori - împreună cu Marea Britanie, o altă naţiune lider la exportul de medicamente - deţin majoritatea voturilor în „Consiliul Europei" şi „Parlamentul European".
După semnarea Tratatului de la Lisabona, „investitorii" în Bruxelles UE sunt gata să colecteze „returnarea" investiţiilor lor.

Cumpărând Europa pentru patente

- Procentele finanţării totale a UE în 2005

- Procentele din totalul solicitărilor de patente înregistrate în UE în 2005

Există o similaritate remarcabilă între ierarhizarea contribuabililor financiari către Bruxelles UE şi numărul de solicitări de patente înregistrate în aceleaşi state membre. Cum patentele sunt valabile în întreaga Europă, această imagine arată ce state controlează pieţele de înaltă tehnologie – şi în ultimă instanţă, viaţa – în Europa.

Maestrul arhitect al Bruxelles UE

Întrebări care necesită răspunsuri urgente sunt: cum au putut arhitecţii Bruxelles UE să construiască o structură atât de nedemocratică din ţări europene democrate - şi cine au fost aceşti oameni? De fapt, arhitectul cheie al Bruxelles UE a fost Walter Hallstein (1901-1982), un avocat puternic din Germania nazistă.
În iunie 1938, Hallstein a participat la negocierile oficiale de stat între Germania nazistă şi Italia fascistă cu scopul de a face din aceste ideologii agresive, o platforma pentru Europa viitoare. În ianuarie 1939, doar cu câteva luni înainte de lansarea celui de-al doilea război mondial de către coaliţia dintre IG Farben - cel mai mare cartel al petrolului şi medicamentelor din acea vreme - şi nazişti, Hallstein a ţinut un discurs istoric subliniind în detaliu structura legală a Europei sub controlul Nazi/IG Farben.
În 1941, Hallstein a devenit decan al Facultăţii de Drept şi Economie de la Universitatea din Frankfurt, Germania. Nu a fost o coincidenţă faptul că la Frankfurt era, de asemenea, sediul IG Farben. Cu câţiva ani mai târziu, Tribunalul pentru crime de război de la Nurnberg a revelat faptul că din acest sediu al IG Farben s-a planificat şi implementat cucerirea economică a Europei - patentele fiind uneltele legale pentru controlul economic.
În 1950, după ce i-a minţit pe Aliaţi cu privire la trecutul său nazist, Hallstein a devenit consilier al cancelarului vest-german Adenauer şi principalul coordonator al politicii sale externe. Ca rezultat al experienţei sale anterioare extinse în planificarea unei Europe guvernate de Cartel şi nazişti, el a devenit arhitectul cheie al Bruxelles UE.
La 25 martie 1957, Hallstein a fost unul dintre cei 12 semnatari ai Tratatului de la Roma - documentul fondator al Bruxelles UE. În 1958 el a fost numit primul preşedinte al Comisiei UE - un post pe care l-a deţinut pentru un întreg deceniu.
Walter Hallstein


1936 - 1945
Hallstein a fost un membru al infamei asociaţii a naziştilor, „Apărătorii legii", organizaţie construită pentru a deveni pilonul legal al unei Europe sub controlul coaliţiei Nazi/Cartel.

1941 - 1945
Hallstein a fost profesor de drept şi economie la Frankfurt, sediul celui mai mare cartel chimic al lumii şi finanţatorul principal al naziştilor, IG Farben.
Sediul cartelului IG Farben în Frankfurt, Germania

1950 - 1957
Hallstein a fost creierul politic al negocierilor care au dus la Tratatul de la Roma.
La 25 martie 1957, Hallstein a fost unul dintre cei 12 semnatari ai acelor tratate care au fondat Bruxelles UE.

1958 -1967 Hallstein a fost numit primul preşedinte al aşa-numitei Comisii Europene. El a construit Bruxelles UE şi a condus Europa timp de 10 ani decisivi, din această clădire gigantică, cu ajutorul a mii de birocraţi nealeşi – în numele intereselor cartelulu
Noul sediu de la Bruxelles al Cartelului Petrolului şi Medicamentelor

Arhitecţii cartelului Bruxelles UE

           

                                                                                                                                             Conducător al echipei de avocaţi

(1) Comunitatea europeană a Cărbunelui şi OţeluIui (CECO)            Hallstein
(2) Uniunea vest-europeană (UVE)                                                     Hallstein
(3) Comunitatea economică europeană (CEE)                                    Hallstein
(4) Comunitatea europeană pentru energie atomică (EURATOM)      Hallstein

Bruxelles UE de astăzi este construit pe o serie de organizaţii predecesoare care au condus gradual la structura curentă. Primul ciclu al organizaţiilor a fost completat în anii 1950 şi a inclus Comunitatea europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) în 1951 Comunitatea de Apărare Europeană (EDC) (un proiect care a fost respins de parlamentul francez în 1954), Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EAEC sau EURATOM) în 1957.
Toate aceste organizaţii au avut în comun mai multe elemente:

Tratatele Construcţiei „Bruxelles UE"

 

1. Au fost conduse de Cartelul German al Petrolului şi Medicamentelor - după înfrângerea în 1945 a coaliţiei Nazi/Cartel - într-un efort de a organiza următoarea încercare de cucerire a Europei.
2. Textul tratatelor a fost pregătit de acţionarii legali ai Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, în mod special Walter Hallstein, pentru a asigura structura dictatorială necesară planului de cucerire.
3. Alte cinci ţări europene, Franţa, Italia şi ţările Benelux au fost atrase să adere la aceste „Comunităţi" cu promisiunea înşelătoare de pace, securitate şi prosperitate economică.

