Publicat: 30 Martie, 2020 - 00:00
Share

Emina Căpălnăşan este lector doctor la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Are un  blog (www.literparc.ro);  în cotidianul „Express de Banat” deține o rubrică intitulată „Năzbâtii limbistice” în care își propune să arate că nu e chiar dificil să scrii sau să vorbești corect. În revista „Dacia literară” semnează rubrica „Investigații lingvistice” care tratează câteva dintre problemele limbii române actuale. A publicat lucrarea ”O problemă de cultivare a limbii: acordul.” În toamna anului trecut a publicat cartea de față, la editura Junimea.

Despre care editorii scriu:

Fără a scoate forțat lucrurile de sub semnul lui trebuie, insistând asupra normelor limbii române literare, dar făcând loc și discuțiilor despre posibi­li­­tăți și (re)integrări lexematice, Limba română de a(stă)zi propune un periplu caleidoscopic, scurt, dar având la bază un material ine­puizabil (limba ca sistem deschis), prin discursul actual. Punând accent pe materializarea cuvintelor în contexte cotidiene, dar și în dis­cursul viu al presei, cartea dis­cu­tă despre importanța formei cuvintelor, dar și a realității extralingvistice, despre preluarea și integrarea ele­­mente­lor străine, face previziuni și argumentează opțiuni, răspunde la întrebări firești și subliniază modernități și mondenități lexicale.
Fiecare capitol e un fel de articol de dicționar – o scurtă istorie sau o întâlnire personală a autoarei cu un cuvânt sau cu alăturări curioase. Dileme ale uzului, forme de plural greu de intuit, analogii mai puțin comu­ne, gramatica online, virgula sau multiplicarea i-ului, curiozități formale – toate își găsesc loc în paginile cărții, ce se dorește a fi nu doar o formă perso­nală de a nota realitatea lingvistică a prezentului, ci și un ghid inte­resant, actual și diferit pentru toți cei pasionați de fond, dar și de formă.”

Texte scurte, percutante, fără ariditatea de tip academic, care se ocupă de o mulțime de fenomene ale comunicării cotidiene: acrodul, pleonasmul, neologismele, flexiunea unor părți de vorbire sau de ortografie, construcții la modă ș.a.

De citit sau măcar de consultat.

 

 

Emina Căpălnășan - Limba română de a(stă)zi. Cuvânt însoțitor de Călin Ciobotari. Postfață de Florina-Maria Băcilă. Editura Junimea, colecția Colocvialia. 106 pag.

 

 

Topic: 

Format: