Publicat: 11 Decembrie, 2017 - 10:51

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,5%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 110,6%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    
Indicele câştigului salarial real a fost de 99,4% pentru luna octombrie 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 177,3%, cu 1 punct procentual mai mic faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2017.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, 
în perioada octombrie 2015 - octombrie 2017
  
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 
Octombrie 2017 comparativ cu Septembrie 2017
În luna octombrie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna septembrie 2017. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 5,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
•    între 4,0% şi 4,5% în activităţi de editare, industria metalurgică;
•    între 2,0% şi 3,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi extractive, fabricarea de mobilă, cercetare-dezvoltare, extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi industriale n.c.a., captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor din tutun, colectarea şi epurarea apelor uzate.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 19,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
•    între 7,0% şi 12,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, telecomunicaţii;
•    între 1,5% şi 2,5% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+4,4%), ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, în administraţia publică (+0,9%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,6%).