Cei „Şase sicilieni" -

Între 1 şi 3 iunie 1955, întâlnirea decisivă de pregătire a „Comunităţii Economice Europene" a avut loc la Messina, Sicilia. Participanţii la această întâlnire vor fi cunoscuţi drept „cei şase sicilieni".


Gaetano Martino, MD, Italia. Gazda conferinţei.
Pregătire juridica elementară: nici una
Înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial: membru al mişcării fasciste italiene sub conducerea lui Mussolini.
După al doilea război mondial: face carieră ca membru al celor „şase sicilieni"

Antoine Pinay, Franţa.
Pregătire juridica elementară: nici una În timpul celui de-al doilea război mondial: membru al „Consiliului Naţional de la Vichy" - regimul marionetă francez stabilit de coaliţia Nazi/Cartel în Franţa ocupată.

Joseph Bech, Luxemburg.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: în anul în care a fost admis ca avocat, 1914, a devenit deputat al partidului de dreapta. A deţinut mai multe funcţii politice de-a lungul vieţii.
 

Willem Beyen, Olanda.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: director executiv (Philips, Unilever), bancher, diverse funcţii politice.
 

Paul-Henri Spaak, Belgia.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: câţiva ani de practică juridică privată. Începând din 1925, diverse funcţii politice.

şi Profesorul de Drept din Nazi/Cartel

Experienţa juridică limitată a acestor cinci „membri fondatori” ai Bruxelles UE contrastează cu experienţa celui de-al şaselea membru, Walter Hallstein. Până în momentul Tratatului de la Roma, Hallstein avea aproape trei decenii de experienţă în domeniul educaţiei, profesoratului şi cercetării la şcolile de drept şi instituţiile germane preocupate de dreptul şi sistemele economice internaţionale comparate:
• Efectuează studiile la Facultatea de Drept din Bonn, Munchen si obţine titlul de „doctor în drept" la Universitatea din Berlin
• Beneficiază de pregătire de elită în „Drept internaţional comparat" la Institutul „Kaizer Wilhelm" din Berlin, finanţat de Cartelul IG Farben
• Este timp de aproape 20 de ani decanul Facultăţii de Drept şi Economie de la universităţile din Rostock şi Frankfurt.

O scurta privire asupra documentelor din Curriculum Vitae al lui Hallstein ne arată cine a tras cu adevărat sforile în proiectarea bazei juridice pentru Bruxelles UE.

Hallstein şi proiectul „Pământul pârjolit"

Cum a putut Hallstein - cu trecutul său întunecat din istoria Nazi/Cartel - să devină arhitectul şef al Bruxelles UE şi primul preşedinte al comisiei UE?
Răspunsul la această întrebare este izbitor de simplu: în primul rând, Hallstein a trebuit să mintă în faţa Comandamentului Suprem al Aliaţilor din Germania postbelică, în ceea ce priveşte calitatea sa de membru în diferite organizaţii naziste. În al doilea rând, el a trebuit să se asigure că numeroasele sale publicaţii şi prezentări în calitate de cruciat al cuceririi Europei de către cartelul nazist, au fost distruse.
Pe următoarea pagină sunt prezentate documente în formă tipărită ale Bibliotecii Naţionale Germane care folosesc acelaşi termen de căutare, „Walter Hallstein". Aceasta - cea mai completă bibliotecă online din toată Germania - listează următoarele sale publicaţii:
• Înainte de 1933 (anul în care coaliţia Nazi/Cartel a obţinut puterea în Germania) se poate găsi o singură publicaţie.
• După 1945 şi înfrângerea coaliţiei Nazi/Cartel se pot găsi mai mult de 100 de cărţi şi publicaţii semnate de Hallstein.
• Straniu, între 1933 şi 1945, în timpul regimului de teroare al coaliţiei Nazi/Cartel, se poate găsi o singură publicaţie a lui Hallstein. Această absurd de scurtă listă de o singură publicaţie în 12 (I) ani merită o explicaţie - în special luând în considerare faptul că în această perioadă Hallstein a fost decan al Facultăţii de Drept la două mari universităţi germane.
Există o singură explicaţie a acestui fapt: Hallstein şi complicii săi din Cartel au încercat să se asigure că nici unul din discursurile sau publicaţiile sale ca avocat al coaliţiei Nazi/Cartel şi al subjugării Europei de către acesta, nu va supravieţui. Această „politică a pământului pârjolit" a fost o condiţie preliminară pentru ridicarea politică a lui Hallstein astfel ca el să devină părintele fondator al Bruxelles UE.
Pentru a răspunde cetăţenilor Europei la întrebarea „Cine este adevăratul Hallstein?", am inclus un capitol special despre el.

