Publicat: 6 Iulie, 2018 - 13:38

Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate, arată Curtea Constituţională a României (CCR) în motivarea deciziei prin care a stabilit că dispoziţiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale.

"Curtea constată că argumentele reţinute în jurisprudenţa sa - referitoare la reglementarea prin acte normative inferioare legii organice a statutului unor categorii de personal pentru care Constituţia impune adoptarea unei legi organice (...) - sunt aplicabile şi textului art. 37 alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, referitor la ocuparea funcţiilor didactice - de execuţie sau de conducere - de către instructorii militari. (...) Normele privind ocuparea posturilor de execuţie sau de conducere trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate. În acest sens, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. (...) Astfel, ţinând cont de faptul că aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie vizează naşterea raportului de serviciu, iar ocuparea posturilor de conducere vizează o modificare a raporturilor de serviciu, aceste aspecte esenţiale trebuie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice procedurii de ocupare a funcţiilor de instructori militari să fie explicate şi detaliate prin ordin al ministrului de resort", se arată în motivare.