29 ianuarie 2022

„Cartonaş ROŞU” pentru statul român

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Un nou act normativ comunitar – Directiva 2021/2118/UE – ne arată cât de departe suntem, ca stat membru, de transpunerea corectă a legislaţiei comunitare privitoare la asigurarea unor garanţii efective de respectare a drepturilor fundamentale.

La 10 ani de la transpunerea Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto, Uniunea Europeană a adoptat o nouă Directivă de modificare a celei din 2009, prin care doreşte să consolideze garanţiile cu privire la protecţia persoanelor prejudiciate în accidente de trafic rutier. Astfel, noul act normativ comunitar prevede creşterea nivelul minim garantat de despăgubire de la 6.070.000 euro la 6.450.000 euro pentru vătămări corporale şi de la 1.220.000 euro la 1.300.000 euro pentru daune materiale.

O prevedere nouă se referă la introducerea procedurii de despăgubire pentru situaţia în care un asigurator intră în faliment, caz în care un organism de garantare trebuie să preia obligaţia de despăgubire, cel puţin în limitele contractului de asigurare.

Cu privire la această reglementare arătăm că şi din Directiva 2009/103/CE rezulta obligaţia statelor membre de a garanta plata despăgubirilor în limita plafonului stabilit, indiferent de situaţie, însă nu era prevăzută în mod expres o procedură specială, cu referire la înfiinţarea unui organism de garantare în cazul falimentului unui asigurator, la cooperarea şi schimbul de date între organismele similare din statele membre.

Actul normativ comunitar emis în anul 2009 este foarte clar, în sensul în care garanţia privind asigurarea nivelului de despăgubire este a statului membru, şi nu a unui asigurator sau a altei entităţi, aspect ignorat total de statul român – atât prin legislaţia discriminatorie adoptată, cât şi prin practica unor instanţe de judecată.
Pentru a unifica legislaţiile statelor comunitare, astfel încât să fie garantat un tratament similar cetăţenilor Uniunii, probabil şi pe fondul gravelor carenţe legislative identificate în România, Comisia Europeană a introdus, în textul noii Directive, procedura de urmat în astfel de cazuri.

Noua Directivă trebuie transpusă până la sfârşitul anului 2023, iar pentru anumite prevederi până în iunie 2023.

Reamintim că în România statul NU A GARANTAT, prin legea nr. 213/2015 a Fondului de Garantare a Asiguraţilor, plata despăgubirilor în limita plafonului stabilit în legea RCA pentru situaţiile de faliment al asiguratorului, încălcând astfel Directiva 2009/103/CE, dar şi unul din principiile de bază din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, obligatorie pentru statele membre, respectiv principiul echivalenţei şi efectivităţii.

Cu alte cuvinte, o persoană prejudiciată în urma unui accident produs de un vehicul asigurat la un asigurator activ beneficiază de un tratament juridic diferit şi desigur mult mai favorabil, decât dacă asiguratorul ar intrat în faliment, situaţie neacceptată de principiile şi legislaţia comunitară.

Având în vedere aceste aspecte transmitem tuturor persoanelor vătămate în accidente rutiere, care au în prezent cereri de despăgubire depuse la Fondul de Garantare a Asiguraţilor – FGA, al căror prejudiciu estimat depăşeşte plafonul de 100.000 euro prevăzut în legea nr. 213/2015 modificată recent, să cheme în garanţie statul român pentru plata diferenţei între nivelul despăgubirii şi nivelul plafonului stabilit în lege, invocând legislaţia comunitară, a cărei aplicare are prioritate în astfel de cazuri, conform Constituţiei, în caz contrar persoana vinovată de producerea accidentului, deşi are o poliţă RCA valabilă, va trebui să răspundă pentru diferenţă, în pofida garanţiilor legale obligatorii ale statului român.

Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie – AVAC
Prin Preşedinte,
Cătălin CODESCU
Comunicat de presă – Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie