Publicat: 20 Februarie, 2013 - 17:17
Share

Într-o comunicare recent adoptată privind investițiile sociale în favoarea creșterii economice și a coeziunii, Comisia Europeană invită statele membre să acorde prioritate investițiilor sociale și să-și modernizeze sistemele de protecție socială. Aceasta înseamnă strategii mai performante de incluziune activă și o utilizare mai eficientă și mai rentabilă a bugetelor sociale.

Comunicarea le oferă de asemenea statelor membre orientări privind cele mai bune modalități de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în special prin Fondul social european, pentru a realiza aceste obiective. Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanțele sistemelor de protecție socială ale statelor membre individuale și va formula, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei țări.

„Investițiile sociale sunt esențiale dacă dorim să ieșim din criză mai puternici, mai solidari și mai competitivi. În limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-și orienteze investițiile către capitalul uman și coeziunea socială. Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Investițiile sociale realizate astăzi ajută statele membre să evite plata unei facturi financiare și sociale mult mai mari mâine” a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune socială.

Consecințele sociale ale crizei financiare actuale sunt foarte serioase. Pachetul privind investițiile sociale, pe care Comisia tocmai l-a prezentat, le oferă statelor membre orientări în ceea ce privește elaborarea de politici sociale mai rentabile și mai eficiente ca răspuns la problemele majore cu care se confruntă în prezent. Printre acestea se numără dificultățile financiare serioase, creșterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și nivelurile record ale șomajului, în special în rândul tinerilor. La acestea se adaugă îmbătrânirea societății și scăderea populației de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor sociale naționale.

Pachetul privind investițiile sociale include o recomandare a Comisiei privind lupta contra sărăciei infantile, în care se propune o politică integrată de investiții sociale în favoarea copiilor. Investițiile în copii și în tineri sunt deosebit de eficiente în ceea ce privește stoparea ciclurilor sărăciei și excluziunii sociale care afectează generații succesive și îmbunătățirea oportunităților pe care persoanele le vor avea în cursul vieții.

Pachetul privind investițiile sociale este un cadru strategic integrat care ia în considerare diferențele sociale, economice și bugetare dintre statele membre, concentrându-se pe:

- adaptarea sistemelor de protecție socială la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieții lor; trebuie să se ia măsuri suplimentare pentru a reduce riscul de excluziune socială și a evita astfel costuri sociale mai mari în viitor.

- politici sociale simplificate și mai bine orientate, vizând crearea unor sisteme de protecție socială adecvate și sustenabile; unele țări au în domeniul social rezultate mai bune decât altele, în ciuda faptului că dispun de bugete similare sau mai mici, ceea ce demonstrează că este posibil să se eficientizeze cheltuielile aferente politicii sociale.

- modernizarea strategiilor de incluziune activă aplicate de statele membre; serviciile de îngrijire a copiilor și educația cu costuri accesibile și de bună calitate, prevenirea abandonului școlar timpuriu, formarea profesională, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă, ajutorul pentru locuință și accesibilitatea serviciilor medicale sunt toate domenii de acțiune cu o puternică dimensiune socială.