Listarea rezultatelor căutării online prin motorul de căutare al Bibliotecii Naţionale Germane. Termenul de căutare „Walter Hallstein" a dat ca rezultat un singur document în decurs de 12 ani în care Hallstein a avut rolul de promotor al încercării Nazi/Cartel de a cuceri lumea.

Expertul în patente al Cartelului, C.F.Ophuels

În mod evident, Hallstein nu a fost singur în rolul său de arhitect şef al Bruxelles UE. El sa înconjurat de tehnocraţi legali care fuseseră deja instrumentele acţionarilor coaliţiei Nazi/Cartel înainte de 1945.
Deoarece uneltele cheie ale Cartelului pentru a-şi asigura viitorul control asupra Europei au fost patentele, nu este o surpriză faptul că Hallstein a ales - ca mâna lui dreaptă - un expert în legea patentelor:
În timpul regimului nazist, Carl Friedrich Ophuels a fost expertul conducător al importantei Curţi a Patentelor din Frankfurt (Germania), unde se afla sediul cartelului IG Farben, al industriilor chimice din ţările ocupate ale Europei. Acest fapt l-a calificat, desigur, ca şi complice al următoarei încercări a Cartelului de a cuceri Europa.
Chestionarul de des-nazificare al Aliaţilor din 1946 revelează faptul că Ophuels a fost membru al partidului nazist NSDAP(Partidul National Socialist Muncitoresc German) cu numărul de membru 2 399061 (document A). Din cauza trecutului său nazist, Biroul de Securitate al Aliaţilor l-a clasificat în 1947 pe Ophuels astfel: „Acest individ a fost anterior găsit de către Guvernul Militar neangajat în nici un post superior celui de muncă obişnuită" (document B).
Totuşi, judecata lui Hallstein despre Ophuels era în contrast direct cu cea a Biroului Aliaţilor. Împreună cu Gerhard Schiedermair - un membru al notoriului clan Schiedermair de avocaţi nazişti - Hallstein l-a promovat pe Ophuels într-un singur an (1949) în poziţiile de „doctor" şi „profesor" de drept la Universitatea din Frankfurt. Cu un an mai târziu, în 1950, Hallstein l-a numit pe Ophuels în poziţia de „ambasador la Bruxelles" şi mâna sa dreaptă pentru construirea „Bruxelles UE".

este numit „omul din Bruxelles" al lui Hallstein


 

Cartelul nazist „de încredere din punct de vedere politic" devine

La 17 decembrie 1941, sediul central al partidului nazist din Frankfurt, printr-o scrisoare oficială către Rectorul Universităţii din Frankfurt, atestă faptul că C.F. Ophuels este un nazist „de încredere din punct de vedere politic" („politisch verlassicher"). Doar 16 ani mai târziu, acest puternic devotat al coaliţiei Nazi/Cartel semnează „Statutul Curţii de Justiţie a Europei" ca principal arhitect al acesteia.
Noi, popoarele Europei, trebuie să înţelegem că fundamentele Curţii Europene de Justiţie - cel mai înalt organism juridic al „Bruxelles UE" de astăzi, au fost fabricate şi legalizate de acţionarii coaliţiei Nazi/Cartel care include membrii înregistraţi ai partidului nazist.
Timp de jumătate de secol Cartelul a reuşit să înăbuşe oribila şaradă a acţionarilor săi politici. Acum că adevărul a ieşit la iveală, oricum, legitimitatea democratică a „Bruxelles UE" s-a spulberat. Nici o organizaţie democratică - şi nici un cetăţean cu drept de vot - nu-i mai poate ignora trecutul criminal.

părintele fondator al Curţii Europene


La 17 apriiie 1957, C.F.Ophueis - membru al partidului nazist cu numărul 2 399061 între 1 mai 1933 şi până în 1945 (întregul regim nazist) - a devenit un „părinte fondator" cheie al celei mai înalte Curţi a Europei.

IG Farben şi istoria criminală a Cartelului chimic german

Care erau interesele Cartelului, pe care le serveau Hallstein, Ophu- els şi complicii lor în „costume gri"? Cartelul IG Farben s-a format în 1925 din Bayer, BASF, Hoechst şi câteva alte firme germane mai mici, producătoare de produse chimice. Era cea mai mare companie a lumii în domeniul în dezvoltare al vopselelor („Farben"în germană), produselor chimice, farmaceutice, produselor din plastic şi altor produse sintetice patentate.
Cu zeci de mii de patente, IG Farben a fost cel mai mare deţinător de patente al lumii la acel moment. Singurul pas care mai lipsea până la controlul mondial era extinderea patentelor sale pentru a monopoliza giganticele pieţe de produse sintetice aflate în dezvoltare, pentru tot restul lumii. Încă din 1904, preşedintele Bayer Carl Duisburg solicitase formarea unui astfel de cartel, stabilind ca scop explicit pentru industria chimică germană, „guvernarea lumii".
În vederea îndeplinirii acestui scop, Bayer, BASF şi alte companii chimice germane au fost instrumentele pentru furnizarea de explozibili şi gaze otrăvitoare către armata imperială germană, pentru lansarea primului război mondial. În 1918, datorită eforturilor eroice ale comunităţii mondiale, armata germană a fost înfrântă şi prima încercare a cartelului chimic german de a cuceri lumea, au eşuat. Dar Cartelul nu a renunţat.
BAYER, BASF, HOECHST - operaţionale din 1925 în cadrul Cartelului IG Farben - au finanţat ascensiunea partidului nazist, pregă- tindu-l tehnic şi logistic pentru cea de-a doua încercare de cucerire a lumii, al doilea război mondial. Până în 1942, industriile chimice din jumătate de Europă au fost sub controlul IG Farben. În 1945, cea de-a doua încercare de cucerire a lumii a eşuat de asemenea. În 1948 mai mulţi directori ai IG Farben au fost condamnaţi de Tribunalul de la Nurnberg pentru crime de război, genocid, sclavie, jaf şi alte crime împotriva umanităţii.

Forţele economice conducătoare din spatele celor două războaie mondiale


Tribunalul de la Nurnberg pentru crime de război Directorii executivii ai IG Farben sunt judecaţi şi condamnaţi pentru genocid, sclavie, jefuirea Europei şi alte crime împotriva umanităţii - inclusiv construirea lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Cartelul IG Farben a construit cel mai mare lagăr de exterminare al lumii

În schimbul finanţării accesiunii naziştilor şi a echipării lor pentru cel de-al doilea război mondial, cartelul IG Farben a fost primul beneficiar economic al cuceririi Europei. Un exemplu de strânsă colaborare între Farben şi nazişti este lagărul de concentrare de la Auschwitz. Finanţat cu un credit de 1 miliard de mărci germane (Reichsmark) de la Banca Germaniei şi Banca din Dresda, IG Farben a construit cel mai mare complex industrial al lumii la acea vreme, în oraşul polonez Auschwitz.
Fabrica „IG Auschwitz" urma să producă cauciuc sintetic, benzină şi alte produse chimice pentru cucerirea Rusiei şi Asiei de către Nazi/IG Farben. Pentru construirea acestei uzine gigantice, lagărul de concentrare din vecinătate a fost extins devenind cel mai mare lagăr de muncă de sclavi şi exterminare, din întreaga lume.
Aceste crime şi altele comise de cartelul IG Farben la Auschwitz şi în alte locuri, sunt documentate în înregistrările Tribunalului de la Nurnberg pentru crime de război, împotriva conducătorilor executivi ai acestui cartel. Dintre aceste documente, cele mai şocante sunt experimentele medicale cauzatoare de moarte - dinte care majoritatea au fost conduse cu produse farmaceutice patentate de la BAYER, HOECHST şi alte companii membre IG Farben. Tribunalul de la Nurnberg a dat de asemenea la iveală faptul că unii dintre medicii ce au condus aceste experimente mortale, inclusiv dr. Vetter erau - la acea vreme - angajaţi plătiţi ai BAYER.
 

Pentru mai multe informaţii asupra rolului Cartelului petrolului şi Medicamentelor în spatele celui de-al doilea război mondial, Auschwitz şi a altor crime de război:
www. profit-ove r-life.org
Peste 50,000 înregistrări autentice ale Tribunalului de la Nurnberg pentru crime de război, împotriva Cartelului IG Farben.

BAYER, BASF, HOECHST (Cartelul IG Farben) Arhitecţii Auschwitz


Cu „lovitura" impunerii „Bruxelles UE" Cartelul îşi expune propriul trecut criminal

În timpul ultimei jumătăţi de secol, Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a făcut tot posibilul să mascheze adevărul în ceea ce priveşte trecutul său criminal şi lipsit de scrupule, ca instigator al celor două războaie mondiale.
Timp de peste 6 decenii deja, acţionarii cartelului au:
• plătit sute de miliarde de dolari pentru muşamalizare,
• construit imperii media pentru manipularea opiniei publice,
• rescris cărţile de istorie şi au cenzurat ştirile globale,
• finanţat şi crescut generaţii de politicieni - de la stânga la dreapta - în zeci de ţări,
• plasat „portari" la toate disciplinele academice inclusiv ştiinţă, medicină, istorie, ştiinţe sociale şi politice, ca şi în alte zone cheie ale societăţii cum ar fi biserici, uniuni comerciale etc.,
• Şi au vânat fără milă pe toţi cei care au îndrăznit să rupă tăcerea.
Toate acestea s-au întâmplat cu un singur motiv: de a ascunde trecutul criminal al Cartelului până îşi va fi desăvârşit cu succes cea dea treia încercare de cucerire a Europei care, de această dată, se intenţionează să se realizeze prin „Bruxelles UE". Muşamalizarea celei mai mari crime din istorie - rolul Cartelului în spatele celui deal doilea război mondial - a costat cartelul sute de miliarde de dolari în ultima jumătate de secol.
Această uimitoare sumă de bani cheltuită de acţionarii cartelului pentru a-şi muşamaliza trecutul criminal se poate explica într-un singur fel: Cartelul este perfect conştient că dezvăluirea trecutului său va distruge planurile pentru următoarea sa încercare de cucerire şi control al Europei.
Semnarea „intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona" împreună cu strângerea popoarelor Europei sub „Bruxelles UE", au făcut din publicarea documentelor istorice şi faptelor conţinute în această carte, un eveniment necesar şi oportun. Răspândirea acestei informaţii în Europa şi întreaga lume va expune rolul Cartelului din spatele „Bruxelles UE" împiedicându-l să lanseze o altă încercare de cucerire a lumii.

Cel de-al doilea război mondial: război de cucerire în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor

Aceasta este pagina de titlu din raportul oficial din 1945 care a urmat audierilor Congresului SUA asupra cauzelor celui de-al doilea război mondial. Se întinde pe sute de pagini şi dovedeşte fără echivoc faptul că cel de-al doilea război mondial a fost un „război de cucerire" condus în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor. Scopul celui de-al doilea război mondial a fost acelaşi ca şi al primului: să controleze pieţele în ascensiune, de multe miliarde de dolari, pentru produsele chimice, petrochimice şi farmaceutice.
Aceste înregistrări guvernamentale oficiale au fost ascunse în arhive pentru mai bine de şase decenii. Deşi sunt documente cheie cu privire la cea mai mare crimă din istoria umanităţii, ele nu au fost nici măcar publicate pe site-ul guvernului SUA. Acum, în sfârşit, le puteţi studia singuri la www.relay-of-life.org.

Date publicităţii după 7 decenii de tăcere: înregistrările crimelor de război ale Cartelului

Am obţinut peste 50,000 pagini din înregistrările oficiale ale Tribunalului de la Nurnberg pentru crime de război, împotriva cartelului IG Farben. Pentru prima oară în peste şapte decenii, înregistrările autentice (inclusiv oribilele exponate) ale acestui proces din 1947/48 împotriva directorilor BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG Farben au fot date publicităţii şi sunt accesibile online în întreaga lume.
La studierea acestor înregistrări istorice, veţi înţelege că aţi fost înşelaţi sistematic în ceea ce priveşte adevăratul motiv al celui de-al doilea război mondial, cea mai mare crimă din istoria planetei noastre. De exemplu, veţi afla că:
• Cel de-al doilea război mondial nu ar fi avut loc fără suportul financiar şi logistic al BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG Farben, cel mai mare cartel de produse chimice şi farmaceutice la acea vreme.
• Cel de-al doilea război mondial nu a fost dus în primul rând din motive naţionale sau rasiale, ci în numele cartelului IG Farben şi al încercării sale de a cuceri şi controla pieţele emergente de multe miliarde de dolari în produse chimice, petrochimice şi farmaceutice, ale Europei şi întregii lumi.
• Cel de-al doilea război mondial nu a fost opera unui psihopat pervers pe nume Adolf Hitler. Dimpotrivă, Hitler şi huliganii lui nazişti au fost marionetele militare şi politice ale Cartelului IG Farben. Conform capetelor de acuzare aduse in faţa Tribunalului din Nurnberg pentru crime de război, cel de-al doilea război mondial a fost rezultatul unui efort coordonat, tehnologic, logistic, financiar, politic şi militar - pe care acuzarea l-a denumit „căsătoria" dintre IG Farben şi nazişti.
• Lagărul de concentrare de la Auschwitz nu a fost creaţia unor lunatici SS ci un lagăr de muncă sclavagistă pentru gigantica întreprindere industrială a IG Farben, IG Auschwitz care trebuia să producă cauciuc şi combustibil sintetic în vederea cuceririi Europei de Est, Rusiei şi Asiei.

Tribunalul de la Nurnberg pentru crime de război împotriva Cartelului Petrolului şi medicamentelor

 

Pagină de titlu a Tribunalului de la Nurnberg pentru crime de război, pentru cazul nr. V) „Statele Unite ale Americii vs. Carl Krauch şi alţi directori )G Farben" care a durat de la 27 august 1947 până la 30 iulie 1948.

Expunerea a jumătate de secol de înşelăciune

Dacă rolul decisiv al Cartelului din spatele celor două războaie mondiale ar fi fost dezvăluit în trecut, aceste interese corporatiste nu ar fi avut şansa de a lansa o altă încercare de cucerire a Europei şi lumii.
Ca atare, ascunderea acestui trecut criminal a fost o condiţie preliminară pentru construirea „Bruxelles UE".
În paginile precedente ale acestei cărţi am expus strategia înşelătoare a Cartelului. Pagina ce urmează rezumă următoarele fapte esenţiale: în timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului au fost condamnaţi la Nurnberg, acţionarii economici şi juridici au fost însărcinaţi să pregătească şi să implementeze cea de-a treia încercare a Cartelului de cucerire a Europei şi lumii.

