Publicat: 23 Noiembrie, 2017 - 15:18
Share

Ce este arta contemporană, cum o înțelegem și cum influențează un anumit spațiu geografic și cultural această înțelegere? Un dublu eveniment și un expert important al istoriei artei vor oferi publicului român piste de reflecție despre acest subiect. Institutul Francez din București, Editura Vellant și Asociația Inter Arte vă invită în data de 25 noiembrie 2017, ora 17, în Atriumul Institutului Francez (B-dul Dacia, nr. 77) la: lansarea volumului Arta contemporană. Istorie și geografie de Catherine Millet și conferința Art Press și arta contemporană în Europa de Est pe care autoarea o va susține cu această ocazie.

Volumul apărut la Editura Vellant va fi prezentat de George Banu, membru de onoare al Academiei Române, Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei ‘’G. Oprescu’’ și Călin Stegerean, curator al evenimentului.

Catherine Millet este redactor șef al revistei Art Press care apare la Paris, critic de artă și curator. A fost comisar al Bienalei de la Paris (1971, 1977), comisar al Franței pentru bienalele de artă de la Sao Paulo (1989) și Veneția (1995) și este autoarea mai multor cărți despre arta contemporană.

Volumul Arta contemporană. Istorie și geografie reconstituie genealogia artei contemporane și îi identifică specificitățile, atît de întrepătrunse cu mecanismele care animă astăzi societatea. Pe de altă parte, sunt identificate mijloacele cu care arta contemporană operează, fie de natură plastică, materială fie de natura imaterială a unor concepte și concepții specifice, oferind publicului accesul la semnificația unor termeni specifici ai artei contemporane, la parcursul și avatarurile artei internaționale din ultima jumătate de secol. 

Conferința Art Press și arta contemporană în Europa de Est va pune în evidență felul în care una dintre cele mai influente reviste de artă recepționează și reflectă fenomenul artei contemporane din Europa de Est și implicit din România.

Eveniment realizat cu sprijinul Muzeului de Artă Recentă, Grupul Cărturești, Mobius Gallery, elefant.ro
Parteneri media: RFI România, Radio România

Pentru contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București.

 

Catherine Millet à Bucarest
L’Art contemporain. Histoire et géographie
 
Qu’est-ce que l’art contemporain, comment le comprend-on et comment influe un certain espace géographique et culturel sur cette compréhension ? Un double événement et une personnalité de l’histoire de l’art proposeront au public roumain des pistes de réflexion à ce propos. L’Institut français de Bucarest, les Editions Vellant et l’Association Inter Arte vous invitent le samedi 25 novembre 2017, à 17h, dans l’Atrium de l’Institut français (77, Boulevard Dacia) au lancement du livre L’Art contemporain. Histoire et géographie par Catherine Millet et à la conférence L’Art Press et l’art contemporain en Europe de l’Est que l’auteure donnera à la même occasion.

Parue aux Editions Vellant, la version en roumain de ce livre sera présentée par George Banu, membre honoraire de l’Académie Roumaine, Adrian Silvan Ionescu, directeur de l’Institut pour l’histoire de l’art « G. Oprescu » et par Călin Stegerean, commissaire de l’événement.

Catherine Millet est rédactrice en chef de la revue parisienne Art Press, critique d’art et curatrice d’exposition. Elle a été commissaire de la Biennale de Paris (1971, 1977), la commissaire de la France pour les biennales de Sao Paulo (1989) et de Venise (1995) et elle est également l’auteure de plusieurs ouvrages essentiels sur l’art contemporain.

Le volume L’Art contemporain. Histoire et géographie propose une généalogie de l’art  contemporain. Elle explore les particularités de celui-ci qui agissent de manière indissociable aux mécanismes mettant en marche les sociétés d’aujourd’hui. Le livre fait, par ailleurs, un inventaire explicatif des outils de l’art contemporain – instruments matériels ou spirituels (idées, conceptions, visions spécifiques) –, permettant au public d’approcher et de comprendre la signification de certains termes propres à ce type de création, tout en restituant le parcours et les avatars de l’art international durant les cinq dernières décennies. 

La conférence Art Press et l’art contemporain et Europe de l’Est expliquera la manière dont une des publications d’art européennes les plus influentes dans le monde perçoit et reflète la création des artistes est-européens, dont implicitement ceux roumains.

Cet événement est organisé avec le soutien du Musée d’Art Récent, du Groupe Cărturești, de Mobius Gallery et d’elefant.ro
Partenaires média: RFI România, Radio România

Pour des contacts presse, programmation d’interviews et de reportages, veuillez contacter Andrei Popov, chargé de communication de l’Institut français de Bucarest.