Publicat: 7 Octombrie, 2016 - 10:31

În luna august 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2874 lei, cu numai 1 leu mai mic decât în luna iulie 2016, informează Institutul Naţional de Statistică. 
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2076 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 2 lei    (-0,1%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5464 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1261 lei).
August 2016 comparativ cu August 2015
Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 114,7%.
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    
Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna august 2016 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 158,4%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2016.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 August 2016 comparativ cu Iulie 2016
În luna august 2016, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2016. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 9,8% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;
•    între 7,0% şi 9,5% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
•    între 2,5% şi 4,5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor textile, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, hoteluri şi restaurante. 
Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 19,3% în extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 16,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
•    între 3,0% şi 8,5% în tranzacţii imobiliare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică;
•    între 1,5% şi 2,5% în transporturi aeriene, telecomunicaţii, activităţi de editare.
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+5,3%), administraţie publică (+3,1%), respectiv în învăţământ (+2,8%) ca urmare a aplicării prevederilor legale  pentru personalul plătit din fonduri publice.