27 octombrie 2021

Cartea de luni: Născut în 02

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Încumetați-vă să deschideți și să citiți această monumentală carte, chiar la propriu (are peste 800 de pagini!), veți fi încântați de avalanșa de informații și de stilul absolut cuceritor. Și probabil doar printr-un noroc veți mai găsi prima ediție, apărută acum o jumăatte de veac, în 1973, la Editura Minerva. Inițiativa dea cum a editurii Pandora M și a coordonatorilor colecției Anansi, în frunte cu Bogdan Alexandru Stănescu este absolut lăudabilă.

Sașa Pană este pseudonimul literar al lui Alexandru Binder (1902-1981),

scriitor evreu român, prezent în literatura română de avangardă din prima jumătate a secolului al XX-lea. Fiu al medicului David Binder, a studiat medicina la Iași și București, a ajuns medic militar, dar vocația lui a fost literatura – a debutat cu poezii simboliste, apoi, cu mijloace finaciare proprii, a publicat revista de avangardă unu și o editură omonimă, unde va tipări volume ale unor confrați de generație: Urmuz, Geo Bogza, Ilarie Voronca, Stephan Roll ș.a. A publicat mai multe volume proprii, a fost un foarte important animator cultural și editor.

Dar opera sa majoră e considerată însă autobiografia Născut în ’02 – cartea pe care o semnalăm astăzi –, frescă a societății românești din prima jumătate a secolului XX și valoros portret de grup al avangardiștilor români. Cum remarcabil susține criticul literar Paul Cernat, este „cea mai substanțială istorie a avangardei autohtone scrisă de un insider.” Sunt observații, firește literare, dar și politice, portrete absolut remarcabile de scriitori, critici literari și oameni de cultură, dar și un număr impresionant de oameni din afara culturii care chiar reușesc să reînvie o epocă.

„Aminitiri? Evocări? Memorii? – se întreabă poetul. În primul rând, amintiri. Amintiri dintr-o viață dublă, triplă, cvadruplă: de scriitor, de medic, de militar «de carieră» și de luptător social… Memoria mea e bună. Un proverb rusesc (citat de Ilya Ehrenburg în primele pagini ale amintirilor sale) spune: «Viața e grea pentru cine își amintește totul». Sunt dintre aceștia. Mai sunt colecționar, aproape maniac. Nicio carte poștală, scrisoare sau bilețel primite începând de prin 1919 nu am aruncat… Născut în ’02 nu va fi doar cartea unei vieți, ci totodată, și mai ales, a unei epoci. Decenii am ținut un jurnal în care am consemnat evenimentele la care participam zi de zi. Dar și altele pe plan european, mondial, când era cazul. Poate, cândva, acele caiete vor interesa ca atare, ca materie primă. Deocamdată ele vor fi un adjuvant al memoriei…”

O încântare de carte.

Sașa Pană – Născut în 02. Memorii. File de jurnal. Evocări. Ediția a doua. Editura Pandora M, colecția Anansi Ego. 831 pag.