28 mai 2022

Casa Corpului Didactic Constanţa a lansat luna aceasta Oferta de formare continuă şi Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Casa Corpului Didactic Constanţa a lansat luna aceasta Oferta de formare continuă şi Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice şi culturale pentru anul şcolar în curs

Activităţile şi programele de formare se adresează personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control, dar şi personalului didactic auxiliar, fiind proiectate pe baza analizei nevoilor de dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră din învăţământul preuniversitar constănţean şi în acord cu priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei.

În contextul socio-educaţional general, Casa Corpului Didactic îşi configurează statutul de instituţie cheie în susţinerea politicilor educaţionale la nivel central şi local. Asigurarea calităţii dezvoltării personale şi profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar, în vederea îndeplinirii standardelor de formare, constituie obiectivul prioritar al C.C.D. Constanţa.

Astfel, printre activităţile şi programele de formare se regăsesc stagii pentru pregătirea debutanţilor şi a cadrelor didactice cu statut de suplinitor, activităţi de instruire şi ateliere de lucru pentru metodişti şi responsabilii cu formarea continuă din unităţile şcolare, activităţi de formare în vederea dezvoltării competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenelor naţionale.

În calitate de furnizor de formare, C.C.D. Constanţa a inclus în oferta pentru anul acesta programe şi activităţi care au ca finalitate dezvoltarea competenţelor profesional ştiinţifice şi pedagogice, a competenţelor de integrare şi utilizare a T.I.C. în educaţie, a competenţelor manageriale sau de dezvoltare personală „Aplicaţii Google utilizate în educaţie”, „Instrumente digitale de evaluare”, „Utilizare Microsoft 365 în educaţie”, „EduSens strategii didactice interactive”, „Dezvoltare personală şi comunicare motivaţională”, „Managementul clasei pregătitoare”, „Curriculum integrat”, „Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar”, „Management educaţional pentru o şcoală europeană”, „Educaţie financiară”, „Prevenţie şi abandon şcolar”, „Înregistrarea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului” sau „Arhivarea documentelor instituţionale”.

În calitate de facilitator pentru educaţie şi formare, C.C.D. propune cadrelor didactice din sistem, pe lângă programele proprii şi programe de formare acreditate, derulate în parteneriat cu alţi furnizori de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 Intermediari”, „Perspective ale didacticii moderne”, „Predarea interactiv creativă arta profesiei didactice”, „Profesor şi Părinte AZI”.

Pentru mai multe detalii privind programele de formare şi activităţile metodico-ştiinţifice şi culturale, vă invităm să consultaţi site-ul instituţiei – rubrica Oportunităţi de formare: https://www.ccdconstanta.ro/