Publicat: 7 August, 2017 - 12:44

În luna iunie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3313 lei, cu 0,8% mai mare decât în luna mai 2017. 
    Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2380 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 17 lei    (+0,7%).
    Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5853 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1400 lei).
Iunie 2017 comparativ cu Iunie 2016

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    

Indicele câştigului salarial real a fost de 100,7% pentru luna iunie 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 179,7%, cu 1,2 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2017.
Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, 
în perioada iunie 2015 - iunie 2017
 

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 
Iunie 2017 comparativ cu Mai 2017

În luna iunie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iunie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 15,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
•    între 6,5% şi 11,5% în activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea băuturilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii);
•    între 4,0% şi 5,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, telecomunicaţii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din tutun, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.
Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din  sectorul economic ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a angajării de personal cu câştiguri salariale mici, a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri în luna precedentă.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 13,4% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
•    între 4,0% şi 8,5% în extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, colectarea şi epurarea apelor uzate;
•    între 2,0% şi 3,5% în industria metalurgică, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, cercetare-dezvoltare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+1,1%) şi sănătate şi asistenţă socială (+0,5%). Câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-1,1%) comparativ cu luna precedentă.