Publicat: 5 Februarie, 2013 - 19:41
Share

Nivelul de siguranță în utilizarea produselor chimice în Europa a crescut în mod considerabil de la intrarea în vigoare a Regulamentului REACH, conform unui raport al Comisiei Europene dat publicității marţi.

Accesul mai ușor la informații cu privire la produsele chimice de pe piață și măsurile mai bine direcționate pentru gestionarea riscurilor au determinat o scădere semnificativă a riscurilor legate de substanțele înregistrate în temeiul Regulamentului REACH.

Se preconizează că această tendință se va menține, deoarece industria depune în permanență eforturi pentru identificarea unor substituenți pentru cele mai periculoase produse chimice. La cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului, procesul de punere în aplicare este în plină desfășurare.

Până în prezent, întreprinderile au înregistrat 30 601 de dosare la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), în cadrul cărora sunt descrise utilizările și proprietățile a 7 884 de substanțe chimice fabricate sau introduse pe piață. Conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 61 % dintre europeni consideră că utilizarea produselor chimice este în prezent mai sigură decât în urmă cu zece ani.

Raportul recunoaște existența costurilor legate de administrarea REACH și a impactului acestora asupra IMM-urilor, dar industria recunoaște, de asemenea, efectele economice pozitive pentru întreprinderile din acest sector. Prin contribuția sa la o mai bună armonizare a pieței interne, REACH a fost un vector fundamental în sensul creșterii și al competitivității în industria chimică. Pentru a promova în continuare competitivitatea industriei chimice europene, Comisia va propune în curând reducerea taxelor de înregistrare pentru IMM-uri.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru industrie și antreprenoriat, și Janez Potočnik, comisar pentru mediu, au declarat: „Acest raport indică eficacitatea REACH. Întreprinderile își îndeplinesc responsabilitățile care le revin și, prin urmare, avem informații de o mai bună calitate cu privire la produsele chimice pe care acestea le produc și le comercializează. Am pornit cu dreptul, dar rămân încă multe de făcut pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Suntem hotărâți să menținem un nivel ridicat de siguranță și sustenabilitate pentru industria chimică din Europa și REACH facilitează libera circulație a produselor chimice pe piața internă. Industria noastră chimică poate deveni un lider mondial în domeniul inovării, iar REACH, cel mai cuprinzător act legislativ privind produsele chimice la nivel mondial, va sprijini această ambiție.”

În urma reviziei, s-a ajuns la concluzia că, deși sunt necesare unele ajustări, nu se impune o restructurare majoră. Principalele constatări făcute în urma reviziei sunt:

Punerea în aplicare a REACH poate fi îmbunătățită prin ameliorarea calității dosarelor de înregistrare, intensificarea utilizării fișelor cu date de securitate ca principal instrument de gestionare a riscurilor și abordarea problemelor legate de partajarea costurilor în cadrul Forumului pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF).
Există posibilitatea reducerii sarcinii financiare și administrative asupra IMM-urilor pentru a asigura proporționalitatea legislației și pentru a ajuta IMM-urile să își îndeplinească toate obligațiile prevăzute de REACH.
Nu există suprapuneri majore cu alte acte legislative ale UE.

S‑au depus eforturi considerabile pentru a dezvolta metode alternative la testarea pe animale și se intenționează continuarea acestora: începând din 2007, Comisia a pus la dispoziție 330 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării în acest domeniu.
Există potențial de îmbunătățire a asigurării punerii în aplicare. Deoarece această responsabilitate le revine statelor membre, în urma reviziei s-a recomandat consolidarea coordonării între statele membre.
Deși raportul identifică necesitatea unor ajustări ale legislației, Comisia dorește să le asigure întreprinderilor europene stabilitate și previzibilitate din punct de vedere legislativ. În prezent, nu s‑au propus modificări asupra principalelor condiții ale REACH.