Publicat: 25 Decembrie, 2017 - 17:21

Fapte reale, exprimate într-un mod direct, limpede și documentat; soluții aflate la îndemâna tuturor. Iată, pe scurt, elementele pe care juriul competiției de scurtmetraje anticorupție “Once Upon a Time in Romania”, Ambasada Franței și Institutul Francez din România le-au apreciat în cazul filmului “Cât ne costă corupția”, realizat de către tinerii Alex Lungu și Liviu Bărbulescu. Această creație a fost distinsă cu Premiul întâi cu ocazia Galei Anticorupție organizate de Asociația Platforma ”Inițiativa România” și desfășurate la Quantic Club din București, în prezența doamnei Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România.

Scurtmetrajul se prezintă sub forma unei infografii, dar reușește să facă lizibile și de înțeles cifre și statistici pe care media nu le explică întotdeauna. Astfel, filmul traduce efectele corupției în exemple concrete, imediate, din viața de toate zilele, conturând imaginea amplorii pierderilor provocate de corupție atât statului și economiei cât și cetățeanului obișnuit. Pedagogic dar nu didacticist, serios dar fără a se feri de notele de umor, Cât ne costă corupția nu face deloc apel la exaltare sau la emfază și are meritul special de a propune soluții concrete. Scurtmetrajul invită publicul să fie vigilent față de mica și marea corupție, să se implice și să acționeze cu hotărâre pentru combaterea acestui fenomen.

”Ambasada Franței și Institutul Francez din România consideră că scurtmetrajul “Cât ne costă corupția” corespunde cel mai bine criteriilor educative, artistice și de originalitate pe care și le-au fixat. Mesajul "Nu cădeți pradă neîncrederii în cei din jur", mesaj pozitiv vehiculat de către acest film, merită să fie făcut cunoscut pentru a încuraja și a propaga civismul în viața cotidiană, civismul cetățeanului bine informat”, a precizat doamna Michèle Ramis.

Premiul constă într-o recompensă financiară de 1000 de euro pentru cei doi realizatori, Alex Lungu și Liviu Bărbulescu, oferită de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, precum și într-o subvenție pentru dezvoltarea acestui proiect cinematografic în valoare de 4000 de euro pusă la dispoziție de Fundația germană ”Friedrich Naumann pentru libertate”. 

Juriul concursului “Once Upon a Time in Romania” a fost compus din: Irina Margareta Nistor (critic de film), Brîndușa Armanca (jurnalistă și profesor universitar), Elena Ghioc (Președinta Asociației Platforma ”Inițiativa România”), Christopher Duggan (Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova), Stéphane Césari (Ambasada Franței în România), Raimar Wagner (Fundația ”Friedrich Naumann pentru libertate”), Tedy Necula (regizor de film), Adrian Teslovan (Borsec), Alin Dincă (Rock FM), Codruț Baciu (IQads), Gabriel Bejan (VICE Romania). 38 de scurtmetraje au fost înscrise în competiție.

Organizată într-un context social tensionat, Gala Anticorupție a reunit aproape 250 de participanți, cineaști, critici de film, dar și reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor diplomatici de la ambasadele Canadei, Franței și Germaniei. ”Suntem încredințați că evenimentul din acestă seară este și o expresie a sprijinului oferit celor care, în România, acționează în favoarea valorilor democratice, a statului de drept și a independenței justiției”, a subliniat doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România.

Filmul Cât ne costă corupția poate fi vizionat aici - https://www.onceinromania.ro/the-fellowship-of-good-men/?contest=video-d...

Pentru contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București.

“Combien la corruption nous coûte-elle?”
Prix du meilleur court métrage anticorruption roumain

Des faits réels, exprimés de manière directe, claire, documentée et des solutions à la portée de tout un chacun. C’est, en résumé, ce que le jury de la compétition de courts métrages anticorruption “Once Upon a Time in Romania”, l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie ont apprécié dans le cas du film Combien la corruption nous coûte-elle ?, réalisé par les jeunes Alex Lungu et Liviu Bărbulescu. Cette création a été distinguée du Premier Prix lors du Gala Anticorruption organisé par l’organisation Initiativa România et déroulé mercredi soir au Quantic Club de Bucarest, en présence de l’Ambassadrice de France à Bucarest, Madame Michèle Ramis.

Ce court métrage prend la forme d’une infographie, mais il rend lisibles et compréhensibles des chiffres et des statistiques que les médias n'ont pas toujours le réflexe d'expliquer. Le film traduit, ainsi, les effets de la corruption en exemples concrets, immédiats, de la vie quotidienne, esquissant l'ampleur du manque à gagner provoqué par la corruption aussi bien pour l'Etat et l’économie, que pour le citoyen lambda. Pédagogique sans être pontifiant, sérieux mais avec une pointe d’humour, Combien la corruption nous coûte-elle? a surtout le mérite rare de proposer des solutions concrètes. Il invite le public à rester vigilant par rapport à la grande et petite corruption, à s'impliquer et à agir avec détermination.

“L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie ont par ailleurs estimé que le film “Combien la corruption nous coûte-elle?” répond parfaitement aux critères éducatifs, artistiques et d'originalité requis. Le message "Ne perdez pas confiance en ceux qui vous entourent",  message positif véhiculé par le film mérite d'être propagé pour rendre contagieux un civisme au quotidien, celui du citoyen éclairé”, a précisé Madame Michèle Ramis.

Le prix consiste en une récompense de 1000 euros pour les réalisateurs Alex Lungu et Liviu Bărbulescu, offerte par l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, ainsi qu’en une aide au développement de ce projet cinématographique d’une valeur de 4000 euros offerte par la Fondation allemande ”Friedrich Naumann pour la liberté”.

Le jury de la compétition “Once Upon a Time in Romania” était composé de : Irina Margareta Nistor (critique de film), Brîndușa Armanca (journaliste et professeur des universités), Elena Ghioc (présidente de l’Association Plateforme ”Inițiativa România”), Christopher Duggan (Ambassade du Canada en Roumanie, Bulgarie et république de Moldavie), Stéphane Césari (Ambassade de France en Roumanie), Raimar Wagner (la Fondation ”Friedrich Naumann pour la liberté”), Tedy Necula (réalisateur), Adrian Teslovan (Borsec), Alin Dincă (Rock FM), Codruț Baciu (IQads), Gabriel Bejan (VICE Romania). 38 courts métrages étaient inscrits en compétition.

Organisé dans un contexte social tendu, le Gala Anticorruption a rassemblé environ 250 personnes, cinéastes, critiques de films, mais aussi des représentants de la société civile et des partenaires diplomatiques des ambassades d’Allemagne, du Canada et de France. “Nous pensons que la manifestation de ce soir est aussi l’expression d’un appui à ceux qui en Roumanie œuvrent pour les valeurs démocratiques, de l’Etat de droit et l’indépendance de la justice”, a encore souligné  Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie.

Le film Combien la corruption nous coûte-elle ? est disponible ici - https://www.onceinromania.ro/the-fellowship-of-good-men/?contest=video-d...

Pour des contacts presse, programmation d’interviews et de reportages, veuillez contacter Andrei Popov, chargé de communication de l’Institut français de Bucarest.

Tag-uri Nume: