Publicat: 3 Iunie, 2013 - 20:04
Share

Statele membre vor trebui să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți dispozițiile privind îngrijirea copiilor în cazul în care UE urmează să realizeze obiectivul de a obține o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % până în 2020, a declarat Comisia Europeană într-un raport publicat luni.

Conform concluziilor raportului intermediar, numai opt țări au îndeplinit ambele obiective convenite la nivelul UE în privința disponibilității și accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor (a se vedea anexa). Așa-numitele „obiective de la Barcelona”, aprobate de liderii UE în 2002, prevăd ca serviciile de îngrijire a copiilor să fie disponibile pentru 90 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie și pentru 33 % dintre copiii cu vârsta sub trei ani.

 În același timp, un nou studiu, publicat de Comisie, pune în lumină fenomenul „diferențelor de pensii dintre femei și bărbați”, care arată că în medie, la nivelul UE, pensiile femeilor sunt cu 39 % mai mici decât pensiile bărbaților.

„Fiecare părinte este foarte conștient de importanța deosebită a unor servicii de îngrijire a copiilor accesibile și abordabile ca preț, atât pentru dezvoltarea copiilor, cât și pentru părinții care muncesc. Cu toate acestea, până în prezent, mai puțin de unul din trei state membre au reușit să-și atingă propriile obiective în materie de servicii de îngrijire a copilului,” a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Statele membre trebuie să depună eforturi, dacă doresc să realizeze obiectivul de a obține o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % la care s-au angajat. Punerea la dispoziție a unor servicii de îngrijire a copiilor nu ar trebui să fie considerată ca un cost, ci ca o investiție în viitor. ”

Cifrele pentru 2010 arată că majoritatea țărilor UE nu și-au atins propriile obiective în materie de furnizare de servicii de îngrijire a copiilor: numai opt țări au reușit să respecte obiectivele pentru ambele categorii de vârstă (între 0 și 3 ani; între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie): Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Țările de Jos, Suedia, Slovenia și Regatul Unit. Numai 10 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește prima categorie vizată (între 0 și 3 ani) și 11 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește a doua categorie vizată (între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie) (a se vedea anexa).

Între timp, datele recente pentru anul 2011 arată un declin în ceea ce privește furnizarea de servicii de îngrijire destinate copiilor mai mari, ceea ce înseamnă că unele țări în care au fost atinse obiectivele în 2010 se situează în prezent sub pragul de 90 % (Spania, Țările de Jos și Irlanda).

Politicile care vizează concilierea activității profesionale cu viața privată - și în special serviciile de îngrijire a copiilor – sunt cruciale în promovarea încadrării în muncă a femeilor. Creșterea numărului femeilor care muncesc este esențială pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul ocupării forței de muncă și pentru îmbunătățirea strategiei economice generale. Din acest motiv, la 29 mai, Comisia Europeană a prezentat Consiliului, în cadrul celui de al treilea semestru european, propuneri de recomandări specifice fiecărei țări pentru 2013 (a se vedea IP/13/463). Au fost adresate recomandări unui număr de 11 state membre [1], privind încadrarea în muncă a femeilor, disponibilitatea/calitatea serviciilor de îngrijire a copiilor și/sau a locurilor în școli cu program prelungit, precum și privind serviciile de îngrijire.