Publicat: 29 Octombrie, 2013 - 08:53
Share

Curtea Constituțională a României dezbate marți sesizarea Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea unor dispoziții din Codul insolvenței.

Excepția de neconstituționalitate se referă la art. 81, alin. 3 și art. 348 din OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile atacate contravin art. 1 alin. (5) și art. 15 alin. (2) din Constituție.

Normele supuse controlului de constituționalitate sunt următoarele: art. 81 alin. (3): "În cazul în care activitatea debitorului se află sub incidența prevederilor Legii audiovizualului 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licența audiovizuală, în sensul Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Național al Audiovizualului, în planul de reorganizare vor fi prevăzute condițiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiții ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Național al Audiovizualului"; art. 348: ''(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 25 octombrie 2013. (2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică și procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepția dispozițiilor art. 183 — 203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia".