Publicat: 9 Octombrie, 2017 - 10:07

    În luna august 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3290 lei, cu 1,2% mai mic decât în luna iulie 2017. 
    Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2364 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 27 lei    (-1,1%).
    Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5930 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1406 lei).

August 2017 comparativ cu August 2016

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,9%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 112,6%.
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    
Indicele câştigului salarial real a fost de 99,1% pentru luna august 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 178,3%, cu 1,7 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2017.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 
August 2017 comparativ cu Iulie 2017
În luna august 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie 2017.  Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 8,7% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, respectiv cu 7,7% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
•    între 5,0% şi 6,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
•    între 3,5% şi 5,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, alte activităţi industriale n.c.a., alte activităţi extractive, fabricarea produselor textile, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.
Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 19,2% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
•    între 4,0% şi 8,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, fabricarea băuturilor;
•    între 2,0% şi 3,5% în telecomunicaţii, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi pe apă, activităţi de editare.
În sectorul bugetar  s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, respectiv în sănătate şi asistenţă socială (-0,6%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în administraţia publică (+0,7%) comparativ cu luna precedentă.