27 octombrie 2021

Cartea săptămânii: Linia de contur. Cronici literare II

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cu vreo doi ani în urmă criticul literar Daniel Crsitea Enache a publicat un prim volum „Linia de contur”, de peste 800 de pagini, dedicat prozei românești actuale. Erau adunate în el cronici despre majoritatea cărților importante apărute în ultimele decenii, proză și jurnale.

Volumul al doilea, apărut recent, este dedicat poeziei. A apărut în condiții grafice deosebite, ca și primul, iar faptul că are dimensiuni similare vrea să spună, după cum a și precizat autorul, că poezi și proza noastră contemporană se situează cam la același nivel.

O carte de excepție.

Prin urmare, se poate spune că este o apariție editorială eveniment. Cum se remarca în „România literară”, „totul impresionează la acest tom elegant, de la calitatea hârtiei, până la finețea corpului de literă ales și bunul-gust al punerii în pagină. Dar ceea ce contează în primul rând este valoarea în sine a acestei panorame critice, spectaculos de cuprinzătoare, ce reușește să cartografieze convingător teritoriul poeziei române de astăzi, cu ce are ea mai semnificativ. Analizele literare pe care ni le propune Daniel Cristea-Enache se remarcă prin spirit critic și simț estetic, prin capacitatea de interpretare și prin cunoașterea în profunzime a liricii române, ceea ce-i permite autorului să stabilească conexiuni viabile între diversele creații individuale și poezia română în întregul ei. Venind după o carte care purta același titlu, dar avea în vedere cărțile de proză ale autorilor români de astăzi, actualul volum arată cu limpezime faptul că este parte dintr-un proiect editorial vast și ambițios, care țintește să dea seama de literatura română contemporană în integralitatea sa.”

Criticul Răzvan Voncu sublinia, în același ton „În timp ce alții avansează drept «istorii ale literaturii» niște însăilări publicistice fără legătură cu scrisul literar, Daniel Cristea-Enache ne furnizează în cele două volume ale sintezei Linia de contur o adevărată istorie a literaturii noastre contemporane. O istorie nescrobită, directă, eliberată de balastul metodologic. O sinteză a valorilor care, create astăzi, vor rezista peste timp. Căci elementul cel mai important al Istoriei lui Daniel Cristea-Enache este capacitatea de a stabili acum structura patrimoniului literar de mâine.“

În fine, editura însăși preciza: „Daniel Cristea-Enache sistematizează, în Linia de contur – Cronici literare II, o valoroasă panoramă a poeziei românești din ultimul secol, de la creația lirică a lui George Bacovia până la antologiile autorilor contemporani. Sub lupa receptării meticuloase a textelor poetice, orientată printr-un exigent filtru axiologic, se dezvăluie impresionanta panoplie de tehnici hermeneutice ale cronicarului literar, precum și atenta explorare a contextelor istorice și culturale care au făcut posibile zonele de convergență tematică în interiorul diferitelor generații de poeți. Limpiditatea gândirii critice și rafinamentul spiritului analitic reliefează profilul unic al fiecărei cronici, articulând, în același timp, justa valoare a creațiilor examinate. Dincolo de curente și orientări, centre și grupări literare, poeziile pot rămâne simple exerciții de versificație sau, dimpotrivă, pot trece proba timpului, devenind puncte de referință într-o viitoare istorie a literaturii române.”

Titlul, preciza Daniel Cristea Enache, este plurisemantic, adică nu trebuie să vedem literatura prin prisma unui singur autor, ci trebuie să avem în vedere toate formele de scriere, toate poeticile, toate școlile care, împreună, fac un cerc lămuritor.

Sunt analizați în acest volum peste o sută de autori în genul liric.

Daniel Cristea Enachea – Linia de contur. Cronici literare II. Editura Spandugino. 1003 pag.