Publicat: 7 Septembrie, 2017 - 09:23

În luna iulie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3329 lei, cu 0,5% mai mare decât în luna iunie 2017, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2391 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 11 lei (+0,5%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6009 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1418 lei).
Iulie 2017 comparativ cu Iulie 2016
Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,1%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,5%.
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    
Indicele câştigului salarial real a fost de 100,2% pentru luna iulie 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2017.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 
Iulie 2017 comparativ cu Iunie 2017
În luna iulie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iulie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte) şi a negocierilor salariale.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 16,2% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), respectiv cu 13,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
•    între 4,0% şi 9,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi extractive, extracţia minereurilor metalifere, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cercetare-dezvoltare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, colectarea şi epurarea apelor uzate;
•    între 2,5% şi 3,5% în transporturi aeriene, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).
Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din  sectorul economic ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a angajării de personal cu câştiguri salariale mici, a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri în luna precedentă.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 14,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,1% în activităţi de editare;
•    între 6,0% şi 7,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
•    între 3,5% şi 6,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii.
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+5,1%) ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare  şi în sănătate şi asistenţă socială (+0,3%). Câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-3,5%) comparativ cu luna precedentă ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.