A treia încercare a Cartelului Petrolului şi Medicamentelor de a cuceri şi controla lumea

Când citiţi această carte aţi putea să vă gândiţi că informaţia prezentată aici nu poate fi adevărată, fiindcă dacă ar fi fost, aţi fi aflat despre ea înainte. Există totuşi un simplu motiv pentru care nu aţi fost până acum conştienţi de aceste lucruri.
Cum cele două încercări precedente de cucerire a lumii - cele două războaie mondiale - au eşuat, acţionarii Cartelului au ştiut că singurul mod de a face ca a treia încercare să aibă succes va fi să elimine în mod esenţial din memoria umanităţii implicarea sa în încercările precedente. Altfel, cum vă explicaţi că mai mult de 60,000 de pagini ale proceselor Tribunalului din Nurnberg împotriva cartelului IG Farben au fost ascunse pentru mai bine de şase decenii în arhive internaţionale? De ce a fost nevoie de autorii acestei cărţi să elibereze această informaţie şi să o publice online la www.profit-over-Nfe.org?
În timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului din timpul celui de-al doilea război mondial au fost făcuţi răspunzători pentru moartea şi distrugerea pe care le-au provocat, stăpânii săi economici au continuat eforturile lor neabătute pentru a atinge scopul lor final. În vederea acestui scop, ei au finanţat pur şi simplu ridicarea unei noi generaţii de acţionari politici în ţările cheie.
Helmut Kohl, un fost angajat BASF, a fost promovat la funcţia de cancelar german - pe care a deţinut-o timp de 16 ani. În acest interval, a cheltuit miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru a finanţa construirea Bruxelles UE. Angela Merkel, protejata sa politică, deţine astăzi acest post. În paralel, în Franţa, „urmaşii arhitecţilor de la Auschwitz" l-au promovat la putere pe Nicolas Sarkozy. După respingerea Bruxelles UE de către populaţia Franţei şi Olandei în 2005, aceşti doi executori politici ai Cartelului au constrâns conducătorii celorlalte ţări europene să semneze „intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona".

Moştenitorii arhitecţilor de la Auschwitz au devenit promotorii cheie ai „Bruxelles UE"


Sarkozy şi Merkel au devenit constrângătorii politici pentru „intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona" şi pentru următoarea încercare a Cartelului Petrolului şi Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa - şi de aici,întreaga lume.

Lumea în pragul unei dictaturi globale şi a celui de-al treilea război mondial

lstoria ne arată că au existat două condiţii preliminare pentru încercările de cucerire a lumii de către Cartel:
1. instaurarea unei dictaturi în teritoriul de pe care se lansa cucerirea lumii. Tratatul de la Lisabona asigură baza legală pentru acest lucru.
2. Planificarea sistematică de acţiuni militare, inclusiv un nou război mondial. Formarea unei armate europene, combinată cu ameninţări deschise din partea acţionarilor politici conducători ai cartelului, de folosire a armelor nucleare, este un pas incontestabil spre acest lucru.
Astfel, paralela istorică între preluarea puterii de către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor prin intermediul Bruxelles UE este preluarea guvernului german de către acelaşi grup de interese, acum trei sferturi de secol. Anul 1993 este similar cu anul 2009 când Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a impus „actul de activare". Anul 1934 este similar cu anul 2010 când dictatura îşi va arăta adevărata faţă supunând sectoare cheie ale societăţii, dominării sale. Planul susţinut al lui Sarkozy pentru o economie central-europeană controlată este doar începutul.
În lumina acestor fapte, populaţia Europei şi a întregii lumi trebuie să treacă la acţiune. Succesul eforturilor lor va depinde de următoarele condiţii:
1. Analiza politică corectă. Această carte a fost scrisă pentru a asigura acest lucru.
2. Diseminarea eficientă a acestei informaţii către toate popoarele lumii.
3. Organizarea unei mişcări populare cu scopul de a proteja democraţia şi pacea în Europa şi toate ţările lumii.

Paralelă între 1933 şi astăzi

Politicienii care au dat continentul european

La 13 decembrie 2007, aceşti politicieni europeni au semnat „actul de activare" de la Lisabona. Procedând astfel, ei au dat întregul continent european pe mâinile Cartelului. Întocmai ca şi parlamentul german în 1933, aceşti politicieni au pavat drumul către dictatură şi cucerirea lumii în numele intereselor corporatiste. Şi exact ca în 1933, au dat acestei preluări o acoperire escudo-democratică.

