Publicat: 10 Iunie, 2015 - 11:10
Share

Curtea Constituțională a României (CCR) discută miercuri sesizarea președintelui Klaus Iohannis în cazul legii privind incompatibilitățile, respectiv Legea pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006.

Motivele sesizării vizează aspecte de neconstituționalitate constând, pe de o parte, în încălcarea normelor constituționale referitoare la domeniul rezervat legii organice, iar, pe de altă parte, a celor referitoare la competența legislativă a Camerelor Parlamentului în procedura de legiferare, prin nerespectarea dispozițiilor prevederilor Constituției, potrivit administrației prezidențiale.

În sesizare se arată că actul normativ a fost respins de Senat și adoptat de Camera Deputaților, care a modificat forma inițiatorului prin amendarea dispozițiilor art. 10 alin. (8) și instituirea acestora ca norme derogatorii de la prevederile art. 37 și art. 92 ale Legii administrației publice locale 215/ 2001.

 

Totodată, se mai arată că, ulterior adoptării legii de către Camera Deputaților, pe 14 iulie 2014, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat Parlamentului reexaminarea legii pe motiv că prevederile articolului unic pct. 2 vin în contradicție cu dispozițiile privind respectarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese reglementat în Legea 161/ 2003, fiind adoptată în aceeași formă.

Șeful statului spune că, potrivit Constituției, organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general al autonomiei locale se reglementează prin lege organică.

"Prin derogare de la prevederile Art. 37 și 92 din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statutul și actul constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și/ sau, după caz, de președinții consiliilor județene, care sunt reprezentanți ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociației; primarii și președinții consiliilor județene își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociației, prin dispoziție", subliniază președintele Iohannis.