Publicat: 1 Martie, 2015 - 14:39

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar anunță începerea implementării Proiectului 'CASE-Competente Antreprenoriale Sociale', cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 'Investește în oameni', axa prioritară 6 'Promovarea incluziunii sociale', Domeniul major de intervenție 6.1 'Dezvoltarea economiei sociale'.

Proiectul este derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș—beneficiar, în parteneriat cu SC GAPA SRL, Camera de Comert, Industrie si Agricultură Vrancea — parteneri și Associazione Gruppo Euroconsult ca partener transnational.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 05 ianuarie 2015.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât si în economia formală.

Implementarea cu succes a proiectului va avea ca beneficii: înfiintarea, dezvoltarea si promovarea a 7 SES-uri (structuri de economie socială) dintre care 5 în mediul rural, care vor genera 34 de locuri de muncă, specializate pe servicii generatoare de profit pentru integrarea sau reintegrarea pe piata muncii a persoanelor excluse social; Creșterea numărului de initiative de informare pentru 240 persoane din grupurile vulnerabile din mediul urban si rural în Regiunile Vest si Sud-Est; Consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru grupurile vulnerabile, prin consilierea a 240 de persoane si formarea profesională a 186 de persoane expuse riscului de excluziune socială cu scopul integrării sau reintegrării pe piața muncii; Facilitarea inserției pe piața muncii a 240 persoane din grupul tintă din regiunea Vest și regiunea Sud-Est; Stimularea dezvoltării sustenabile și inclusive în cadrul inițiativelor de asistență în dezvoltarea antreprenorială socială pentru 34 persoane din grupul țintă din regiunile Vest și Sud-Est; Promovarea bunelor practici din economia socială în context transnațional și solidar cu economia Uniunii Europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională si mentoratul, furnizarea de programe de formare profesională; înființarea si dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale, organizarea a 2 târguri de joburi în domeniul economiei sociale și 2 caravane ale inovării sociale, o Gală a excelenței în antreprenoriat social, participare la un schimb transnational de bune practici.

Cătălin Mirea — manager proiect