Publicat: 21 Iunie, 2019 - 08:29

În ziua de 20 iunie 2019, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei nationale nr.1/2011, obiecţie formulată de Preşedintele României. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei nationale nr.1/2011 este constituţională în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

În aceeaşi zi, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.l) din Constituţie şi al art.27 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea de neconstituţionalitate privind titlul 36 ,,Circumscripţia electorală nr.36, judeţul Teleorman" pct.4 din anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.122/2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016, sesizare formulată de Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca devenită inadmisibilă, sesizarea de neconstituţionalitate privind titlul 36 ,,Circumscripţia electorală nr.36, judeţul Teleorman" pct.4 din anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.122/2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016. Curtea a constatat că, ulterior sesizării sale, în şedinţa din 29 mai 2019, Camera Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat a domnului Nicolae-Liviu Dragnea şi a vacantat atât locul său de deputat, prin Hotărârea nr.18/2019, cât şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, prin Hotărârea nr.19/2019, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422 din 29 mai 2019.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale
 

Tag-uri Institutii: