29 noiembrie 2021

Cărţi rare, din epoca domniilor fanariote, expuse la Palatul Suţu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Municipiului Bucureşti invită publicul să viziteze expoziţia „Carte rară din epoca domniilor fanariote”, care va fi deschisă pe data de 22 octombrie, ora 10.00, la Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr 2).

„În anul 2021 s-au împlinit 200 de ani de la sfârşitul regimului fanariot, care în Ţara Românească a început în 1716 şi s-a încheiat în 1821. Cu această ocazie, propunem o privire retrospectivă asupra realizărilor culturale ale acestei controversate epoci din perspectiva cărţii şi tiparului. Dacă din perspectivă politică, fiscală, economică şi militară domniile fanariote au avut aspecte negative, în plan cultural au adus o deschidere către civilizaţia occidentală, în special spre cea franceză, după 1774.

Domnitorii fanarioţi au iubit cărţile, învăţătura şi pe cei învăţaţi, iar tiparul a jucat un rol important în proiectele lor de reformare a societăţii. Cei mai mulţi dintre ei au fost oameni cultivaţi, unii au scris şi au tradus cărţi sau au avut biblioteci însemnate. Sub patronajul lor s-au înfiinţat şcoli şi tipografii, deopotrivă româneşti şi greceşti şi s-au publicat mai multe cărţi în limba română, decât în greacă. Tot ei au emis primele reglementări în domeniul tipăririi şi vânzării de carte în Ţările Române.

Expoziţia prezintă tipărituri publicate în timpul domniilor fanariote selectate din fondul Bibliotecii Muzeului Municipiului Bucureşti. Ele se încadrează în categoria carte românească veche şi rară şi constituie surse documentare pentru istoria culturală a secolului fanariot.

Muzeul Municipiului Bucureşti propune o întâlnire directă cu universul cărţii vechi româneşti, care cuprinde pe toţi cei care au contribuit la apariţia ei: autori, traducători, editori, îngrijitori de ediţie şi corectori, tipografi şi gravori. Veţi putea vedea şi compara cărţi bisericeşti, cărţi cu tematică laică (juridică, literară, istorică) tipărite la Bucureşti şi Râmnic sub patronajul domnitorilor fanarioţi (începând cu Nicolae Mavrocordat şi încheind cu Alexandru Suţu), precum şi lucrări publicate în aceeaşi perioadă de autori români şi greci la Viena şi Leipzig. Majoritatea exemplarelor păstrează pe filele lor însemnări manuscrise, care ne-au permis reconstituirea drumului străbătut de la ieşirea din tipografie, până la destinaţia actuală.

Vă invităm să (re)descoperiţi menirea cărţii într-o epocă în care lumea românească a pendulat între Tradiţie şi Înnoire şi între Raţiune şi Simţire, rolul atribuit Tiparului de către Domnie şi Biserică, precum şi micile istorii de călătorie ale exemplarelor din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti”, a declarat dr. Daniela Lupu, curator al expoziţiei, şef Serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă – MMB.

Cărţile rare şi valoroase sunt prezentate vizitatorilor într-un context special, în sala care găzduieşte fragmente de pictură murală salvate de la Mănăstirea Văcăreşti, ridicată de primul domnitor fanariot Nicolae Mavrocordat, o persoană luminată, foarte cunoscută pentru colecţia de cărţi pe care o avea şi pentru faptul că a ridicat locaşuri de cult şi le-a terminat pe cele pe care le-a găsit începute. Pentru ridicarea Mănăstirii Văcăreşti au fost aduşi meşterii instruiţi la Şcoala lui Constantinos, construcţia devenind astfel o bijuterie a stilului brâncovenesc.

Expoziţia va putea fi văzută la Palatul Suţu în perioada 22 octombrie – 20 martie 2022.