Publicat: 21 Decembrie, 2017 - 00:00
Share

Prin durată, proporții și intensitate, Bătălia de la Mărășești a fost cea mai mare bătălie de pe frontul românesc pe durata Primului Război Mondial. Cartea de față este una de excepție, poate cea mai bună sinteză apărută până acum, datorată unor nume de prestigiu: Dumitru Preda, profesor universitar și diplomat, autor, coautor și editor al aproape 60 de volume, și Nicolae Ciobanu, general și profesor universitar, președinte de onoare al Comisiei Române de Istorie Militară, până la moartea sa din urmă cu doi ani.

Scriu editorii: ”Bătălia de la Mărăşeşti constituie de un secol un simbol al virtuţilor neamului românesc şi o pildă a solidarităţii naţionale, care au stat la temelia Marii Uniri din 1918. În ordine cronologică, ea reprezintă a doua mare confruntare militară de pe frontul român din vara anului 1917 şi, totodată, cea mai însemnată bătălie de pe tot frontul de est din acel an. Desfăşurată de-a lungul a 29 de zile şi nopţi, între 24 iulie/ 6 august şi 21 august/3 septembrie, prin amploarea şi complexitatea forţelor şi luptelor angajate, prin tenacitatea exemplară a trupelor române în apărarea fiinţei statului lor independent, prin eroismul de masă al întregii oştiri, cât şi prin capacitatea de comandament a corpului ei de ofiţeri, dovedite în faţa experimentatei şi puternicei maşini de război a Puterilor Centrale – căreia i-au opus un categoric <<Nici pe aici nu se trece!>> –, epopeea Armatei 1 române din regiunea Vrancei, de la <<porţile>> Moldovei libere, rămâne cea mai dramatică şi măreaţă, în acelaşi timp, pagină din istoria Războiului naţional de eliberare şi întregire.”

Volumul cuprinde un număr de anexe extrem de utile cu convorbiri dintre înalții ofițeri români și un considerabil calup iconografic.

 

Dumitru Preda, Nicolae Ciobanu – Bătălia de la Mărășești. 24 iulie/6 august – 21 august/3 septembrie 1917. Editura Militară. 272 pag.

 

Topic: 

Format: