Publicat: 24 Octombrie, 2013 - 12:12
Share

Curtea Constituțională a României va dezbate pe 13 noiembrie sesizarea președintelui Traian Băsescu asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

Președintele Traian Băsescu a trimis miercuri președintelui Curții Constituționale, Augustin Zegrean, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea și completarea OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC.

"Transformarea posturilor personalului contractual dintr-o instituție publică în funcții publice nu este o modalitate prevăzută în Legea nr. 188/1999, având în vedere faptul că Legea-cadru privind Statutul funcționarilor publici stabilește în mod expres și limitativ modalitățile de recrutare și numire în funcție a funcționarilor publici. Astfel, considerăm că prevederile mai sus-menționate constituie discriminare față de alte categorii de funcționari publici, ceea ce este împotriva dispozițiilor Art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la principiul conform căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (...) "Potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ocuparea funcțiilor publice se face în urma promovării unui concurs sau examen, prin promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalități prevăzute expres de această lege. Legea-cadru, menționează posibilitatea transformării posturilor funcției publice doar în cazul promovării funcționarului public (Art. 64 alin. 2) și în cazul în care se solicită transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior sau superior (Art. 107 alin. 2 lit. b)", arăta preşedintele Traian Băsescu.