Executorii politici cheie ai cartelului

Sarkozy France, Merkel Germany

Guy Verhofstadt (Belgia), Serghei Stanișev (Bulgaria), Lars Rasmussen (Denmarca), Andrus Ansip(Estonia), Matti Vanhanen (Finlanda), 
                      
Konstantínos G. Karamanlis (Grecia), Gordon Brown (Marea Britanie), Bertie Ahern (Irlanda), Romano Prodi (Italia), Valdis Zatiers (Letonia) 

pe mâinite Cartelului 

Valdas Adamkus (Lituania), Jean-Claude Juncker (Luxemburg), Lawrence Gonzi (Malta), Jan Peter Balkenende (Olanda),  Alfred Gusenbauer (Austria),           

Donald Tusk(Polonia), Jose Socrates (Portugalia), Traian Băsescu (România), Fredrik Reinfeldt (Suedia), Robert Fico (Slovacia),                    

Janez Janša (Slovenia), Rodríguez Zapatero (Spania), Mirek Topolanek (R. Cehă), Ferenc Gyurcsany (Ungaria), Tassos Papadopoulos ​​​​​​(Cipru).

                                                                                      Sursa imaginilor: Wikipedia

Împiedicarea repetării istoriei

Fiind evident că reprezentanţii politici ai întregului continent au eşuat în apărarea democraţiei, noi, popoarele lumii, trebuie să ne conştientizăm responsabilităţile şi să trecem la acţiune. Pentru a putea face acest lucru, trebuie să înţelegem istoria. Pagina următoare rezumă experienţa omenirii în ultimul secol, într-o formă grafică.
Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a condus Europa şi lumea spre abis încă de două ori până acum. Peste o sută de milioane de oameni au plătit cu viaţa ca rezultat al căutării controlului global de către aceste interese corporatiste. Secolul 20 va intra în analele istoriei ca „Secolul morţii şi distrugerii în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor". Iar acum, la începutul secolului 21, ne confruntăm cu situaţia în care acelaşi grup de interese întreprinde o a treia încercare de a subjuga lumea controlului său.
Această a treia încercare de astăzi este deosebit de periculoasă întrucât Cartelul îşi ascunde motivele evidente pentru control global sub înşelătoarea propagandă pentru pace. Acţionarii politici ai Cartelului încearcă să convingă oamenii că este nevoie de Bruxelles UE pentru a împiedica Europa să repete înfiorătoarele experienţe ale celor două războaie mondiale.
Acum trebuie să facem o alegere: fie închidem ochii şi ignorăm aceste fapte istorice, fie ne recunoaştem responsabilitatea de a împiedica repetarea istoriei şi acţionăm. În mod clar, singurul mod de a merge înainte este de a acţiona. Primul pas pentru a pune capăt acestor secole de înşelăciune care au ţinut milioane de oameni în ignoranţă cu privire la adevăraţii vinovaţi de cele mai mari crime din istorie - este împărtăşirea informaţiei şi altora.

Un secol de moarte şi distrugere
Cartelul şi intenţia sa de a cuceri lumea

„Cei care nu-şi amintesc trecutul sunt condamnaţi să-l retrăiască"
                                                                                                                        Georg Santayana

În acest capitol introductiv al cărţii v-am confruntat cu fapte şi informaţii istorice despre care poate nu aţi auzit niciodată.
Suntem conştienţi că unele din aceste informaţii şocante sunt greu de acceptat şi vă încurajăm să vă faceţi propriile cercetări suplimentare.
Deoarece toate aceste fapte prezentate aici sunt bazate pe înregistrări istorice, suntem siguri că veţi găsi confirmările pentru tot ce este scris în această carte.
De îndată ce veţi fi înţeles în ce măsură voi, familiile, prietenii şi întreaga voastră generaţie, aţi fost menţinuţi în completă ignoranţă în ce priveşte fapte esenţiale ale istoriei, aţi putea să vă puneţi o întrebare decisivă:
„Pentru cât timp vom mai permite intereselor Cartelului să hotărască viitorul continentului nostru?"

Următoarele pagini vă vor da câteva idei despre ceea ce puteţi face, aspecte ce vor fi discutate pe larg în ultimul capitol al acestei cărţi.

Credeţi că în secolul 21 aceste corporaţii vor înceta să mai rişte milioane de vieţi pentru a face profituri de miliarde?

Provocarea istorică a timpului nostru

Pentru a evalua în mod corect situaţia geopolitică curentă, trebuie să subliniem o diferenţă importantă dintre cele două încercări anterioare de cucerire a lumii de către Cartel şi încercarea actuală. Primul şi al doilea război mondial au fost încercări ale Cartelului Petrolului şi Medicamentelor dintr-o singură ţară (Germania) pentru a elimina competiţia altor naţiuni şi a companiilor multinaţionale de a domina noile pieţe emergente ale produselor chimice, petrochimice şi farmaceutice.
Prin contrast, prezenta încercare de cucerire a lumii prin Bruxelles UE este condusă atât de viguros dintr-un motiv diferit. În timpul ultimelor decenii, omenirea a dezvoltat tehnologii care ameninţă în mod fundamental monopolul produselor patentate, sintetice. Produsele care sunt în prezent ameninţate formează chiar substratul puterii economice a Cartelului:

Petrolul. Monopolul petrolului ca principal furnizor de energie al lumii este ameninţat de formele de energie regenerabilă care includ apa (hidrogenul), vântul, energia solară, a mareelor, energia geotermală şi altele. Oricât de diferite ar fi aceste tehnologii, ele au în comun un singur aspect: eliberează omenirea de dependenţa de petrol.

Medicamentele patentate. Monopolul asupra produselor farmaceutice patentate ca răspuns principal la toate problemele de sănătate ale lumii este ameninţat de abordări ştiinţifice ale sănătăţii din punct de vedere naturist, eficient, sigur şi accesibil.

Hrana patentată (GMO) (organisme modificate genetic). Încercarea de a monopoliza şi controla furnizarea mondială de hrană patentată modificată genetic, fructe, legume şi animale (organisme modificate genetic) este ameninţată de creşterea cererii populare pentru îngrăşăminte sănătoase şi surse de hrană organice, fără pesticide.
Topirea fiecăreia din aceste pieţe globale semnifică o pierdere de magnitudine de mii de miliarde de dolari.

Mai mult interesele din spatele Cartelului au înţeles că oamenii lumii sunt hotărâţi să apere aceste noi tehnologii „eliberatoare", făcând astfel imposibil pentru ei să mai apere pieţele globale de produse patentate, într-un sistem democratic. În această situaţie, singura opţiune a Cartelului pentru a-şi proteja privilegiile economice, este să escaladeze criza internaţională şi să instige la conflicte militare cu scopul de a-şi stabili guvernarea mondială asupra lumii.
Oamenii lumii trebuie să înţeleagă că actuala încercare de cucerire a lumii din partea Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu este lupta unei singure naţiuni împotriva lumii cum a fost în cele două războaie mondiale. Liniile frontului astăzi se trasează între interesele financiare ale unei mâini de acţionari corporatişti şi interesele de viaţă şi sănătate a miliarde de oameni în viaţă astăzi şi alţii fără număr care încă nu s-au născut.
Aceasta este provocarea timpului nostru. Dar în această provocare istorică stă şi o oportunitate de viaţă care ne taie răsuflarea.

O lume de la oameni pentru oameni

Deoarece este evident că reprezentanţii politici ai unui întreg continent, Europa, au eşuat în apărarea democraţiei, noi, oamenii lumii, trebuie să ne recunoaştem responsabilităţile şi să acţionăm. Acum este necesară o mişcare globală care protejează locuitorii acestei planete, astăzi şi în viitor, împotriva sacrificării lor în favoarea intereselor Cartelului Petrolului şi Medicamentelor. Însăşi esenţa acestei mişcări este de a proteja sănătatea şi viaţa a milioane de oameni; de aceea ea va fi o „Mişcare a vieţii".
Această carte oferă analiza istorică pentru necesitatea şi urgenţa unei astfel de mişcări. Lecţiile de istorie documentate în această carte vor pune capăt deceniilor de înşelăciune care au pus bazele guvernării de către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor până acum.
Cartea arată că eforturile disperate ale Cartelului de a cimenta Bruxelles UE şi a extinde influenţa acestuia în toată lumea nu sunt o coincidenţă. Ele reflectă teama că ar putea pierde controlul politic şi economic asupra planetei noastre. Formele alternative de energie ameninţă să pună capăt „tiraniei petrolului. În mod similar, abordările pentru sănătate naturală eficientă sunt pe cale să pună capăt dependenţei omenirii de medicamentele chimice toxice patentate.
Acţionarii status quo au înţeles că nu pot să-şi păstreze interesele economice într-o democraţie. Singurul mod în care pieţele lor de multe trilioane de dolari cu tehnologii antice pot fi menţinute este instaurarea unei forme totalitare de guvernământ. Astfel, încercările agresive ale Cartelului de a acapara puterea asupra Europei şi lumii, aşa cum sunt documentate în această carte, nu sunt un semn de putere, ci de disperare.

Naşterea „Mişcării vieţii”

De ce Mişcarea Vieţii va reuşi

Înţelegerea acestei analize istorice - cu privire la situaţia din ce în ce mai disperată a forţelor care au controlat lumea în trecut - este o condiţie preliminară pentru crearea unei lumi noi „prin oameni pentru oameni". „Mişcarea Vieţii" care trebuie să întreprindă această misiune istorică are două scopuri primare:

1. să avanseze noi tehnologii în domeniile energiei, sănătăţii şi altor sectoare cheie ale societăţii, care demontează monopolul status quo în aceste pieţe.

2. să combine democratizarea acestor tehnologii cu promovarea democraţiei politice la nivel local, naţional şi internaţional.
 

Lucrând pentru aceste două scopuri, „Mişcarea vieţii" va apăra democraţia, păstra pacea şi astfel, inevitabil, va dejuca planurile Cartelului pentru o altă încercare de cucerire a lumii.

Mai mult despre importanţa „Mişcării Vieţii" puteţi găsi în ultimul capitol al acestei cărţi.

Tag-uri Institutii: